یادآوری: مجلات علمی ایران “هیچ” مقاله ای از من را منتشر نمی کنند! دلیلش را در وبلاگم در آخر همین مقاله ببینید.

اگر حوصله خواندن این مقاله را ندارید، ویدیوی آن را که کاملتر هم هست ببینید

ویدیوی “انگلیسی” این مقاله

مقدمه بر این مقاله
(Historical Research) 1. تحقيق تاريخي
(Descriptive Research)2. تحقيق توصيفي
(Experimental/Empirical Research)3. تحقيق تجربي
۳.۱ عنوان و یا موضوع (Topic/Title): صفحه اول پایان نامه
۳.۲ چکیده (Abstract): صفحه دوم پایان نامه
۳.۳ مقدمه (Introduction): فصل ۱ پایان نامه
۳.۴ پیشینه و سوابق تحقیق (Review Literature): فصل ۲ پایان نامه
۳.۵ روش انجام تحقیق/ بررسي (Methodology): فصل ۳ پایان نامه
۳.۵.۱ طرح تحقيق (Design)
۳.۵.۲ شرکت‌کننده‌ها (Participants)
۳.۵.۳ مواد (Instrumentation)
۳.۵.۴ شيوه اجرا ((Procedure
۳.۵.۵ روش‌های تحليل آمار (Data Analysis)
۳.۶ نتایج و یافته ها (Results & Findings): فصل ۴ پایان نامه – در پروپوزال لازم نیست.
۳.۷ بحثDiscussion) ): فصل ۵ پایان نامه – در پروپوزال لازم نیست.
۳.۸ منابعReferences))
نتیجه این مقاله

— هر نوع مشاوره و یا کمکی برای نگارش مقاله، کتاب، پروپوزال و پایان نامه خود و دوستان/عزیزان خود می خواهید با من تماس بگیرید: ۹۸۹۱۵۳۸۵۲۵۹۹+

مقدمه بر این مقاله
امروزه هیچ‌کس نمی‌تواند نقش بی‌بدیل تحقيق و پژوهش را در تكامل و سعادت بشر كتمان كند. اين واقعيت با نگاهي اجمالي به دنیاي پيرامون ما قابل تائید است: رابطه معناداری بين توجه حاكمان و سياستمداران به مقوله تحقيق و پژوهش و سعادت و يا فلاكت مردمان تحت سيطره آن‌ها وجود دارد. معمولاً جوامعي كه از نقش و اهميت تحقيق و پژوهش غفلت کرده‌اند سرشار از ظلم، ستم، فساد، بزه‌کاری، غارت، ريا و استبداد و فلاکت و عقب‌ماندگی هستند درحالی‌که جوامعي كه به اهميت تحقيق و پژوهش پی برده‌اند و در اين زمينه سرمایه‌گذاری کرده‌اند سرشار از صلح، صفا، صميميت و رشد و بالندگي و توسعه می‌باشند. بنابراين تمركز و سرمایه‌گذاری در مقوله تحقیق و پژوهش وجه تمایزدهنده جوامع متمدن از جوامع غير متمدن می‌باشد. حتی این‌جانب بر این باور هستم که حکومت‌های تمامیت‌خواه و دیکتاتوری عمدا به تحقیق و پژوهش و علم و علم اندوزی و عالمان مستقل و غیر درباری اهمیت نمی‌دهند چراکه نتیجه تحقیق و پژوهش و علم‌اندوزی مردمانی آگاه تر، متمدن‌تر، خلاق‌تر، متفکرتر و منتقدتر می‌باشند. و همه می‌دانیم که حکومت کردن بر چنین مردمانی توسط حاکمان نالایق و بی کفایت که با ریا و تزویر و رانت و تبانی و زور و تهدید و ارعاب بر مسند قدرت نشسته اند بسیار دشوار، چالش آور و حتی غیر ممکن است.

