یادآوری: مجلات علمی ایران “هیچ” مقاله ای از من را منتشر نمی کنند! دلیلش را در وبلاگم در آخر همین مقاله ببینید.

اگر حوصله خواندن این مقاله را ندارید، ویدیوی آن را که کاملتر هم هست ببینید

ویدیوی “انگلیسی” این مقاله

مقدمه بر این مقاله
(Historical Research) 1. تحقیق تاریخی
(Descriptive Research)2. تحقیق توصیفی
(Experimental/Empirical Research)3. تحقیق تجربی
۳.۱ عنوان و یا موضوع (Topic/Title): صفحه اول پایان نامه
۳.۲ چکیده (Abstract): صفحه دوم پایان نامه
۳.۳ مقدمه (Introduction): فصل ۱ پایان نامه
۳.۴ پیشینه و سوابق تحقیق (Review Literature): فصل ۲ پایان نامه
۳.۵ روش انجام تحقیق/ بررسی (Methodology): فصل ۳ پایان نامه
۳.۵.۱ طرح تحقیق (Design)
۳.۵.۲ شرکت‌کننده‌ها (Participants)
۳.۵.۳ مواد (Instrumentation)
۳.۵.۴ شیوه اجرا ((Procedure
۳.۵.۵ روش‌های تحلیل آمار (Data Analysis)
۳.۶ نتایج و یافته ها (Results & Findings): فصل ۴ پایان نامه – در پروپوزال لازم نیست.
۳.۷ بحثDiscussion) ): فصل ۵ پایان نامه – در پروپوزال لازم نیست.
۳.۸ منابعReferences))
نتیجه این مقاله

— هر نوع مشاوره و یا کمکی برای نگارش مقاله، کتاب، پروپوزال و پایان نامه خود و دوستان/عزیزان خود می خواهید با من تماس بگیرید: ۹۸۹۱۵۳۸۵۲۵۹۹+

مقدمه بر این مقاله
امروزه هیچ‌کس نمی‌تواند نقش بی‌بدیل تحقیق و پژوهش را در تکامل و سعادت بشر کتمان کند. این واقعیت با نگاهی اجمالی به دنیای پیرامون ما قابل تائید است: رابطه معناداری بین توجه حاکمان و سیاستمداران به مقوله تحقیق و پژوهش و سعادت و یا فلاکت مردمان تحت سیطره آن‌ها وجود دارد. معمولاً جوامعی که از نقش و اهمیت تحقیق و پژوهش غفلت کرده‌اند سرشار از ظلم، ستم، فساد، بزه‌کاری، غارت، ریا و استبداد و فلاکت و عقب‌ماندگی هستند درحالی‌که جوامعی که به اهمیت تحقیق و پژوهش پی برده‌اند و در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند سرشار از صلح، صفا، صمیمیت و رشد و بالندگی و توسعه می‌باشند. بنابراین تمرکز و سرمایه‌گذاری در مقوله تحقیق و پژوهش وجه تمایزدهنده جوامع متمدن از جوامع غیر متمدن می‌باشد. حتی این‌جانب بر این باور هستم که حکومت‌های تمامیت‌خواه و دیکتاتوری عمدا به تحقیق و پژوهش و علم و علم اندوزی و عالمان مستقل و غیر درباری اهمیت نمی‌دهند چراکه نتیجه تحقیق و پژوهش و علم‌اندوزی مردمانی آگاه تر، متمدن‌تر، خلاق‌تر، متفکرتر و منتقدتر می‌باشند. و همه می‌دانیم که حکومت کردن بر چنین مردمانی توسط حاکمان نالایق و بی کفایت که با ریا و تزویر و رانت و تبانی و زور و تهدید و ارعاب بر مسند قدرت نشسته اند بسیار دشوار، چالش آور و حتی غیر ممکن است.

