البته كه براى همه ى ما اتفاق افتاده است كه در كنار ابزارهاى الكترونيكى و هوشمند خود به خواب رفته ايم و يا با صداى آنها از خواب برخاسته ايم ،اما (هم بسترى ) به معناى برقرارى ارتباط فيزيكى و جنسى با ابزارهاى هوشمند ،به طور يقيين ،تجربه ى ديگرى است كه شايد بسيارى از ما حتى خيالى از آن را در سر نداريم .
ماجرا اين است كه وقتى تصورى از يك ابزار در ذهن انسانى شكل مى گيرد در واقعِ نطفه ى آن ابزار در رحمِ جهان ،بسته مى شود . اما اينكه زمان تولدِ اين ابزار كى باشد به عواملِ زيادى مرتبط مى شود.ابزارهاى جديد هميشه حامل روابط جديدى هستند كه بخش نرم افزارى آنها تلقى مى شود.شايد تا همين ١٠ سال پيش ما ( منظورم آدم هاى معمولى ست كه بيشتر جمعيت جهان را تشكيل مى دهيم) فكرش را هم نمى كرديم كه روابط اجتماعى آدمها به كمك شبكه هاى اجتماعى دچار اين تغييرات عظيم بشود كه قادر باشد رفتارها و توانمندى هاى فردى و اجتماعى ما را به چالش بكشد. ضمن اينكه هر ابزار جديدى ،بأيدها و نبايدهاي جديدى را وارد سيستم اخلاقى جامعه مى كند كه دست بر قضا اين هم مى تواند چالش بر انگيز باشد.
اما انسان ها ياد گرفته اند كه قوانين اخلاقى را بر اساس نيازهاى خود بازنويسى كنند، بسيارى از خطوط قرمزى كه در گذشته، همه ى انسانها ى يك جامعه بايد در پشت آنها قرار مى گرفتند،امروزه يا كم رنگ يا بى رنگ شده اند ودر مواردى حتى به ضد خود تبديل گشته اند. به طور معمول اين خطوط قرمز را مذاهب و قوانين مدنى تعيين و تعريف مى كنند. واضح است كه مذهب و قانون هم به تابعيت از روابط ابزارى جديد ،به تحولات جهان تن مى دهد و دير يا زود راهى شرعى-عرفى يا قانونى براى سهولتِ عبور از خط قرمزهاى قبلى را پيش روى بشر قرار مى دهند.
استفاده از هوش مصنوعى در سالهاى اخير محبوبيت زيادى به دست آورده است و از جنبه هاى صنعتى و اطلاعاتى به حيطه هاى جديد ترى قدم نهاده است. ربات ها كه از حاملين اصلى هوش مصنوعى هستند و زمانى جزء اسباب بازى بچه هاى پولدار محسوب مى شدند به عنوانِ نسل جديدِ انسانهاى دست ساز انسان ،قرار است وارد زندگى و روابط خصوصى انسانها بشوند. شايد روزى برسد كه بسيارى از ما معشوق يا معشوقه هايى با هوش مصنوعى و بدن هاى فلزى داشته باشيم.ربات هايى كه مى توانند به عواطف انسانها پاسخ دهند و روابطِ نزديك با انسانها برقرار كنند. به عبارت دقيق تر ،شريك جنسى انسانها شوند.
در شكل گيرى روابطِ ميان فردى ،مراحلى مثل ،جالب توجه بودن – داشتن صداقت – تعهد و جذابيت و تمايل به رابطه ى جنسى وجود دارد كه البته لزومن همه افراد و همه ى روابط از تمام اين مراحل به راحتى عبور نمى كنند . اما هر كدام از اين مراحل هم مى تواند در ذهن هر انسانى ،داراى تعريف ويژه و متفاوتى باشد و شايد به همين دليل باشد كه روابط انسانها بسيار پيچيده و گاه گيج كننده است . حتى اگر يك رابطه ى منطقى و متعادل بين دو نفر در مقطعى از زمان و مكان ايجاد شود ،هيچ دليل محكمى براى تداوم اين رابطه وجود نخواهد داشت كه البته ،انسانها براى اين موضوع هم راه حل هاى مذهبى و قانونى و اخلاقى خودشان را دارند. شكل گيرى روابط بين فردى ،تابعى از ويژگى هاى فردى و اجتماعى و فرهنگى است كه در جهان حاضر روزبروز با الگوهاى متنوع ترى از آن مواجه ميشويم . مثل روابط هم جنس ها كه در بسيارى از كشورها به عنوان حق قانونى افراد بشر پذيرفته شده است .
واقعيت اين است كه بشر مى تواند هوش مصنوعى – ربات يا قوانين اخلاقى جديد را توليد و خلق كند،بشر مى تواند ادعا كند كه ربات ها شريك هاى جنسى متعهدترى خواهند بود چرا كه مى توانند طورى طراحى شوند كه متعهد به يك نفر باشند يا حتى از آن مهم تر ،ربات ها نياز به وسايل مراقبت در سكس هاى معمولى ندارند يا باردار يا پريد نمى شوند يا بى انگيزه و بى حوصله هم نخواهند شد . حتى مى توان ادعا كرد كه داشتن پارتنر رباتيك از نظر اقتصادى هم به صرفه است يا مثلن به آن دسته از آدمهايى كه نمى توانند با آدمهاى ديگر روابط گرمى داشته باشند كه زمينه ى گسترش روابط جدى تر باشد ،كمك ميكند كه به مشكلات روان شناختى خودشان غلبه كنند ودر نتيجه زندگى سالمترى را از نظر روانى تجربه كنند.
گرچه سوال هاى زيادى ذهن را درگير مى كند ،مثلن ،احساسات كه زمينه اصلى براى ايجاد ارتباط ميان فردى هستند در يك ربات چگونه شكل خواهد گرفت؟ و يك انسان چگونه مى تواند به راحتى گرماى تن يك آدم زنده را با گرماى احتمالىِ بدنِ يك ربات عوض كند؟ و يا سوالهاى ديگرى كه ممكن است در ذهن شما ايجاد شده باشد.
اما يك واقعيت مهم تر هم وجود دارد ، انسانها راه هاى زيادى را براى شناختِ ذهن بشر امتحان كرده اند و دست آوردهاى فوق العاده اى هم داشته اند اما اين دانش شناختى هر اندازه گسترده مى شود ، بازهم نمى تواند براى انسان احساس شادى و آرامش واقعى را به ارمغان بياورد و او را از ترس و تنهايى نجات دهد، اما شايد ربات ها ى عاشق بتوانند كمى ما را آرام كنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)