اهميت تحقيق و پژوهش در كشورهاي پيشرفته مثل آمريكا و كانادا و هند در حدي می‌باشد كه تحصيل به‌ویژه در دوره دكترا در اين كشورها پژوهش محور است. ضمن اينكه كساني كه در این کشورها تمايل به ادامه تحصيل در دوره دكترا دارند بايد دو سال كرس هاي ويژه و مرتبط با تحقيق و روش تحقيق را بگذرانند و بعد ازآن وارد دوره دكترا شوند.
و اما سؤالی كه مطرح می‌شود اين است كه تحقيق چیست و روش تحقیق چگونه است؟
تحقيق فرايند علمي هدفمندی است که شامل مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام‌یافته براي بررسي واقعیت‌ها، يافتن روابط بین متغیرها برای رسیدن به پاسخ يك پرسش و يا راه‌حل يك مسئله و یا كشف مجهولات می‌باشد. قبل از پرداختن به روش تحقیق بهتر است ابتدا اشاره‌ای به چند نوع تحقیق مهم داشته باشم:
(Historical Research) 1. تحقيق تاريخي
(Descriptive Research)2. تحقيق توصيفي
(Empirical Research)3. تحقيق تجربي

۱.تحقيق تاريخي:
در تحقيق تاریخی به مطالعه و بررسي پديده، واقعه و يا امري در گذشته پرداخته می‌شود. يكي از اهداف اين نوع تحقيق ارتباط یافته‌ها در گذشته به موارد مشابه در شرايط حاضر به‌منظور ارتقاي كيفيت و يا بهبود متغیر مورد نظر در زمان حاضر می‌باشد. به‌عنوان‌مثال “بررسي عوامل ارتقای سطح رفاه مردم در دوره شاه” نمونه‌ای از تحقیق تاریخی می‌باشد.

۲. تحقیق توصیفی:
در این تحقیق محقق سعی می‌کند به توصیف پدیده و یا امری در زمان حاضر بپردازد. “کالبدشکافی رژيم آموزشي ایران و فلسفه ورای بکارگیری آن”می‌تواند نمونه‌ای از این تحقیق می باشد كه این‌جانب آن را به عنوان يك مقاله منتشر کرده‌ام. البته اين مقاله برگرفته از رساله دکترایم بود. در این مقاله به توصيف رژيم آموزشي ايران پرداخته‌ام و بر اين نكته تأکید داشته‌ام كه سيستم آموزشی فعلی ما نه‌تنها به رشد و شکوفایی قواي فكري از قبيل تفكر انتقادي و خلاقيت فراگيران نمی‌انجامد بلكه مانع رشد آن‌ها هم می‌شود. این رژیم آموزشی به‌تدریج قدرت تفكر و خلاقیت فراگيران را تقليل می‌دهد و در عمل – هرچند در درازمدت – از آن‌ها گوسفند می‌سازد. همان‌طور که می‌دانیم یکی از ویژگی‌های گوسفندان این است که وجود دارند اما قادر به زندگی کردن به معنای واقعی آن نیستند چراکه قدرت تفكر و تحليل و پردازشگري و انتخاب ندارند و مفهوم واژه هایی از قبیل عدالت، شرافت و کرامت و آزادی را نمی فهمند و بنابراین برای آنها ارزشی قایل نیستند و در جهت تحقق آنها کاری نمی کنند. ضمن اینکه به راحتی هم فریب می خورند و استحمار و استعمار و اسنثمار می شوند. ثامن الحجج مجوز – روحانی برجام – صالح

