صفحه‌ی ویژه‌ی

محمد شوری

زاده شده در شهر آبادان. انتشار دهها یادداشت،مقاله گزارش در مطبوعات ایران. اسامی مستعار در مطبوعات: «علی میثمی»،«میثم علیمحمدی»،«محمدزمانی»،«مسعودطوبی»،«امین عباسی»،«محمدشیداو(شیدایی)»،«علی پارسازاده». انتشار چند جلد کتاب: 1- «عشقخانه».ناشر:«انتشارات آوای کلار». 2-«همه حرف خدا»در سه جلد. ناشر:«شرکت انتشارات قلم» 3-«حرف های زدنی و نوشته های نوشتنی از یک نویسنده و روزنامه نگار اصلاح طلب مسافرکش».«ناشر:«مولف». 4-کدام راه(انتشارات آواکلای)سال1397 5-منافع ملی من وتو(انتشارات آوای کلار)سال1379 و کتابهای«جرم سیاست»،«نامه جنگ»،«جمهوری بربادرفته»،«مَحکَمه»در سه جلد،«مشابه تاریخی پارلمانی»سالهاست که در اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی بخاطر ندادن مجوز در حال خاک خوردن است! متاسفانه ناشران کتاب بدلیل های واهی کتاب های فوق را توزیع نکردند.اشاره نیروهای امنیتی واطلاعاتی حاکمیت ج.ا.ا،برای باصطلاح بایکوت و عدم معرفی من دراین امر دخیل است. دو دوره سابقه زندانی شدن در حاکمیت ج.ا.ا. یکبار در سال 1365بمدت. وباردیگر در سال 1378.یک روز پس از تعطیلی روزنامه سلام،که من درآنجا شاغل بودم. بعداز این زندان بااشاره نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به همان دلیل فوق الذکر در مورد کتاب، از شغل و نوشتن در مطبوعات محروم شده ام و علاوه بر آن از حقوق شهرندوی مثل هر فرد عادی (مثل داشتن بیمه)مرا محروم ساخته اند. https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze https://www.facebook.com/assize.mahkame

آخرین مطالب :


۸ سال جنگ و دیگر هیچ!


لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ؛ فقه آخوندی! داستان روحانیت این یک داستان واقعی ست… داستان چهارم


بودجه و بودجه خوار؛ پولشویی روحانیت(داستان روحانیت)داستان سوم.این یک داستان واقعی ست!


شبان این گله روحانیت است! این یک داستان واقعی ست. داستان روحانیت(داستان دوم)


روضه خان؛ این یک داستان واقعی ست!(داستان روحانیت) داستان اول


نان، روبنایی که زیر بنا شد!


جنگ دو سوم؛ ولی فقیه سوم و پهلوی سوم


سراب خود اصلاحی در ۴۴ سالگی انقلاب۵۷


انقلاب ضرب در انقلاب، می شود: اصلاح


فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!


پیشگیری از سونامی ولی فقیه سوم!


ولایت فقیه پایان مشروطیت


ولایت فقیه اگر پیاده شود از برکت آن همه در رفاه و آسایش خواهند بود!


ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد!


با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیزهای دیگر!


تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری تفکیک روحانیت از سیاست است!


تعطیلی روزنامه سلام فقط یک محکوم داشت!


رئیس جمهور هیچ کاری بدون موافقت مراجع تقلید انجام ندهد!


ولایت فقیه به این شکل، ولایت روحانیت است!


در قانون اساسی پیچ و مهره ها جوری سفت شده که همه چیز برگردد به ولایت فقیه!


کو حاکمیت ملی؟ کو جمهوری؟


سید محمود دعایی؛ دیداری که میسر شد و نشد!


مگه شما قابل آدم هستید؟ دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری  را بگیریم!


ولایت فقیه  به اعتقاد شیعه، جانشین امام معصوم است و ولایتش ولایت الله!


ما این نظر را قبول نداریم که نظر مردم هر چه باشد باز هم فقیه بر آن ها حکومت کند!


ولایت فقیه نه تنها مورث دیکتاتوری نیست، به هیچ وجه هم حاکمیت ملی را نفی نمی کند!


کدام راه؟ بازهم منتشر نشد؛ شاید وقتی دیگر!


آیا اصل ولایت فقیه خنثی گر حاکمیت مردم است؟!


در قانون اساسی مساله رهبری مطرح شده، نه رهبری دمکراسی!


ولایت فقیه فوق دمکراسی است؛ رهبر قسمت کوچکی از اختیارات را دارد!

آخرین نظرات توسط نویسنده محمد شوری