اهمیت تحقیق و پژوهش در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و کانادا و هند در حدی می‌باشد که تحصیل به‌ویژه در دوره دکترا در این کشورها پژوهش محور است. ضمن اینکه کسانی که در این کشورها تمایل به ادامه تحصیل در دوره دکترا دارند باید دو سال کرس های ویژه و مرتبط با تحقیق و روش تحقیق را بگذرانند و بعد ازآن وارد دوره دکترا شوند.
و اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که تحقیق چیست و روش تحقیق چگونه است؟
تحقیق فرایند علمی هدفمندی است که شامل مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، یافتن روابط بین متغیرها برای رسیدن به پاسخ یک پرسش و یا راه‌حل یک مسئله و یا کشف مجهولات می‌باشد. قبل از پرداختن به روش تحقیق بهتر است ابتدا اشاره‌ای به چند نوع تحقیق مهم داشته باشم:
(Historical Research) 1. تحقیق تاریخی
(Descriptive Research)2. تحقیق توصیفی
(Empirical Research)3. تحقیق تجربی

۱.تحقیق تاریخی:
در تحقیق تاریخی به مطالعه و بررسی پدیده، واقعه و یا امری در گذشته پرداخته می‌شود. یکی از اهداف این نوع تحقیق ارتباط یافته‌ها در گذشته به موارد مشابه در شرایط حاضر به‌منظور ارتقای کیفیت و یا بهبود متغیر مورد نظر در زمان حاضر می‌باشد. به‌عنوان‌مثال “بررسی عوامل ارتقای سطح رفاه مردم در دوره شاه” نمونه‌ای از تحقیق تاریخی می‌باشد.

۲. تحقیق توصیفی:
در این تحقیق محقق سعی می‌کند به توصیف پدیده و یا امری در زمان حاضر بپردازد. “کالبدشکافی رژیم آموزشی ایران و فلسفه ورای بکارگیری آن”می‌تواند نمونه‌ای از این تحقیق می باشد که این‌جانب آن را به عنوان یک مقاله منتشر کرده‌ام. البته این مقاله برگرفته از رساله دکترایم بود. در این مقاله به توصیف رژیم آموزشی ایران پرداخته‌ام و بر این نکته تأکید داشته‌ام که سیستم آموزشی فعلی ما نه‌تنها به رشد و شکوفایی قوای فکری از قبیل تفکر انتقادی و خلاقیت فراگیران نمی‌انجامد بلکه مانع رشد آن‌ها هم می‌شود. این رژیم آموزشی به‌تدریج قدرت تفکر و خلاقیت فراگیران را تقلیل می‌دهد و در عمل – هرچند در درازمدت – از آن‌ها گوسفند می‌سازد. همان‌طور که می‌دانیم یکی از ویژگی‌های گوسفندان این است که وجود دارند اما قادر به زندگی کردن به معنای واقعی آن نیستند چراکه قدرت تفکر و تحلیل و پردازشگری و انتخاب ندارند و مفهوم واژه هایی از قبیل عدالت، شرافت و کرامت و آزادی را نمی فهمند و بنابراین برای آنها ارزشی قایل نیستند و در جهت تحقق آنها کاری نمی کنند. ضمن اینکه به راحتی هم فریب می خورند و استحمار و استعمار و اسنثمار می شوند. ثامن الحجج مجوز – روحانی برجام – صالح

۳. تحقیق تجربی:
تحقیق تجربی یا آزمایشی یکی از دقیق‌ترین و کارآمدترین روش‌های تحقیق است که برای آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق که معمولا در رساله های کارشناسی ارشد و دکترا از آن استفاده می شود تأثیر یک یا چند متغیر مستقل بر یک یا چند متغیر وابسته سنجیده می‌شود. لازمه ورود به این نوع تحقیق داشتن حداقل دو گروه آزمایش و شاهد می‌باشد. مثلاً “تأثیر روش تدریس”یادگیری تیمی رقابتی” بر تفکر انتقادی دانش آموزان/دانشجویان” می‌تواند نمونه‌ای از تحقیق تجربی باشد که شما می توانید روی آن کار کنید. – (ویدیوی ۱۷ دقیقه ای معرفی روش تدریسم یادآوری اینکه “یادگیری تیمی رقابتی” و یا Competitive Team-Based Learningروش تدریس منحصر بفرد خودم می باشد که در سال ۲۰۰۹ در رساله دکترایم بر مبنای دو تیوری آموزشی سیاسی خودم در دانشگاه میسور ارایه دادم و دکترای روش تدریس گرفتم. می توانید نام آن را به فارسی و انگلیسی در اینترنت سرچ کنید و کتب، مقالات، پایان نامه ها و ویدیو های مربوط به آن را ببینید.