۳. تحقیق تجربی:
تحقیق تجربی یا آزمایشی یکی از دقیق‌ترین و کارآمدترین روش‌های تحقیق است که برای آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق که معمولا در رساله های کارشناسی ارشد و دکترا از آن استفاده می شود تأثیر یک یا چند متغیر مستقل بر یک یا چند متغیر وابسته سنجیده می‌شود. لازمه ورود به این نوع تحقیق داشتن حداقل دو گروه آزمایش و شاهد می‌باشد. مثلاً “تأثیر روش تدریس”یادگیری تیمی رقابتی” بر تفکر انتقادی دانش آموزان/دانشجویان” می‌تواند نمونه‌ای از تحقیق تجربی باشد که شما می توانید روی آن کار کنید. – (ویدیوی ۱۷ دقیقه ای معرفی روش تدریسم یادآوری اینکه “یادگیری تیمی رقابتی” و یا Competitive Team-Based Learningروش تدریس منحصر بفرد خودم می باشد که در سال ۲۰۰۹ در رساله دکترایم بر مبنای دو تیوری آموزشی سیاسی خودم در دانشگاه میسور ارایه دادم و دکترای روش تدریس گرفتم. می توانید نام آن را به فارسی و انگلیسی در اینترنت سرچ کنید و کتب، مقالات، پایان نامه ها و ویدیو های مربوط به آن را ببینید.

در اینجا بنا به اهمیت تحقیق تجربی به معرفی مراحلی (روشی) که در طول انجام این تحقیق باید در نظر گرفته شود می‌پردازم. لازم به یادآوری است که غالب رساله‌های کارشناسی ارشد و دکترا و حتی مقالات علمی بر مبنای این مراحل تحقیق تجربی نگارش می شوند:

۳.۱عنوان و یا موضوع (Title/Topic): صفحه اول پایان نامه
عنوان ساختار حرفه ای کار شما را نشان می دهد که البته باید یونیک و منحصربفرد باشد. مهم است که عنوان یا موضوع در حوزه علایق و تخصص شما باشد و بدرد حرفه آینده شما هم بخورد و به پیشرفت شما کمک کند. ضمن اینکه بهتر است در عنوان سلیقه کارفرمای آینده خود را هم در نظر بگیرید. در انتخاب موضوع باید توجه داشت که موضوع اولین پارامتر برای خواننده است که بر مبنای آن تصمیم می گیرد که تحقیق شما را مطالعه کند و یا نه؟ بنابراین در عنوان تحقیق باید از لغات کلیدی و مورد تمرکز تحقیق استفاده کرد به نحوی که دربردارنده متغیرهای اصلی تحقیق بوده و در واقع انعکاسی از محتوای تحقیق باشد. ضمن اینکه عنوان باید در حد امکان کوتاه (حداکثر از ۱۵ کلمه بیشتر نشود)، متمرکز، رسا، دقیق و جذاب و قابل اجرا باشد. نمونه دیگری از عنوان یک تحقیق که شما می توانید برای تحقیق، رساله ارشد و یا دکترای خود در نظر بگیرید:

مقایسه اثر روش تدریس “یادگیری تیمی رقابتی” و روش تدریس سنتی بر خلاقیت فکری دانش آموزان ابتدایی / راهنمایی / دبیرستان / دانشگاه

معمولا در مقالات در زیر عنوان هم باید نام و نام خانوادگی و نیز محل کار محقق و ایمیل و یا شماره تلفن او آورده شود تا در صورت نیاز خوانندگان بتوانند با محقق تماس بگیرند. یادآوری اینکه بلافاصله بعد از انتخاب و تایید موضوع تان باید به فکر گرد آوری مواد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق تان باشید.

۳.۲ چکیده (Abstract): صفحه دوم پایان نامه
چکیده در واقع ویترین تحقیق می‌باشد. در چکیده تحقیق باید سعی کنید تا در یک پاراگراف ۱۵۰ کلمه ای نکات مهم تحقیقتان را بازتاب دهید طوری که برای خوانندگان و محققان جذاب باشد. همچنین باید سعی کنید به هدف، روش تحقیق (که شامل طرح، جامعه آماری، روش اجرا، زمان و مکان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها است) و نیز به نتایج تحقیقتان بپردازید. ضمناً در انتهای چکیده می‌توانید به یک و یا دو دلیل برای یافته‌ و یا یافته هایتان بپردازید. نکته دیگر این است که در پایان چکیده باید چند کلمه کلیدی تحقیق را هم تحت عنوان لغات کلیدی بیاورید. در صورتیکه کار تحقیقی تان پایان نامه اتان هست، بعد از چکیده باید به معرفی عناوین محتوای تحقیق تان بپردازید.

