بایگانی

ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!

معتقدیم حکومت اسلام بر دنیا و جامعه مسلمانان فقط حکومت مذهبی صرف به مفهوم مصطلح نیست!

فقیهی که بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد!

در زمان غیبت فرمان ولایت فقیه، فرمان خداست؛ ما را می گویند شیعه امامیه!!

ائمه انواری بودند، در دل عرش و در انعقاد نطفه به بقیه مردم امتیاز داشتند

تمام درد ائمه و تشیع، غصب خلافت اسلامی است!!

ولایت فقیه؛ ما راه نو، خط نو هستیم!

معنی ماننسخ من آیه این نیست که کسی مثل و بهتر از خمینی خواهد آمد!!

ولایت فقیه از روی قاعده لطف بر خدا لازم شد تا بشر بی سرپرست نباشد!!

کلمه فقیه با استبداد تضاد دارد؛ فقیه و امامت است؛ مانند پیامبر!!

رهبر مقامی است که مانند آن در رژیم های غربی یا شرق کمونیست نیست؛ مقام امامت دارد!

مقام رهبری نزدیک مقام عصمت است!

با توجه به اصل ولایت فقیه معلوم نیست رئیس جمهور چکاره است؟

این ۶ نفر نایب امام زمان در راس مجلس هستند!

نظام ما، نظام امامت و امت است!

برجستگی خاص ولی امر؛ این که میگی این یعنی چه؟!!

آیا صلاحیت داریم برای بعد از زمان حاضر تکلیف معلوم کنیم؟

الفقیه!!

فقیه حافظ آزادی و مانع استبداد است؛ ما آنرا لمس کرده‌ایم!!

ولایت فقیه با اصل شورا در تناقض است!

شکایت از رهبری شکایت از خداست!

اصل ولایت فقیه را به رفراندوم بگذارید!

آحاد ملت می توانند ولی فقیه را استیضاح و حتی  علیه وی ادعا نامه صادر کنند!

آرای مردم محترم است ولی باید به تائید فقیه برسد! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (65) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (22) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

آرای مردم محترم است ولی باید به تائید فقیه برسد!

اصل بر این نیست که به اسم اسلام حکومت شود! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (64) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (21) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

اصل بر این نیست که به اسم اسلام حکومت شود!

واقعیت موجود با اسلام فاصله دارد،ما نمی توانیم جهانی بیاندیشیم،یا جهانی عمل کنیم! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (63) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (20) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

واقعیت موجود با اسلام فاصله دارد،ما نمی توانیم جهانی بیاندیشیم،یا جهانی عمل کنیم!

ورود روحانیت در قدرت اجرایی با مفهوم ولایت فقیه یک فاجعه است! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (62) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (19) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

ورود روحانیت در قدرت اجرایی با مفهوم ولایت فقیه یک فاجعه است!

این 53 نفر! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (61) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (18) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

این ۵۳ نفر!

آرمان انقلاب استقلال و آزادی نبود، والا طرح اصل ولایت فقیه ضرورت نداشت! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (60) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (17) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

آرمان انقلاب استقلال و آزادی نبود، والا طرح اصل ولایت فقیه ضرورت نداشت!