در اینجا بنا به اهمیت تحقیق تجربی به معرفی مراحلی (روشی) که در طول انجام این تحقیق باید در نظر گرفته شود می‌پردازم. لازم به یادآوری است که غالب رساله‌های کارشناسی ارشد و دکترا و حتی مقالات علمی بر مبنای این مراحل تحقیق تجربی نگارش می شوند:

۳.۱عنوان و یا موضوع (Title/Topic): صفحه اول پایان نامه
عنوان ساختار حرفه ای کار شما را نشان می دهد که البته باید یونیک و منحصربفرد باشد. مهم است که عنوان یا موضوع در حوزه علایق و تخصص شما باشد و بدرد حرفه آینده شما هم بخورد و به پیشرفت شما کمک کند. ضمن اینکه بهتر است در عنوان سلیقه کارفرمای آینده خود را هم در نظر بگیرید. در انتخاب موضوع باید توجه داشت که موضوع اولین پارامتر برای خواننده است که بر مبنای آن تصمیم می گیرد که تحقیق شما را مطالعه کند و یا نه؟ بنابراین در عنوان تحقیق باید از لغات کلیدی و مورد تمرکز تحقیق استفاده کرد به نحوی که دربردارنده متغیرهای اصلی تحقیق بوده و در واقع انعکاسی از محتوای تحقیق باشد. ضمن اینکه عنوان باید در حد امکان کوتاه (حداکثر از ۱۵ کلمه بیشتر نشود)، متمرکز، رسا، دقیق و جذاب و قابل اجرا باشد. نمونه دیگری از عنوان یک تحقیق که شما می توانید برای تحقیق، رساله ارشد و یا دکترای خود در نظر بگیرید:

مقایسه اثر روش تدریس “یادگیری تیمی رقابتی” و روش تدریس سنتی بر خلاقیت فکری دانش آموزان ابتدایی / راهنمایی / دبیرستان / دانشگاه

معمولا در مقالات در زیر عنوان هم باید نام و نام خانوادگی و نیز محل کار محقق و ایمیل و یا شماره تلفن او آورده شود تا در صورت نیاز خوانندگان بتوانند با محقق تماس بگیرند. یادآوری اینکه بلافاصله بعد از انتخاب و تایید موضوع تان باید به فکر گرد آوری مواد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق تان باشید.

۳.۲ چکیده (Abstract): صفحه دوم پایان نامه
چکیده در واقع ویترین تحقیق می‌باشد. در چکیده تحقیق باید سعی کنید تا در یک پاراگراف ۱۵۰ کلمه ای نکات مهم تحقیقتان را بازتاب دهید طوری که برای خوانندگان و محققان جذاب باشد. همچنین باید سعی کنید به هدف، روش تحقیق (که شامل طرح، جامعه آماری، روش اجرا، زمان و مکان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها است) و نیز به نتایج تحقیقتان بپردازید. ضمناً در انتهای چکیده می‌توانید به یک و یا دو دلیل برای یافته‌ و یا یافته هایتان بپردازید. نکته دیگر این است که در پایان چکیده باید چند کلمه کلیدی تحقیق را هم تحت عنوان لغات کلیدی بیاورید. در صورتیکه کار تحقیقی تان پایان نامه اتان هست، بعد از چکیده باید به معرفی عناوین محتوای تحقیق تان بپردازید.

