صفحه‌ی ویژه‌ی

تریبون شاعران

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


پراکنده گوئی


عاشقانه‌های از: خالد بایزیدی (دلیر)


عشق درشعر شاعران معاصرکرد


در آشفته بازار شهری دور! 


  در زمستانم


فقدانِ تدریسِ ادبیاتِ داستانی در دانشکده‌های زبان و ادبیاتِ دانشگاه‌های افغانستان


صدها سپیده و اسماعیل را  در این خاک نهیدند


یاد!


فقط گم شوید.


شهروز رشید: شاعر کوچ / به مناسبت درگذشت شاعر


بازگشت به باغ گوته


  سرود ِ سبز ِ”سپیده” –  به رنج‌های سکوت ِ سیاه، چیره شده ست.


دو شعر از: شیرکو بی کس (شاعرمعاصرکرد)


از زلالی لبخند تا حسرت فریاد


شعری از خالد بایزیدی (دلیر)


سه شعر از عبدالقادر سعید (شاعرمعاصرکرد)


یادداشتی ازدفتر چک نویس


نقدی از امیر ثانی، بر یک شعر بهرام روحانی‎


کانون نویسندگان ایران: اعتراف‌گیری عین سرکوب آزادی بیان است


گفت‌وگوی زال و سیمرغ


چند شعر از بهرام روحانی+ معرفی آثار


کدامین باغ ؟ با نام تو زیبا نیست “اسماعیل ” !


عشق


شیفته‌گی، افسون‌زده‌گی و ابتذال شاعری در نبود نقد


دیدار با بیژن سمندر در بیهوشی


  سال نو میلادی          


اشعار شیر کوبیکس (شاعر معاصر کرد)


چارپاره‌ی یک سوگ


موسیقی ِسفید ترین برف.


ترجمه چندشعراز خالد بایزیدی (دلیر)

آخرین نظرات توسط نویسنده تریبون شاعران

    نطری یافت نشد.