صفحه‌ی ویژه‌ی

محمد شوری

زاده شده در شهر آبادان. انتشار دهها یادداشت،مقاله گزارش در مطبوعات ایران. اسامی مستعار در مطبوعات: «علی میثمی»،«میثم علیمحمدی»،«محمدزمانی»،«مسعودطوبی»،«امین عباسی»،«محمدشیداو(شیدایی)»،«علی پارسازاده». انتشار چند جلد کتاب: 1- «عشقخانه».ناشر:«انتشارات آوای کلار». 2-«همه حرف خدا»در سه جلد. ناشر:«شرکت انتشارات قلم» 3-«حرف های زدنی و نوشته های نوشتنی از یک نویسنده و روزنامه نگار اصلاح طلب مسافرکش».«ناشر:«مولف». 4-کدام راه(انتشارات آواکلای)سال1397 5-منافع ملی من وتو(انتشارات آوای کلار)سال1379 و کتابهای«جرم سیاست»،«نامه جنگ»،«جمهوری بربادرفته»،«مَحکَمه»در سه جلد،«مشابه تاریخی پارلمانی»سالهاست که در اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی بخاطر ندادن مجوز در حال خاک خوردن است! متاسفانه ناشران کتاب بدلیل های واهی کتاب های فوق را توزیع نکردند.اشاره نیروهای امنیتی واطلاعاتی حاکمیت ج.ا.ا،برای باصطلاح بایکوت و عدم معرفی من دراین امر دخیل است. دو دوره سابقه زندانی شدن در حاکمیت ج.ا.ا. یکبار در سال 1365بمدت. وباردیگر در سال 1378.یک روز پس از تعطیلی روزنامه سلام،که من درآنجا شاغل بودم. بعداز این زندان بااشاره نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به همان دلیل فوق الذکر در مورد کتاب، از شغل و نوشتن در مطبوعات محروم شده ام و علاوه بر آن از حقوق شهرندوی مثل هر فرد عادی (مثل داشتن بیمه)مرا محروم ساخته اند. https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze https://www.facebook.com/assize.mahkame

آخرین مطالب :


ولایت فقیه نه تنها مورث دیکتاتوری نیست، به هیچ وجه هم حاکمیت ملی را نفی نمی کند!


کدام راه؟ بازهم منتشر نشد؛ شاید وقتی دیگر!


آیا اصل ولایت فقیه خنثی گر حاکمیت مردم است؟!


در قانون اساسی مساله رهبری مطرح شده، نه رهبری دمکراسی!


ولایت فقیه فوق دمکراسی است؛ رهبر قسمت کوچکی از اختیارات را دارد!


در بحران فقدان رهبری؛ رضا خانی سپاهی و فقیه؟!


مجموعه ی حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران. بخش دوم از فصل دوم


دو اعدامی ری شهری در دیدار با خمینی


چگونه رئیس جمهوری می تواند الدنگ باشد!؟


ما نباید زیر بار رئیس جمهور و نخست وزیر برویم، که قطعا آمریکا طالب آن است!


معنی فقیه  آخوند و عمامه بسر نیست!


باید ها و نباید ها از آن فقیه است نه از آن قانون مجلس!


این امام، این فقیه عالی مقام، این برجسته‌ترین مردم روزگار را در کجا ما به محکمه بکشیم؟


خطری که الان بیش از همه چیز وجود دارد، این است که از من آخوند گول بخورید!


چندسال پیش (ویژه انقلاب۵۷)کنکاش در مطبوعات ۲ ماه دی وبهمن ۱۳۵۷


ولایت فقیه مادام العمر نیست، افرادی که چنین تصوری دارند اشتباه می کنند!


دیکتاتوری دیکتاتوری است، می خواهد سلطنت باشد یا نعلین!


از حقوق مردم سرنگون کردن یک رژیم است!


وقتی تکنیک انتخاب روی پایه غلط رفت، احتمال اینکه یک نفر مثل یزید بیاید هست! [۱۱۴]


کدام اسلام؟ اسلام این فقیه؟ یا آن فقیه؟ اصلا فقیه کیست؟ ولایت فقیه؟ کدام فقیه؟! [۱۱۳]


اگر مردم اصرار دارند ولایت فقیه در قانون اساسی باشد این حق آن هاست! [۱۱۲]


انسجام واستمرار در نقد ولایت فقیه برای حذف از قانون اساسی [ ۱۱۱ ]


در سالگرد اعدام روح الله زم و چند اشاره!


حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم. بخش اول


قانون اساسی بدون ولایت فقیه و چربی و دنبه!


ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!


معتقدیم حکومت اسلام بر دنیا و جامعه مسلمانان فقط حکومت مذهبی صرف به مفهوم مصطلح نیست!


فقیهی که بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد!


در زمان غیبت فرمان ولایت فقیه، فرمان خداست؛ ما را می گویند شیعه امامیه!!


ائمه انواری بودند، در دل عرش و در انعقاد نطفه به بقیه مردم امتیاز داشتند

آخرین نظرات توسط نویسنده محمد شوری