صفحه‌ی ویژه‌ی

dariush Baradari

آخرین مطالب :


سوالات حاد و ساختاری از نمایش «ربودن مسیح علی‌نژاد»!


راز «زن هیستریک» و «گُفتمان هیستریک ایرانی»!


راز جذاب و تراژیک بدن نمایی یا تن نمایی!


تفاوت و پیوند ساختاری «ترانس سکسوالیته و ترانس جندر»!


تولید سناریو پارانوییک بعد از انتخابات تُف سر بالا است!


سندروم «درماندگی آموخته شده‌ی» ملت و دوران ما!


دندان لق ریاست «رئیس جمهور» جدید ابراهیم رئیسی!


راز عبدالکریم سروش: «شیفتگی یافتن پدری» چون خُمینی و همتی!


رویکرد خندان و رادیکال ما نسل رنسانس به انتخابات ۱۴۰۰!


اسلاوی ژیژک: فاکتور ایکس، «دینگ یا چیز مطلق» و «تُهیگی»! (ترجمه‌ی ویدئو صوتی)


وقتی مسیح علی‌نژاد خیال می کند «ژاندارک و مُنجی ایرانی» است و «دولت تعیین می کند»!


طنزی روانکاوانه با فیگور « فرخ نگهدار » و با رویکرد انتخاباتی «آنال/سادیستی» و مُضحکش!


راز قدرت رادیکال و نظربازانه‌ی ما نسل رنسانس! قانون اخلاقی و رندانه‌ی ما!


سوژگی و رنسانس به سان تولید رنگارنگی در واقعیت مسدود یا سیاه/سفیدی!


به مناسبت نودسالگی «آرامش دوستدار» اندیشمند! یا کُجا دوستدار از «نقد و سوال» بازمی ماند!


طنزی ساختاری در باب انتخابات ۱۴۰۰! چرا این انتخابات بشدت مُضحک شده است!


راز فرزندکُشی و قربانی شدن بابک خُرمدین: یک «قتل ناموسی خونسردانه و هولناک»!


بازگشت «احمدی نژاد» چه چیزی در مورد ما و تاریخ معاصرمان لو می دهد!


ساختار «راسیستی یا نژادپرستانه»ی دور باطل جنگ اسراییل/فلسطین!


چالش «حاجی فیروز و مُبارک رند» با «تعزیه قومی» شنبه زاده و تلویزیون اینترنشنال!


چرا باید «در اینجا و لحظه، در اینجاییت بزییی»، تا بتوانی رادیکال و چندنحوی بشوی!


دروغ و کوری هولناک و مُضحک کمپین «نه به جمهوری اسلامی»!


طنزی روانکاوانه! یا زیرمتن «آنال/سادیستی» شکست پروژه ی مدرنیت ایرانی!


از «سیمپتوم» به «سینتهوم» نزد لکان!


چرا هر مُرشد و عارفی چون «اوشو» بناچار دروغ می گوید!


جنجال رقص الکسیس تگزاس با ساسی مانکن چه چیزی را لو می‌دهد؟


در باب روانکاوی دوستی! به من دست نزن!


راز روانکاوانه‌ی فتیش و فتیش‌های ایرانی!


در ستایش دروغ، شرارت و عُبید زاکانی! یا چگونه رند و نظرباز بشویم!


راز «هیزی»! چرا اخلاق هیز، اُدیپ و فرهنگ هیز محکوم به کوری هستند!

آخرین نظرات توسط نویسنده dariush Baradari

    نطری یافت نشد.