۱-
والامحمد
مرگ چیست!؟
درمیان این همه ازدحام
رنج تنهایی
در خویشتن خویش
آواره وغریب
در وطن
فرموده بودید:
که جهان
زندان مومن است
اینجا
آدمی دروطن خویش
محبوس است
 
 
۲-
زن را نکشید
ناز کشید
نان و نمک
روی زمین اند
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)