در زمان غیبت فرمان ولایت فقیه، فرمان خداست؛ ما را می گویند شیعه امامیه!!

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!( ۱۰۶)
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم (۶۳)
تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی مطلقه
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad

در بعضی از روزنامه ها دیدم که هنوز دارند راجع به ولایت فقیه می نویسند. و با اینکه این ها شیعه هستند، گویا از عقاید خودشان غافلند که ما را می گویند شیعه امامیه! یعنی قائل به امامت. که معنی قائل بودن به امامت این است که امام نماینده خدا است. و فرمان او واجب است. و اطاعت ما منحصر است به خدا. یعنی فرمانروایی بر خدا نیست. و فرمانبرداری غیر از خدا جایز نیست.
اطاعت امام را شیعه واجب می داند. و در زمان غیبت امام، نماینده امام، چون فرمان نماینده، فرمان خود دستور دهنده است!
پلیس را که اطاعت می کنند، اطاعت دولت است. از این جهت است که می گوئیم اولی الامر است که صاحب امر به او نمایندگی داده باشد (که خدا باشد)! نه آنکه هرکس بر مردم مسلط باشد. خلاصه فرمان نایب امام را شیعه واجب الاطاعه می داند و این یک قوه محکمی است از برای مملکت ما که بحمد الله تمام پیشرفت این مردم بی سلاح و بی اساس بعد از ایمان به امامت در سایه وجود امام و فرمان امان بود که با کمال شوق و شعف سینه ها را مقابل گلوله ها می گذاشتند و کشته شدن خود را شهادت می دانستند. بعضی ها می گفتند دعا کنید که ما شهید شویم. آرزوی شهادت دلشتند. و این قوت محکم که خدا به شیعه داده یک ثروت خدادی است.
در زمان جمهوری اسلامی هم این قوت مستحکم باید پا بر جا باشد. برای اینکه بعضی چیزها هست که اگر فرمان امام نباشد حرام است. گمرک، مالیات، عوارض، اگر چنانچه امام صلاح دانست، نایب امام، نماینده امام که برای مصلحت مخارج مسلمین، اگر فرمان داد این حرام واجب می شود و اگر فرمان نداد، حرام است. این است که تا آخر فرمان امام لازم است. و امامت جزیی از اصول دین، ماست که باید همیشه این عقیده برای ما محفوظ باشد و وظیفه پدران و مادران و همه افراد مملکت است که حتی الامکان این اعتقاد را در قلوب جوان های آینده مستحکم کنند که این ثروت خدا داده از دست ما شیعیان بیرون نرود! و در هر حال اینکه گفته ایم ولایت فقیه درهمین حال خدا امر کرده که مشورت وشاورهم فی الامر و مجلس شورای ملی برای مشورت است. نه اینکه مصوبات مجلس بر مردم واجب باشد. مصوبات مجلس برای اینکه بر مردم واجب باشد لازم است که بعد از تصویب مجلس، فقها حکم بدهند تا مردم مطمئن بشوند که اطاعت آن واجب است و آنوقت مردم با شوق و رغبت مایل به انجام آن می شوند. وقتط که فرمان خدا شد، همه زیر فرمان خدا هستند!

[روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۰مهر ۱۳۵۸سید حسین خادمی]

ادامه دارد…
۱ آذر ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)