البته که براى همه ى ما اتفاق افتاده است که در کنار ابزارهاى الکترونیکى و هوشمند خود به خواب رفته ایم و یا با صداى آنها از خواب برخاسته ایم ،اما (هم بسترى ) به معناى برقرارى ارتباط فیزیکى و جنسى با ابزارهاى هوشمند ،به طور یقیین ،تجربه ى دیگرى است که شاید بسیارى از ما حتى خیالى از آن را در سر نداریم .
ماجرا این است که وقتى تصورى از یک ابزار در ذهن انسانى شکل مى گیرد در واقعِ نطفه ى آن ابزار در رحمِ جهان ،بسته مى شود . اما اینکه زمان تولدِ این ابزار کى باشد به عواملِ زیادى مرتبط مى شود.ابزارهاى جدید همیشه حامل روابط جدیدى هستند که بخش نرم افزارى آنها تلقى مى شود.شاید تا همین ١٠ سال پیش ما ( منظورم آدم هاى معمولى ست که بیشتر جمعیت جهان را تشکیل مى دهیم) فکرش را هم نمى کردیم که روابط اجتماعى آدمها به کمک شبکه هاى اجتماعى دچار این تغییرات عظیم بشود که قادر باشد رفتارها و توانمندى هاى فردى و اجتماعى ما را به چالش بکشد. ضمن اینکه هر ابزار جدیدى ،بأیدها و نبایدهای جدیدى را وارد سیستم اخلاقى جامعه مى کند که دست بر قضا این هم مى تواند چالش بر انگیز باشد.
اما انسان ها یاد گرفته اند که قوانین اخلاقى را بر اساس نیازهاى خود بازنویسى کنند، بسیارى از خطوط قرمزى که در گذشته، همه ى انسانها ى یک جامعه باید در پشت آنها قرار مى گرفتند،امروزه یا کم رنگ یا بى رنگ شده اند ودر مواردى حتى به ضد خود تبدیل گشته اند. به طور معمول این خطوط قرمز را مذاهب و قوانین مدنى تعیین و تعریف مى کنند. واضح است که مذهب و قانون هم به تابعیت از روابط ابزارى جدید ،به تحولات جهان تن مى دهد و دیر یا زود راهى شرعى-عرفى یا قانونى براى سهولتِ عبور از خط قرمزهاى قبلى را پیش روى بشر قرار مى دهند.
استفاده از هوش مصنوعى در سالهاى اخیر محبوبیت زیادى به دست آورده است و از جنبه هاى صنعتى و اطلاعاتى به حیطه هاى جدید ترى قدم نهاده است. ربات ها که از حاملین اصلى هوش مصنوعى هستند و زمانى جزء اسباب بازى بچه هاى پولدار محسوب مى شدند به عنوانِ نسل جدیدِ انسانهاى دست ساز انسان ،قرار است وارد زندگى و روابط خصوصى انسانها بشوند. شاید روزى برسد که بسیارى از ما معشوق یا معشوقه هایى با هوش مصنوعى و بدن هاى فلزى داشته باشیم.ربات هایى که مى توانند به عواطف انسانها پاسخ دهند و روابطِ نزدیک با انسانها برقرار کنند. به عبارت دقیق تر ،شریک جنسى انسانها شوند.
در شکل گیرى روابطِ میان فردى ،مراحلى مثل ،جالب توجه بودن – داشتن صداقت – تعهد و جذابیت و تمایل به رابطه ى جنسى وجود دارد که البته لزومن همه افراد و همه ى روابط از تمام این مراحل به راحتى عبور نمى کنند . اما هر کدام از این مراحل هم مى تواند در ذهن هر انسانى ،داراى تعریف ویژه و متفاوتى باشد و شاید به همین دلیل باشد که روابط انسانها بسیار پیچیده و گاه گیج کننده است . حتى اگر یک رابطه ى منطقى و متعادل بین دو نفر در مقطعى از زمان و مکان ایجاد شود ،هیچ دلیل محکمى براى تداوم این رابطه وجود نخواهد داشت که البته ،انسانها براى این موضوع هم راه حل هاى مذهبى و قانونى و اخلاقى خودشان را دارند. شکل گیرى روابط بین فردى ،تابعى از ویژگى هاى فردى و اجتماعى و فرهنگى است که در جهان حاضر روزبروز با الگوهاى متنوع ترى از آن مواجه میشویم . مثل روابط هم جنس ها که در بسیارى از کشورها به عنوان حق قانونى افراد بشر پذیرفته شده است .
واقعیت این است که بشر مى تواند هوش مصنوعى – ربات یا قوانین اخلاقى جدید را تولید و خلق کند،بشر مى تواند ادعا کند که ربات ها شریک هاى جنسى متعهدترى خواهند بود چرا که مى توانند طورى طراحى شوند که متعهد به یک نفر باشند یا حتى از آن مهم تر ،ربات ها نیاز به وسایل مراقبت در سکس هاى معمولى ندارند یا باردار یا پرید نمى شوند یا بى انگیزه و بى حوصله هم نخواهند شد . حتى مى توان ادعا کرد که داشتن پارتنر رباتیک از نظر اقتصادى هم به صرفه است یا مثلن به آن دسته از آدمهایى که نمى توانند با آدمهاى دیگر روابط گرمى داشته باشند که زمینه ى گسترش روابط جدى تر باشد ،کمک میکند که به مشکلات روان شناختى خودشان غلبه کنند ودر نتیجه زندگى سالمترى را از نظر روانى تجربه کنند.
گرچه سوال هاى زیادى ذهن را درگیر مى کند ،مثلن ،احساسات که زمینه اصلى براى ایجاد ارتباط میان فردى هستند در یک ربات چگونه شکل خواهد گرفت؟ و یک انسان چگونه مى تواند به راحتى گرماى تن یک آدم زنده را با گرماى احتمالىِ بدنِ یک ربات عوض کند؟ و یا سوالهاى دیگرى که ممکن است در ذهن شما ایجاد شده باشد.
اما یک واقعیت مهم تر هم وجود دارد ، انسانها راه هاى زیادى را براى شناختِ ذهن بشر امتحان کرده اند و دست آوردهاى فوق العاده اى هم داشته اند اما این دانش شناختى هر اندازه گسترده مى شود ، بازهم نمى تواند براى انسان احساس شادى و آرامش واقعى را به ارمغان بیاورد و او را از ترس و تنهایى نجات دهد، اما شاید ربات ها ى عاشق بتوانند کمى ما را آرام کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)