صفحه‌ی ویژه‌ی

dariush Baradari

آخرین مطالب :


مسیح علی‌نژاد در نقش پروپاگاندیست حمله نظامی به ایران و فاجعه هسته ایی!


هراس حکومت از موج نوین و دموکراتیک جنبش، خیالبافی اپوزیسیون و ضرورت عبور از کوری جمعی!


بر مرگ و فقدان کدام «ابراهیم گلستان» سوگواری می کنیم؟ سوال این است!


اهمیت نقد ساختاری لکان بر «نامه ربوده شده» در درک ناتوانی جمعی ما به تحول مدنی و دموکراتیک!


ایماگولوژی بسان نقطه‌ی تلاقی مراسم عاشورای ایرانی با فیلم باربی و دری به جهان میلان کوندرا!


چرا گشت ارشاد ۲ در پی بازگشتی ناممکن است! چرا ما باید از خطاهایمان یاد بگیریم!


نقدی ساختاری بر فیلم جذاب «عنکبوت مقدس» و راز دلهره و ایهام کم رمقش!


خوانشی نو از نیچه‌ی زمینی و خندان و گذار از نیچه‌ی حماسی/ایرانی!


حال نوبت کمپین «مردان با شلوارک و لباس آستین کوتاه» است!


تاثیر مُخرب «زخم تراوماتیک» بر تناقضات «رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون»!


آموزه‌هایی در باب حالت سادیستی هر فرمان اخلاقی و ایده‌آل انسانی و ساختارشکنی خندان آنها!


مُعضل مداحی و پروپاگاندای شاه پرستی در موزیک ـ ویدیوی «شاح» از شاهین نجفی!


«نقطه کور» فیلم و دیدار ماکس امینی با «شاهزاده ندیده و محبوبش»!


مُعضل «میل پدرکُشی» در فیلم «برادران لیلا» و جامعه ایرانی!


مُعضل رویکرد هیستریک و تکراری در منشور جدید «همبستگی و سازماندهی»


مسمومیت دختران بسان تبلور هراس ذایقه مسموم سنتی از رشد اغوای زنانه و رنسانس مدرن ایرانی!


تحول مدرن یعنی از مطالبات مدنی حداقلی به تغییر حداکثری و نه از خواست سرنگونی به تغییر حداقلی!


موش نقب زن تاریخ و آلترناتیو نیم بند ایرانی در کنفرانس مونیخ!


انتخاب تراژیک فرهاد میثمی و «انتخاب اجباری» ما برای زندگی و رنسانس!


راز «فلجی مشترک حکومت و اپوزیسیون» و رویکرد راهگشا به «لبیک رضا پهلوی»!


سوال آنال/مازوخیستی هاملت ایرانی:«دادن یا ندادن،مسئله این است»!


مُعضل سُنتی «وکالت دهی به رضا پهلوی» و گره حقارت ایرانیان خارج از کشور!


مکث فعال جنبش مدنی، مُردگان زنده و بهای اجتناب ناپذیر «محبوب گمشده و رنسانس ما»!


چرا باید «کمپین شرمساری» را با نقد خندان و شکایت قانونی شرمسار و افشا بکنیم!


در سوگ «محمد مرادی» و برای سوگواری راهگشا: خودکُشی یا مرگ خودخواسته؟


روشدن دروغ و «هایپررئالیتی» مسیح علینژاد به ملت ایران در باب «پشتیبانی مکرون از انقلاب ایران»!


مناظره و گفتگویی چندنسلی در باب این سوال محوری: «چرا جنبش مدرن کنونی میلیونی نمی‌شود؟»


سرود و سرایشی نو برای یلدا و کریسمس و به یاد «آنتیگونه ها و پرومته های جوان ایرانی»!


گشایشی به پاشنه آشیل دیکتاتوری و دادگاه فرمایشی با «نظم قدرت» میشل فوکو!


چرا باید «رهبری مدرن و رویای مشخص دموکراتیکی» موجود باشد تا جنبش کنونی میلیونی بشود!