صفحه‌ی ویژه‌ی

محمد شوری

زاده شده در شهر آبادان. انتشار دهها یادداشت،مقاله گزارش در مطبوعات ایران. اسامی مستعار در مطبوعات: «علی میثمی»،«میثم علیمحمدی»،«محمدزمانی»،«مسعودطوبی»،«امین عباسی»،«محمدشیداو(شیدایی)»،«علی پارسازاده». انتشار چند جلد کتاب: 1- «عشقخانه».ناشر:«انتشارات آوای کلار». 2-«همه حرف خدا»در سه جلد. ناشر:«شرکت انتشارات قلم» 3-«حرف های زدنی و نوشته های نوشتنی از یک نویسنده و روزنامه نگار اصلاح طلب مسافرکش».«ناشر:«مولف». 4-کدام راه(انتشارات آواکلای)سال1397 5-منافع ملی من وتو(انتشارات آوای کلار)سال1379 و کتابهای«جرم سیاست»،«نامه جنگ»،«جمهوری بربادرفته»،«مَحکَمه»در سه جلد،«مشابه تاریخی پارلمانی»سالهاست که در اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی بخاطر ندادن مجوز در حال خاک خوردن است! متاسفانه ناشران کتاب بدلیل های واهی کتاب های فوق را توزیع نکردند.اشاره نیروهای امنیتی واطلاعاتی حاکمیت ج.ا.ا،برای باصطلاح بایکوت و عدم معرفی من دراین امر دخیل است. دو دوره سابقه زندانی شدن در حاکمیت ج.ا.ا. یکبار در سال 1365بمدت. وباردیگر در سال 1378.یک روز پس از تعطیلی روزنامه سلام،که من درآنجا شاغل بودم. بعداز این زندان بااشاره نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به همان دلیل فوق الذکر در مورد کتاب، از شغل و نوشتن در مطبوعات محروم شده ام و علاوه بر آن از حقوق شهرندوی مثل هر فرد عادی (مثل داشتن بیمه)مرا محروم ساخته اند. https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze https://www.facebook.com/assize.mahkame

آخرین مطالب :

بدون ولایت فیه

بدون ولایت فقیه!

سادیسم ضعیف کشی؛حتی به قیمت خودآزاری(مازوخیسم)!

سادیسم ضعیف کشی؛حتی به قیمت خودآزاری(مازوخیسم)!

انتشارکتاب؛همه راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود!

انتشارکتاب؛همه راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود!

تعطیلی روزنامه سلام

استمرارتبانی سکوت! (بازخوانی تعطیلی روزنامه سلام و زندانی شدنم در عصر پنج شنبه ۱۷تیر۱۳۷۸)

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

نامه سرگشاده به...!

نامه سر گشاده به …!

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه3)

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه۳)

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(2)

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(۲)

جهش تولید در جهش پسا «کرونا»!جعبه سیاه(1)

جهش تولید در جهش پسا «کرونا»!جعبه سیاه(۱)

کرونا ی ولایت فقیه

کرونا ی ولایت فقیه!


چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه بهمن ماه)


وقتی مطبوعات آزاد بود؛افشاگری علیه علی قدوسی(دادستان کل انقلاب)


ناتوانی ولایت فقیه در نوسازی جامعه


شکنجه؛شایعه ای که سیستماتیک،فنی حرفه ای شد!


صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!


حکومت اسلام با حکومت مسلمان ها چه فرقی دارد؟!


۴۱ سالگی؛ مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند! – محمد شوری


انتخابات چه مفهومی دارد؛وقتی مصلحت یک ملت در اختیاراین چندنفراست؟!!


مخالفت با بازرگان مخالفت با شرع است و جزایش بسیار زیاد است!


روح اسلام؟!!


اقتصاد بدون نفت


مک فارلین۲؟!


ولایت فقیه ۴۰ سال است بر تابوت جمهوری نماز میت می خواند


فقه حکومتی ولایت فقیه،فقه سنتی؛اجتهاد در مقابل نص!


در صورت توطئه!


فاتحه‌ای که علی خامنه‌ای برای «جمهوری» خواند


یک چیزی غیر از این ها هم داریم؛ اقتصادخصولتی!


چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه دی ماه)


ازاختیارات جنتی؛ تصرف درشئون مردم!


گره کورکشور ولایت فقیه است