بایگانی

پائیزانه‌های خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از رفیق صابر (شاعر معاصر کرد)

چندشعر از خالد بایزیدی (دلیر) به مردم به پا خواسته‌ی کردستان

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

سوگ سروده‌های خالد بایزیدی (دلیر) برای عباس کیارستمی     

سرودگر آزادی و سرزمین گم‌شده

چندسروده کوتاه از خالد بایزیدی (دلیر) برای زلزله‌زدگان کردستان

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر): برای دریای خزر

شعری از خالد بایزیدی (دلیر): «دمکراسی به سبک آمریکایی»

مجموعه شعر «باران عشق» پنجمین مجموعه شاعر معاصر کرد، خالد بایزیدی (دلیر)

سه شعر از خالد بایزیدی (دلیر): به نرگس محمدی و نسرین ستوده و همه زنان دربند و آزادی‌خواه مام میهنم

«گل آقا» شعری از خالد بایزیدی (دلیر)

نوشته پگاه دوسته‌پور (شاعره جوان معاصر)

شعر «ماسک» از خالد بایزیدی (دلیر)

تنها صداست که می ماند؛ یادی از حسن زیرک، خواننده بلند آوازه‌ی کرد ۱۳۰۰- ۱۳۵۱

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای عبدالفتاح سلطانی

«اعتراف» شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چندشعر اروتیک از خالد بایزیدی (دلیر) ونکوور-کانادا

چند کاریکلماتور از خالد بایزیدی (دلیر) به یاد زنده‌نام پرویز شاپور

کاریکلماتور و دیکتاتور: خا لد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

چندشعراز خالد بایزیدی (دلیر) برای الین ارسون «elin errson»

سرودی برای صلح

خاطره تولد

شعری از خالد بایزیدی (دلیر): برای دخترم افسانه

«صلیب زنگاربسته» شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)