aztec_calendar2

اسطوره هاى دنیاى رمز الودِ گذشته،دیربازى است که کارایى خود را از دست داده اند،اسطوره هایى با سرنوشت هاى سراسر تردید و تخیل قادر به پاسخگویى به هیجانات امروز ما نیستند،انها مانند تصاویرِ خیال انگیزى از ارزوهاى دست نایافتنى بشر در مسیرِ ناکامى و تحقیر تاریخى اش هستند.اسطوره گذشته را بر دوش مى کشد ودر تاریخ جولان میدهد و جایی در دنیاى حال ندارد…

اما فرهنگى که توانایى مواجهه با انسان امروزى و نیازهاى کنونى اش را نداشته باشد،،ضمن پاسدارى بیمارگونه از اسطوره هاى کهن،،،ماشین ِ باز تولید اسطوره سازى در دنیاى حال امروز ،را نیز به راه مى اندازد.اسطوره هاى دنیاى امروز،ماکتِ کوچک شده ى همان انواع قدیمى شان هستند،که باید بى عیب و نقص به نظر برسند،مانند انها بودن دور از تصور باشد و کار کردى ماورایى داشته باشند.

اسطوره سازى ،توانایى نقد و کنکاش را از انسان امروزى سلب میکند و تصویرى خیالى از انسان هاى بى عیب و ایراد مى سازد ،،که مى تواند باعثِ بیزارى از (انسانِ عادى بودن)بشود.

کارکردِ اسطوره سازى حذف کردن انسان هاى واقعى از زندگى است و ساختنِ مجسمه هایى است که هر کسى مى خواهد چیزى را در پشت ان پنهان کند،اما هیچ دستى انقدر قدرتمند نیست که یک اسطوره را تا أبد در اوج نگهدارد.زندگى و اتفاق هاى مهم را انسان هاى معمولى با واکنش هاى غیر معمولى شان ،مى سازند و اسطوره مى تواند به واکنش انسان هاى عادى جهتِ خاصى بدهد.

اگر باور کنیم که هر انسانى در جاى درست و در زمان درست مى تواند بهترین عملکرد را داشته باشد،میلى به باورِاسطوره ها نخواهیم داشت،،،،اسطوره سازى توانایى نقد کردن انسان ها،،گذشته،،،و زندگى را از ما سلب میکند.

مى توان انسان ها را دید و به کارهاى مهم انها احترام گذاشت،اما در سایه ى انها زندگى نکرد..زندگى و تاریخ را همه ى ما ادم ها مى سازیم،حتى همه ى کسانى که نامى از انها در هیچ جایى ثبت نمى شود،اسطوره ها،چیزى جز واکنش هاى هیجانى و غیر معمول ما ادم هاى معمولى به حوادثِ دنیاى أطراف مان نیست.
اسطوره ها ،مانند درختانى هستند که مانع دیدن جنگل مى شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com