برای ۵۵ سالگی‌ام

۱-
درخیال کودکی‌ام
خرج می‌کنم
ریال به ریال
پیری‌ام را

۲-
پیری‌ام به دنبال
کودکی‌ام می‌گردد
آدمک برفی
باعصای در دست
وشالی برگردن
کجاست…

۳-
کوک نمی‌شود
ساز زندگی
مگربه سازکودکی

۴-
دقتی که نیستی
اسب سرکش‌ام
مراتادیواره مرگ می‌برد
وگاه که می‌آیی
این نجیب زاده
شیهه‌ی شادی سرمیدهد

۵-
برگهای سواربرباد
پیام رسان کوچی دیگر
برمهاجران آسمان

۶-
من وخیالت
اسیردست هم
پرنده‌های قفس را
رهایی نیست

۷-
گاهی تنهایی‌ام
پرنده‌ای است
که فقط
به پروازمی اندیشد

۸-
تنهایی را
حسته‌ام
شانه می‌خواهد
گریه‌هایم

۹-
شب
درسوگ ستارگان سوخته
لباس سیاه
می‌پوشد

۱۰-
اسب سرکش‌ام
درآسمان مه آلود
سرشارم کن
ازخورشیدنگاهت

۱۱-
مرگ اگرنبود
هیچ پائیزی
به گلوی بهارنمی پیچید

۱۲-
ازدحام تنهایی
سایه‌ام را
بغل می‌کنم

۱۳-
پائیزنگاهم می‌کند
غم‌هایم
یکی یکی می‌ریزند

۱۴-
همبسترپائیزکه شدم
غم زائیدم
برگ برگ
زردزرد

۱۵-
مردگان خواب می‌بینند
می‌میرم
تاتورا
به خواب ببینم

۱۶-
قندخون‌ام
پائین که می‌آید
آن گاه می‌فهمم
تورفته‌ای

۱۷-
آرزوهای
مادرمرده
دیگرنمی خواهند
دایه

۱۸-
ازما
خاک می‌ماند
وازخاک
گل می‌روید
وانسان
دوباره
عاشق می‌شود

۱۹-
خوشبحال شب
که هرگز
موی ازاو
سپیدنمی شود

۲۰-
این بارچندم است
که زندگی نکرده
‌م
‌ی
‌م
‌ی
ر
‌م
وبردستان شما
تشییع می‌شوم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)