آرای مردم محترم است ولی باید به تائید فقیه برسد!

ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است! شماره  (۶۵)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۲۲)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

ممکن است بطور اجمال نظرخودتان را درباره ولایت فقیه و مفهوم  و نتایج حاصله از آن در امر حکومت برای خوانندگان تشریح بفرمائید؟

سوال:

اصولا به نظر شما فقیه در شرایط و اوضاع و احوال کنونی به چه کسی اطلاق می شود و برای فقیه چه شرایطی از حیث احاطه به امور و حوادث واقعه وجود دارد؟

سوال:

باتوجه به اینکه اسلام مرز نمی شناسد و مرز اسلام عقیده است و ولایت فقیه نیز منوط به تابعیت او نیست، چرا از مجتهدین و فقهای سایر بلاد اسلامی و خصوصا شیعه برای تدوین قانون اساسی دعوت نشده است؟

ناصر مکارم شیرازی:

«به عقیده من ولابت فقیه به معنای وسیع کلمه دو شعبه دارد، دو شاخه دارد: یکی مساله ولایت بر اجرای قوانین است؛ و دیگر مساله ولایت بر تصویب قوانین است. یعنی به این دلیل که فقیه صاحب نظر و کارشناس مسائل اسلامی است، باید قوانین که تصویب می شود، از این نظر مورد مطالعه او قرار بگیرد و مورد تصویب او قرار بگیرد، تا اینکه چیزی بر ضد اسلام تصویب نشود، بنابراین حتما باید قوانین وقتی مورد بررسی مجلس قرار می گیرد، به نظر فقیه یا هیات فقها برسد. تا چیزی بر خلاف تصویب نشود. و این حق یک حق طبیعی است که کارشناسان هر قسمتی باید در آن مساله اظهار نظر بکنند و این هم یک مساله روشن است که بالاخره ما، جمهوری مان اسلامی است، معنی اینکه اسلامی است، این است که کاری بکنیم موافق موازین اسلامی باشد. و هیچکس نمی شناسد مگر کسانی که صاحب نظر در مسائل اسلامی هستند. پس آرای مردم محترم است ولی از جنبه موافقت و مخالفت با اسلام باید به نظر فقیه برسد.

و اما شاخه دوم ولایت بر اجرا است. به این معنی قوانین وقتی تصویب شد، و به دست دولت افتاد، باید این دولت دولت صالحی باشد. یعنی مردم انتخابش کرده باشند. و هم فقیه با او موافق باشد. شورای رهبری آنرا بپذیرد. و به تعبیر دقیقتر آنرا موافق موازین اسلامی بیابد. و رای موافق به آن بدهد.

به عقیده من بجای فقیه بهتر این است شورای رهبری  و نگهبان هردو با هم یا تنها شورای رهبری یا شورای فقاهت یا شورای مراجع باشد. اصلا مساله را ببریم در شورا ولو اینکه  الان وضع رهبری مشخص است که ابتکار عمل در همه مسائل  در دست امام است. اما از نظر تنظیم قوانین باید به شکل شورا تنظیم بشود. شورای فقاهت، فقها و کسانی که برای این شورا انتخاب می شوند. مسلم باید در مسائل اسلامی مجتهد و صاحب نظر باشد.  باید پاک و عادل باشد. باید به مسائل روز آشنا باشد. و باید به اساس انقلاب کاملا مومن باشد. این چهار صفت در شورای فقها حتما لازم است.

ما این مساله را در کمیسیون ها مورد بحث قرار دادیم و گفتیم ما یک وقت می خواهیم یک قانون اساسی بنویسیم  برای جهان اسلام  و حکومت اسلامی  و می خواهیم یک حکومت اسلامی تشکیل بدهیم  در سح تمام ممالک اسلامی آن یک بحثی است. یک وقتی ما می خواهیم یک قانون اساسی اسلامی بنویسم  برای ایران.البته آن ایده آل نهایی ما همان اولی است که ما تمام دنیای اسام را  زیر یک پرچم بیاوریم. ولی در مرحله اول ما برای ایران داریم می نویسیم. لذا مرزها محروز است کسی بخواهد از مرزها برود و بیاید ما او را تحت کنترل قرار می دهیم. و سایر مسائلی از این قبیل. پول  ما پول خاصی است. پرچم ما پرچم خاصی است. ولی اگر یک روز تمام مسلمانان دست به دست هم دادند و خواستند کشور واقعی تشکیل بدهند آنوقت برنامه  با امروز در پاره ای جهات اختلافف پیدا می کند. و اما ما از نظرات صاحب نظران دیگر هم استقبال می کنیم. ولو  غیر از مملکت ایران باشد. ولی باید توجه داشته باشیم برای ایران داریم قانون اساسی می نویسیم. تا بحال نظری یعنی این نظراتی که به مادادند (چهار هزار نظر)به ما، اسم پیشنهاد کنندگان نیست. متاسفانه یک عیبش این است. است فقط نتیجه چهار هزار نظر را چاپ کرده اند و به ما داده اند، اما این نظز متعلق به کی است برای ما ننوشته اند. در زیر نظرات است اما در این خلاصه ای که به دست ما داده اند اسم اشخاص نیست».

[روزنامه انقلاب اسلامی ۱۰ شهریور ۱۳۵۸. ولایت فقیه و نتایج آن در امر حکومت]

ادامه دارد…

۱۰ شهریور ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)