بایگانی

روحانی در سودای رهبری!؟

کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من

پیش درآمدی بر روند آخر در رینگ برجام

ما گوسفندان و آنها!

در سیطره سپاه شیطان پیغمبر نما

طرح جایگزین من برای امتحانات و کنکور خسارت زای فعلی که توسط مافیا پس زده شد!

فشارهای رژیم فاشیستی و شیطانی ایران بر یک منتقد

کنکور، مافیا و سرنوشت ما ایرانیان

فساد و ستم در بیدادگاه های مشهد العلم الخدا!

رتبه بندی یا “دسته بندی” معلمان ایران؟!

جستاری هرمنوتیکی در ماهیت رهایی بخش کاتالیزور و اسلحه آموزشی دکتر حسینی

نقدی بر منابع آموزشی و آزمون رتبه بندی معلمان ایران

چرا کاندید نمایندگی مردم مشهد برای مجلس یازدهم شدم؟

تفاوت دیدگاه من در کلاس داری و مواجهه با دانش آموزان شرور!

معجزه ای متفاوت از دکتر جاوید و شرکا برای یادگیری زبان انگلیسی!

آموزش مقاله، پروپوزال و پایان نامه نویسی

جنایت علیه بشریت، پاک سازی قومی و نسل کشی در جمهوری آیت الشیطان ها!

طرحی نو برای هرز دادن نیروهای متخصص و بیت‌المال در پژوهش‌سرای مشهد!

رابطه بین رساله دکترای من در خارج از کشور و جهنم شدن دنیای من در ج.ا.ایران!

متحجرین مترقی!

رابطه بین رساله دکترای من در خارج از کشور و جهنم شدن دنیای من در ج.ا.ایران!

انفصال از خدمت دکتر سید محمد حسن حسینی!؟!

ایران را سوریه، یمن و هیروشیما نکنید!

حکومت قرون وسطایی؛ به نام اسلام عزیز و مظلوم به کام چپاولگران

کتاب من و وحشت منجر به قتل آنها!

آزمون پیشرفت تحصیلی و اسراف بیت المال

معلمان؛ برده های مسخ شده شیاطین پیغمبر نما

رابطه بین مقالات من و دزدی های آنها!

مرگ هاشمی رفسنجانی؛ مصلحت نظام