بایگانی

سیستم رتبه بندی یا “دسته بندی” معلمان در ایران؟!

جستاری هرمنوتیکی در ماهیت رهایی بخش کاتالیزور و اسلحه آموزشی دکتر حسینی

نقدی بر میزان استاندار، علمی و معتبر بودن جزوات و آزمون رتبه بندی معلمان!

چرا کاندید نمایندگی مردم مشهد برای مجلس یازدهم شدم؟

تفاوت دیدگاه من در کلاس داری و مواجهه با دانش آموزان شرور!

معجزه ای متفاوت از دکتر جاوید و شرکا برای یادگیری زبان انگلیسی!

آموزش مقاله، پروپوزال و پایان نامه نویسی

جنایت علیه بشریت، پاک سازی قومی و نسل کشی در جمهوری آیت الشیطان ها!

طرحی نو برای هرز دادن نیروهای متخصص و بیت‌المال در پژوهش‌سرای مشهد!

رابطه بین رساله دکترای من در خارج از کشور و جهنم شدن دنیای من در ج.ا.ایران!

متحجرین مترقی!

رابطه بین رساله دکترای من در خارج از کشور و جهنم شدن دنیای من در ج.ا.ایران!

انفصال از خدمت دکتر سید محمد حسن حسینی!؟!

ایران را سوریه، یمن و هیروشیما نکنید!

حکومت قرون وسطایی؛ به نام اسلام عزیز و مظلوم به کام چپاولگران

کتاب من و وحشت منجر به قتل آنها!

آزمون پیشرفت تحصیلی و اسراف بیت المال

معلمان؛ برده های مسخ شده شیاطین پیغمبر نما

رابطه بین مقالات من و دزدی های آنها!

مرگ هاشمی رفسنجانی؛ مصلحت نظام