صفحه‌ی ویژه‌ی

تریبون شاعران

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


دوشعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای دکتر قاسملو و یاران‌اش


رضا خان‌بهادر: از یونسکو تا خاوران


گفتگو با جانی ممنوع!


بلوط پیر: به یاد ندا آقاسلطان در آن روزهای پر شور و شر


سنگ سار یک توله خرس!


چند شعر از سلام مصطفی (شاعرمعاصرکرد) سلیمانی- عراق …. ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)


نهنگ شدن – Becoming Whales


شعری از خالد بایزیدی(دلیر) ترجمه به عربی‎


درد


صدای قهقهه در چاه


دو شعر از روناک کاکه حمه سلیمانی- عراق


غمگناله‌های از خالد بایزیدی (دلیر) درسوگ قامشلو


گوش‌بند‌های سرخ – شعری برای روز پدر


نقدی بر سؤ فهمِ نقد ادبی و سؤ برداشت از منتقد در افغانستان


بگو ایران!


نگران


«مفقود الاثر»


نخستین اجرا


«عقاب »


سکوت


«نامرئی» و «سوت» دو شعر از آرزو نوری 


چند شعراز خالد بایزیدی (دلیر) برای دوستداران و مدافعان صلح و آشتی 


در این دنیای نابرابر!


شعری از شیرکو بیکس (شاعرمعاصرکرد)


چند شعر تازه از: خالد بایزیدی (دلیر)


گلدان شکسته


دیدار ماه


«تابلوی مارتین» شعری از کوچر ابوبکر(شاعر معاصر کرد)


مرا فریاد کن!


دو شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

آخرین نظرات توسط نویسنده تریبون شاعران

    نطری یافت نشد.