بایگانی

عاشقانه‌های از: خالد بایزیدی (دلیر)

عشق درشعر شاعران معاصرکرد

دو شعر از: شیرکو بی کس (شاعرمعاصرکرد)

شعری از خالد بایزیدی (دلیر)

سه شعر از عبدالقادر سعید (شاعرمعاصرکرد)

اشعار شیر کوبیکس (شاعر معاصر کرد)

ترجمه چندشعراز خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر یلدایی از خالد بایزیدی (دلیر): به استقبال شب یلدا

جلاد/ شعری از: بختیار علی

اتوبوس زلف زرد

چند سروده از عبدالله سلیمان شاعر کرد

چند شعر از کوچر ابوبکر(شاعرمعاصرکرد)

چند سوگ سروده از خالد بایزیدی (دلیر) برای سهراب رحیمی

چند کاریکلماتور از خالد بایزیدی (دلیر)

شعرهایی از شیرین جهانی (که ویار) شاعر معاصرکرد/ ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)

«شعر یعنی زندگی و زندگی یعنی شعر»

«مرگ گل سرخ»

پائیزانه‌های خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از رفیق صابر (شاعر معاصر کرد)

چندشعر از خالد بایزیدی (دلیر) به مردم به پا خواسته‌ی کردستان

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

سوگ سروده‌های خالد بایزیدی (دلیر) برای عباس کیارستمی     

سرودگر آزادی و سرزمین گم‌شده

چندسروده کوتاه از خالد بایزیدی (دلیر) برای زلزله‌زدگان کردستان

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر): برای دریای خزر

شعری از خالد بایزیدی (دلیر): «دمکراسی به سبک آمریکایی»

مجموعه شعر «باران عشق» پنجمین مجموعه شاعر معاصر کرد، خالد بایزیدی (دلیر)