صفحه‌ی ویژه‌ی

تریبون شاعران و نویسندگان

آخرین مطالب :


شعری برای داغ بزرگ حامد اسماعیلیون‎‎


انبه – شعری از مجید نفیسی


“مامان مامان … این ابد چند سال می‌شه” – داستانی از شهین نوروز


سکته‌ی دوم – شعری از مجید نفیسی


سکته – شعری از مجید نفیسی


بیوَر اسب*


چند چامه سپید از خالد بایزیدی


کیخسرو در کنار دریا – شعری از مجید نفیسی


روز مبادا – داستان کوتاهی از مهری یلفانی


دهخدا در قلعه‌ی دزک – شعری از مجید نفیسی


آمریکا! این پیوستِ خونین را پاره کن – شعری از مجید نفیسی


دُختِ دهقان – شعری از مجید نفیسی


دیدار مثنوی در دژ هوش ربا (بخش هفتم-آ)


خائوس – داستانی از امیرحسین محمدی


بقال خرزویل – شعری از مجید نفیسی


جادوی شعر: ده اثر از ده شاعر کهن


چامک‌هایی از خالد بایزیدی (دلیر)


امید را فراموش نکن


مادر‌بزرگ در سانتامونیکا – شعری از مجید نفیسی


به مهاجران کارگر – شعری از مجید نفیسی


دیدار مثنوی در دژ هوش ربا (بخش ششم)


اشاره‌ای به شعر کوتاه و چند نمونه شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)


پوتین مرده است؟ – شعری از مجید نفیسی


«بیان آزاد» شماره‌ی ۱۰ – ویژه‌ی بکتاش آبتین‎‎


کنسرت‌های تبعید – شعری از مجید نفیسی


چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)


خارجه نشین‌ها – داستان کوتاهی از مهری یلفانی


گفتگوهای مائویی – شعری از مجید نفیسی


دیدار مثنوی در دژ هوش ربا (بخش پنجم)


روزه – شعری از مجید نفیسی

آخرین نظرات توسط نویسنده تریبون شاعران و نویسندگان

    نطری یافت نشد.