۳.۳ مقدمه (Introduction): فصل ۱ پایان نامه
در مقدمه تحقیقتان باید به توضیح آنچه شما را به در نظر گرفتن هدف تحقیق تان رهنمون شد بپردازید و ضمن تعریف و بیان شفاف مسئله گریزی به یافته‌های قبلی زده و بر مبنای آن‌ها به معرفی شفاف سوالات و فرضیه های تان بپردازید. همینطور باید به تبیین اهمیت و ضرورت پژوهش خود نیز بپردازید و تعریف دقیقی از کلمات کلیدی پژوهش خود داشته باشید.

۳.۴ پیشینه و سوابق تحقیق (Review Literature): فصل ۲ پایان نامه
در این بخش باید بعد از پرداختن به مبانی نظری موضوع مورد تحقیقتان، به تحقیقاتی که از گذشته دور تا حا حاضر در رابطه با موضوع شما انجام شده پرداخته و نتایج آنها را بیان کنید. ضمن اینکه باید مشخص کنید که شما قرار است چه نقشی را در ادامه کار محققان قبلی ایفا نمایید. بعبارت دیگر باید مشخص کنید که آیا می خواهید تحقیقی از تحقیقات گذشته را کامل کنید، به ارایه متد و یا تیوری ای جدید بپردازید و یا قصد دارید با توجه به خلا موجود در تحقیقات فعلی پرسشی مطرح و با رسیدن به پاسخ آن پرسش خلا مورد نظر را پوشش دهید؟ در انتهای این بخش هدف، سؤالات و فرضیه های خود را یاد آوری کرده و متغییر های تحقیق تان را مشخص کنید.

در اینجا لازم است یادآوری کنم که یک محقق اصطلاحاً Frontier of Knowledge و یا شکافنده مرزهای دانش است. بر مبنای همین نقش محققان است که بشر در طول سالیان همواره در حال رشد و بالندگی و ترقی بوده است چرا که هر محقق به‌نوبه خود بشر را گامی – هرچند کوچک – به‌ جلو پیش برده است. برای نمونه خود من در رساله دکترایم به این موضوع پرداختم که جامعه‌ ما که سرشار از ظلم، ستم، فقر، فساد، بزه‌کاری، غارت، ریا و بی‌فرهنگی و بی‌عدالتی است نتیجه روش های تدریس معلمان و اساتید می باشد که از روش شناسان غربی به عاریت گرفته اند. این روش های تدریس بر مبنای تیوری هایی در غرب شکل گرفته که به هیچ وجه واقعیات دنیای پیچیده ما را حداقل در خاور میانه پوشش نمی دهند. بر مبنای همین خلا بود که این‌جانب به ارائه تئوری آموزشی سیاسی خودم تحت عنوان
(and Multiple Input-Output Hypothesis Cognitive Socio-Political Language Learning Theory) پرداختم که بر مبنای آنها روش تدریس منحصربه‌فرد خودم را ارائه دادم . روش تدریس این‌جانب درواقع روشی برای توانمند ساختن و نهایتاً رها ساختن مستضعفانی می‌باشد که بواسطه سیستم های فعلی تعلیم و تربیت از نظر فکری هم مستضعف نگه داشته شده اند تا راحتتر استحمار و استعمار و استثمار شوند. به عبارت دیگر روش تدریس این‌جانب روشی آموزشی و کاملا علمی و سیستماتیک برای براندازی نرم حکومت‌های استثمار گر که از کانال های متفاوت در پی تلقین و تحمیل ایده‌ها و نگرش و ایدیولوژی و دکترین خود به رعایا و یا همان مالمیک خود برای به گروگان و بردگی گرفتن آنها هستند می‌باشد. می توانید تام تیوری های من را هم سرچ کنید تا به کتب، ویدیوها و مقالاتی که راجع به آنها منتشر کرده ام برسید.