۳.۳ مقدمه (Introduction): فصل ۱ پایان نامه
در مقدمه تحقیقتان باید به توضیح آنچه شما را به در نظر گرفتن هدف تحقیق تان رهنمون شد بپردازید و ضمن تعریف و بیان شفاف مسئله گریزی به یافته‌های قبلی زده و بر مبنای آن‌ها به معرفی شفاف سوالات و فرضیه های تان بپردازید. همینطور باید به تبیین اهمیت و ضرورت پژوهش خود نیز بپردازید و تعریف دقیقی از کلمات کلیدی پژوهش خود داشته باشید.

۳.۴ پیشینه و سوابق تحقیق (Review Literature): فصل ۲ پایان نامه
در این بخش بايد بعد از پرداختن به مبانی نظری موضوع مورد تحقیقتان، به تحقيقاتی که از گذشته دور تا حا حاضر در رابطه با موضوع شما انجام شده پرداخته و نتايج آنها را بیان کنید. ضمن اینکه باید مشخص کنید که شما قرار است چه نقشی را در ادامه کار محققان قبلی ایفا نمایید. بعبارت دیگر باید مشخص کنید که آیا می خواهید تحقیقی از تحقیقات گذشته را کامل کنید، به ارایه متد و یا تیوری ای جدید بپردازید و یا قصد دارید با توجه به خلا موجود در تحقیقات فعلی پرسشی مطرح و با رسیدن به پاسخ آن پرسش خلا مورد نظر را پوشش دهید؟ در انتهای این بخش هدف، سؤالات و فرضیه های خود را یاد آوری کرده و متغییر های تحقیق تان را مشخص کنید.

در اينجا لازم است یادآوری کنم که يك محقق اصطلاحاً Frontier of Knowledge و یا شكافنده مرزهای دانش است. بر مبناي همين نقش محققان است كه بشر در طول ساليان همواره در حال رشد و بالندگی و ترقي بوده است چرا كه هر محقق به‌نوبه خود بشر را گامي – هرچند كوچك – به‌ جلو پیش برده است. براي نمونه خود من در رساله دکترایم به این موضوع پرداختم که جامعه‌ ما که سرشار از ظلم، ستم، فقر، فساد، بزه‌کاری، غارت، ريا و بی‌فرهنگی و بی‌عدالتی است نتيجه روش های تدریس معلمان و اساتید می باشد که از روش شناسان غربی به عاریت گرفته اند. این روش های تدریس بر مبنای تیوری هایی در غرب شکل گرفته که به هیچ وجه واقعیات دنیای پیچیده ما را حداقل در خاور میانه پوشش نمی دهند. بر مبناي همين خلا بود كه این‌جانب به ارائه تئوري آموزشی سياسي خودم تحت عنوان
(and Multiple Input-Output Hypothesis Cognitive Socio-Political Language Learning Theory) پرداختم كه بر مبناي آنها روش تدريس منحصربه‌فرد خودم را ارائه دادم . روش تدریس این‌جانب درواقع روشی برای توانمند ساختن و نهایتاً رها ساختن مستضعفانی می‌باشد که بواسطه سیستم های فعلی تعلیم و تربیت از نظر فکری هم مستضعف نگه داشته شده اند تا راحتتر استحمار و استعمار و استثمار شوند. به عبارت دیگر روش تدریس این‌جانب روشی آموزشی و کاملا علمی و سیستماتیک برای براندازی نرم حکومت‌های استثمار گر که از کانال های متفاوت در پی تلقین و تحمیل ایده‌ها و نگرش و ایدیولوژی و دکترین خود به رعایا و یا همان مالمیک خود برای به گروگان و بردگی گرفتن آنها هستند می‌باشد. می توانید تام تیوری های من را هم سرچ کنید تا به کتب، ویدیوها و مقالاتی که راجع به آنها منتشر کرده ام برسید.

