۱-
با دشنه ی غیرت
در شاه توت جوانی
خلتید
پرده ها را کشیدند
تا بهاری بر
او گل نکند
ناموس
…………………………………
………………………………..
۲-
سیگار پشت سیگار
غم را
به نمایش می گذارد
تابلوی برتر
تقدیم به:زنی
که به دشنه ی غیرت
کشته می شود
………………….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)