۳.۵ روش انجام تحقیق/ بررسی (Methodology): فصل ۳ پایان نامه
How you did what you did and why?
این بخش درواقع قلب تحقیق شما می‌باشد. در این بخش باید مراحلی را که برای جمع آوری و آنالیز اطلاعاتتان طی کرده اید تشریح کنید. بعبارت دیگر باید شرح دهید که کاری را که انجام داده اید چگونه و چرا انجام داده اید. این بخش شامل موارد ذیل است:

۳.۵.۱ طرح تحقیق (Design):
در این قسمت باید به معرفی طرحی که برای انجام تحقیقتان از آن تبعیت کرده‌اید و نیز نقاط ضعف و قوت و همینطور منطق ورای انتخاب آن بپردازید و توضیح دهید که چگونه می تواند برای تحقیق شما مفید باشد. مثلاً درصورتی‌که تحقیق شما یک پیش‌آزمون و یک پس‌آزمون و دو گروه شاهد و آزمایش داشته باشد که در آن به بررسی تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر می‌پردازید طرح و یا اسکلت تحقیق شماPretest-Posttes Control Group Design می‌باشد.

۳.۵.۲ شرکت‌کننده‌ها (Participants):
معرفی شرکت‌کننده‌ها در تحقیق و مشخصات آن‌ها از قبیل سن، جنس، عقبه تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نژاد آن‌ها و اینکه بر چه مبنایی انتخاب شده اند در این قسمت از تحقیق می آیند. باید این را هم یادآور شوید که چه پروسه‌ای را و در چه شرایطی برای انتخاب این شرکت‌کننده‌ها طی کرده‌اید.

۳.۵.۳ مواد (Instrumentation):
مواد، ابزار و منابعی را که در تحقیق بکار گرفته شده و نیز مشخصات کامل آن‌ها باید در این قسمت معرفی شوند. به‌عنوان‌مثال ممکن است از کتاب، مصاحبه، پرسشنامه و یا آزمونی خاص استفاده کرده باشید که در این صورت علاوه بر ذکر مشخصات کامل آن‌ها باید به توجیه اعتبار (علمی) و استاندارد و قابل‌پذیرش بودن آن‌ها برای بکار گیری در تحقیق خود نیز بپردازید.

۳.۵.۴ شیوه اجرا ((Procedure:
تشریح چگونگی تحقیق و تمام مراحل اجرای پژوهش در این قسمت باید باشد. نحوه و چرایی انتخاب مواد بکار گرفته‌شده، شرکت‌کننده‌ها و تقسیم آن‌ها به گروه‌های متفاوت (آزمایش و شاهد) و تست قبل و بعد از آزمایش از جمله مواردی هست که در این قسمت باید به آن‌ها بپردازید. ضمناً باید روش کار با گروه‌های آزمایش و شاهد و تفاوت‌های کار شما با این گروه‌ها نیز به تفصیل توضیح داده شوند.

۳.۵.۵ روش‌های تحلیل آمار (Data Analysis):
در این قسمت که آخرین قسمت روش انجام تحقیق و یا Methodology می باشد باید خیلی مختصر به معرفی نرم افزار و روش‌های تحلیل آماری ای که برای بررسی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری استفاده کرده‌اید بپردازید. بعنوان مثال ممکن است توضیح دهید که بواسطه بخدمت گیری نرم افزار SPSS (version 25) آمار توصیفی مثل فرکونسی، میانگین و انحراف استاندارد و نیز آمار استنتاجی مثل ANCOVA را برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری بکار گرفته اید.