۳.۵ روش انجام تحقیق/ بررسي (Methodology): فصل ۳ پایان نامه
How you did what you did and why?
این بخش درواقع قلب تحقيق شما می‌باشد. در اين بخش بايد مراحلي را که برای جمع آوری و آنالیز اطلاعاتتان طي كرده ايد تشریح کنید. بعبارت دیگر باید شرح دهید که کاری را که انجام داده اید چگونه و چرا انجام داده اید. این بخش شامل موارد ذيل است:

۳.۵.۱ طرح تحقيق (Design):
در اين قسمت بايد به معرفي طرحی كه براي انجام تحقيقتان از آن تبعيت کرده‌اید و نیز نقاط ضعف و قوت و همینطور منطق ورای انتخاب آن بپردازيد و توضیح دهید که چگونه می تواند برای تحقیق شما مفید باشد. مثلاً درصورتی‌که تحقيق شما يك پیش‌آزمون و يك پس‌آزمون و دو گروه شاهد و آزمايش داشته باشد كه در آن به بررسي تأثیر يك متغير بر متغير ديگر می‌پردازید طرح و يا اسكلت تحقيق شماPretest-Posttes Control Group Design می‌باشد.

۳.۵.۲ شرکت‌کننده‌ها (Participants):
معرفي شرکت‌کننده‌ها در تحقيق و مشخصات آن‌ها از قبيل سن، جنس، عقبه تحصيلي، فرهنگی، اجتماعي، سياسي و نژاد آن‌ها و اینکه بر چه مبنایی انتخاب شده اند در این قسمت از تحقیق می آیند. بايد این را هم يادآور شويد كه چه پروسه‌ای را و در چه شرایطی براي انتخاب اين شرکت‌کننده‌ها طي کرده‌اید.

۳.۵.۳ مواد (Instrumentation):
مواد، ابزار و منابعی را که در تحقیق بكار گرفته شده و نيز مشخصات كامل آن‌ها باید در این قسمت معرفی شوند. به‌عنوان‌مثال ممكن است از كتاب، مصاحبه، پرسشنامه و يا آزموني خاص استفاده کرده باشید که در اين صورت علاوه بر ذكر مشخصات كامل آن‌ها بايد به توجيه اعتبار (علمي) و استاندارد و قابل‌پذیرش بودن آن‌ها براي بكار گيري در تحقيق خود نیز بپردازيد.

۳.۵.۴ شيوه اجرا ((Procedure:
تشریح چگونگی تحقیق و تمام مراحل اجراي پژوهش در این قسمت باید باشد. نحوه و چرایی انتخاب مواد بكار گرفته‌شده، شرکت‌کننده‌ها و تقسیم آن‌ها به گروه‌های متفاوت (آزمايش و شاهد) و تست قبل و بعد از آزمایش از جمله مواردي هست كه در اين قسمت بايد به آن‌ها بپردازيد. ضمناً بايد روش كار با گروه‌های آزمايش و شاهد و تفاوت‌های كار شما با اين گروه‌ها نيز به تفصیل توضيح داده شوند.

۳.۵.۵ روش‌های تحليل آمار (Data Analysis):
در اين قسمت که آخرین قسمت روش انجام تحقیق و یا Methodology می باشد باید خيلي مختصر به معرفي نرم افزار و روش‌های تحليل آماري ای که براي بررسي، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری استفاده کرده‌اید بپردازيد. بعنوان مثال ممکن است توضیح دهید که بواسطه بخدمت گیری نرم افزار SPSS (version 25) آمار توصیفی مثل فرکونسی، میانگین و انحراف استاندارد و نیز آمار استنتاجی مثل ANCOVA را برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری بکار گرفته اید.

