چند چامه از:خالدبایزیدی(دلیر) ونکوور-کانادا
در رثای هوشنگ ابتهاج(سایه)
۱-
سیگاربهمن را
که پک می زنم
دراتاق
بوی ایران
بوی غربت و
تنهایی می پیچد
وباهر پکی
میدان انقلاب را
قدم می زنم
 
۲-
سپیده دم
چگونه بگذرد!؟
سایه نیست
کبوتران خسته
زیرکدام سایه بیاسایند
ومرغان عشق
سرود ارغوان بخوانند
 
 
۳-
غمگین آن چکاوکی ام
که چگونه
بی سایه
سرود ارغوان می خواند
 
۴-
گالیا
چراغ ها را
خاموش کن وبرو…
این کلبه ی تاریک من
باهیچ چراغی
روشن نمی شود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)