۳.۶ نتایج و یافته ها (Results & Findings): فصل ۴ پایان نامه – این بخش در پروپوزال لازم نیست.
هدف این بخش از تحقیق شما این است که اصیل و مستقل بودن نظریه های خودتان را برجسته کنید. در این بخش باید با استفاده از روش‌های تحلیل آماری که بکار گرفته‌اید و با کمک تصاویر، جداول و شکل‌ها به‌طور جامع به ارائه یافته‌های خود بصورت توصیفی و استنتاجی بپردازید. مهمتر اینکه باید یافته های خود را به تیوری هایی که در فصول قبل مطرح کرده اید مرتبط کنید و توضیح دهید که آیا فرضیه و یا فرضیه های شما در تحقیقتان تائید و یا رد شده اند و چرا؟. – ضمن اینکه باید دلایل آن را هم نوضیح دهید.

۳.۷ بحثDiscussion) ): فصل ۵ پایان نامه – این بخش در پروپوزال لازم نیست.
هدف اصلی شما در این بخش از تحقیق تان باید این باشد که توانایی خودتان را در مهارت آنالیز و بکارگیری نظریه های علمی و نیز نوع خدمت خودتان را به رشته و یا تخصصی که در آن حوزه تحقیق کرده اید به رخ خواننده ها و یا ممتحنین بکشید. بعد از مقدمه و یادآوری خلاصه یافته ها و نتیجه تحقیق خود، در این بخش مهم از رساله اتان باید به تشریح این نکته بپردازید که چرا یافته‌های شما با یافته‌های محققان قبلی هم‌راستا می‌باشند و یا در تضاد هستند؟ و اینکه این یافته‌ها به چه معنایی می‌باشند؟ همینطور باید به این‌که این یافته‌ها چه کاربردهایی برای افراد و یا گروه‌های متفاوت و سیاست گذاران دارند اشاره کنید و پیشنهاد‌هایی به سایر محققان برای کار و تحقیق بیشتر ارایه دهید. در پایان لازم است به محدودیت‌های تحقیقتان نیز اشاره شود تا محققان و علاقه‌مندان در بکار گیری یافته‌های شما دقت بیشتری کنند.

۳.۸ منابعReferences)):
در قسمت منابع باید فهرستی از مراجع مورداستفاده خود در تحقیق را به صورت علمی و با در نظر گرفتن سیستم نگارشی APA درج نمایید. – البته اگر کل رساله و مقاله اتان بر مبنای سیستم نگارشی APA نوشته شده است. بعضی ها با سیستم MLA می نویسند که در آنصورت منابع هم باید بر همان مبنا نگارش و تنظیم شود.

در اینجا لازم هست این نکته مهم را هم یادآوری ذکنم که اگر مطلبی را از کسی یا جایی دیگر در مقاله و یا پایان نامه اتان بیاورید و به منبع آن اشاره و استناد نکنید، حتی اگر ۱۰ سال دیگر هم متوجه این موضوع شوند مقاله و یا پایان نامه و طبیعتا مدرک تحصیلی شما به جرم “سرقت ادبی” داشتن “باطل” می شود.

نتیجه این مقاله
در پایان این مقاله یک بار دیگر یاد آور می شوم که اگر می خواهیم خروجی های سسیتم آموزشی ما محقق هم بار آیند تا – همانطور که در مقدمه اشاره کردم ما را به آزادی، آبادی و تمدن رهنمون شوند باید ترتیبی دهیم که اذهان آنها تحلیل گر، علت و معلول یاب، استدلال گرا و روشمند تربیت شوند. و لازمه اینکار این است که در کلاس های مان از پرداختن به ارتقای قوای تفکر ورزی و بویژه تفکر انتقادی و خلاقیت ذهنی و همینطور آگاهی های اجتماعی سیاسی آنها غفلت نکنیم. بهترین کار برای عملیاتی کردن این اهداف بکارگیری روش تدریس اینجانب می باشد که بیش از ۲۰۰ کتاب، مقاله، پایان نامه و ویدیو در سطح ملی و بین الماللی راجع به آن تولید شده است.

یادآوری: هر نوع مشاوره و یا کمکی برای نگارش مقاله، کتاب، پروپوزال و پایان نامه خود و دوستان/عزیزان خود می خواهید با من تماس بگیرید: ۹۸۹۱۵۳۸۵۲۵۹۹+

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com