۳.۶ نتایج و یافته ها (Results & Findings): فصل ۴ پایان نامه – این بخش در پروپوزال لازم نیست.
هدف این بخش از تحقیق شما این است که اصیل و مستقل بودن نظریه های خودتان را برجسته کنید. در اين بخش بايد با استفاده از روش‌های تحليل آماري كه بكار گرفته‌اید و با کمک تصاوير، جداول و شکل‌ها به‌طور جامع به ارائه یافته‌های خود بصورت توصیفی و استنتاجی بپردازيد. مهمتر اینکه باید یافته های خود را به تیوری هایی که در فصول قبل مطرح کرده اید مرتبط کنید و توضیح دهید که آیا فرضيه و یا فرضیه های شما در تحقیقتان تائید و يا رد شده اند و چرا؟. – ضمن اینکه باید دلایل آن را هم نوضیح دهید.

۳.۷ بحثDiscussion) ): فصل ۵ پایان نامه – این بخش در پروپوزال لازم نیست.
هدف اصلی شما در این بخش از تحقیق تان باید این باشد که توانایی خودتان را در مهارت آنالیز و بکارگیری نظریه های علمی و نیز نوع خدمت خودتان را به رشته و یا تخصصی که در آن حوزه تحقیق کرده اید به رخ خواننده ها و یا ممتحنین بکشید. بعد از مقدمه و یادآوری خلاصه یافته ها و نتیجه تحقیق خود، در این بخش مهم از رساله اتان بايد به تشریح اين نكته بپردازيد كه چرا یافته‌های شما با یافته‌های محققان قبلي هم‌راستا می‌باشند و يا در تضاد هستند؟ و اينكه اين یافته‌ها به چه معنايي می‌باشند؟ همینطور بايد به این‌که اين یافته‌ها چه كاربردهايي براي افراد و يا گروه‌های متفاوت و سیاست گذاران دارند اشاره کنید و پیشنهاد‌هایی به سایر محققان براي كار و تحقيق بيشتر ارایه دهید. در پايان لازم است به محدودیت‌های تحقيقتان نیز اشاره شود تا محققان و علاقه‌مندان در بكار گيري یافته‌های شما دقت بيشتري كنند.

۳.۸ منابعReferences)):
در قسمت منابع باید فهرستي از مراجع مورداستفاده خود در تحقيق را به صورت علمی و با در نظر گرفتن سیستم نگارشی APA درج نمایید. – البته اگر کل رساله و مقاله اتان بر مبنای سیستم نگارشی APA نوشته شده است. بعضی ها با سیستم MLA می نویسند که در آنصورت منابع هم باید بر همان مبنا نگارش و تنظیم شود.

در اینجا لازم هست این نکته مهم را هم یادآوری ذکنم که اگر مطلبی را از کسی یا جایی دیگر در مقاله و یا پایان نامه اتان بیاورید و به منبع آن اشاره و استناد نکنید، حتی اگر ۱۰ سال دیگر هم متوجه این موضوع شوند مقاله و یا پایان نامه و طبیعتا مدرک تحصیلی شما به جرم “سرقت ادبی” داشتن “باطل” می شود.

نتیجه این مقاله
در پایان این مقاله یک بار دیگر یاد آور می شوم که اگر می خواهیم خروجی های سسیتم آموزشی ما محقق هم بار آیند تا – همانطور که در مقدمه اشاره کردم ما را به آزادی، آبادی و تمدن رهنمون شوند باید ترتیبی دهیم که اذهان آنها تحلیل گر، علت و معلول یاب، استدلال گرا و روشمند تربیت شوند. و لازمه اینکار این است که در کلاس های مان از پرداختن به ارتقای قوای تفکر ورزی و بویژه تفکر انتقادی و خلاقیت ذهنی و همینطور آگاهی های اجتماعی سیاسی آنها غفلت نکنیم. بهترین کار برای عملیاتی کردن این اهداف بکارگیری روش تدریس اینجانب می باشد که بیش از ۲۰۰ کتاب، مقاله، پایان نامه و ویدیو در سطح ملی و بین الماللی راجع به آن تولید شده است.

یادآوری: هر نوع مشاوره و یا کمکی برای نگارش مقاله، کتاب، پروپوزال و پایان نامه خود و دوستان/عزیزان خود می خواهید با من تماس بگیرید: ۹۸۹۱۵۳۸۵۲۵۹۹+

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)