واقعیت موجود با اسلام فاصله دارد،ما نمی توانیم جهانی بیاندیشیم،یا جهانی عمل کنیم!

ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است! شماره  (۶۳)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۲۰)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)  

   @shourimohammad

 سوال:

ممکن است بطور اجمال نظرخودتان را درباره ولایت فقیه و مفهوم  و نتایج حاصله از آن در امر حکومت برای خوانندگان تشریح بفرمائید؟

سوال:

اصولا به نظر شما فقیه در شرایط و اوضاع و احوال کنونی به چه کسی اطلاق می شود و برای فقیه چه شرایطی از حیث احاطه به امور و حوادث واقعه وجود دارد؟

سوال:

باتوجه به اینکه اسلام مرز نمی شناسد و مرز اسلام عقیده است و ولایت فقیه نیز منوط به تابعیت او نیست، چرا از مجتهدین و فقهای سایر بلاد اسلامی و خصوصا شیعه برای تدوین قانون اساسی دعوت نشده است؟

 

عزت الله سحابی:

«نظرم راجع به ولایت فقیه در سوال  قبلی گفتم. آن قدرت و اختیاری که برای فقیه در مفهوم ولایت فقیه قائل هستند در صورتی جائز و بی خطر است که فقیه از مقام  عصمت برخوردار باشد و ما چون چنین فقیهی نداریم و خود فقها همه به این امر اعتقادا و ایمانا معترف هستند لذا اختیاراتی که به معصوم می توانیم بدهیم یا خداوند اعطا کرده، اگر به یک فرد غیر معصوم  یا هیاتی از فقهای غیر معصوم  واگذار گردد، موجب انحراف از اصل توحید و اسلام خواهد شد.  در چنین شرایطی اختیارات معصوم تفکیک می شود به قوا و مراجع مختلفی در جامعه که مشخصا امروه سه قوه یا سه مرجع در نظر گرفته می شود. و بعد این سه قوه که در واقع سه قوه حکومتی هستند زیر نظارت و مراقبت آن مقامی که صاحب حق در جامعه است یعنی مجموعه حکومت شوندگان یا مجموعه ملت، آن سه قوه به عنوان وکیل ملت، زیر مراقبت و نظارت خود ملت به عنوان موکل اصلی قرار می گیرند. فقها و مراجع به عنوان نمایندگان و پاسداران مکتب اسلام و شیعه حق نطارت و مراقبت را در قوانین پیدا می کنند. این مجموعه و این مکانیسمی که  در  تقسیم و توریع قدرت، قدرت سیاسی در جامعه بوجود می آید، یک سیستمی است که از دیدگاه من منطبق است بر ولایت فقیه.

فقیه اصطلاحا عالم به اصول و احکام اسلامی و دارای قدرت استنباط و استخراج احکام جزئی از اصول کلی شرع اسلام. فقیه در این معنای اصطلاحی قدرت استخراج حکم را از اصول اسلامی دارد. ولی این قدرت به معنای قدرت تطبیق بر موضوعات و قدرت اجرای احکام نیست. تطبیق بر موضوعات، تطبیق حکم بر موضوعات و اجرای حکم در موضوعات خاص نیازمند به صفات و سجایا، تبحرها و اطلاعات دیگریست که در فقیه به معنای اصطلاحی، لروما جمع نیست. حال ممکن است یک فقیهی پیدا بشود که دارای آن صفات و خصوصیات باشد و لیکن مجرا و کانالی را که فقیه به معنای اصطلاحی تربیت می شود و رشد می کند  مجرایی نیست که آنگونه اطلاعات  و سجایا را رشد بدهد. فقیه به معنای وسیع و کامل آن که بتواند متصدی امر حکومت و ولایت شود باید بر دانش اداره اجتماع امروزی، اجتماع مدرن و پیچیده امروزی و مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و تربیتی که امروزه در پیش پای حکومت ها قرار دارد، احاطه و تسلط داشته باشد. و علاوه بر آن از قدرت اراده و سجایای اخلاقی خاص برخوردار باشد. که اولا بتواند بر موانع و مشکلات اجرایی  و اداری فائق شود و ثانیا با قبضه شدن قدرت سیاسی، اقتصادی،فرهنگی در نزد خود، از جاده راست منحرف نشود. این خصوصیاتی است که به نظر من برفقیه بایستی اطلاق بکنیم تا اینکه آن فقیه صلاحیت ولایت عامه بر جامعه را پیدا  بکند.

بالاترین و صالح ترین  فقهای شیعه یا در ایران هستند یا در خارج، از ایرانی ها هستند. یعنی در خارج هم اگر شیعه باشد از ایرانی ها است.نیازی نبود که فقیه شیعه غیر ایرانی که در سطح فقهای ایرانی کنونی باشد، دعوت کنیم. ثانیا اینکه درست است که اسلام مرز نمی شناسد و لیکن شرایط واقعی و سیاسی امروز در رابطه با جدایی ذولت ها و ملت ها و منابع خاص، منافع و برنامه های خاصی که هر ملت برای خود دارد، این واقعیت یا عنییت موجود جهان امروز، این مرز را می شناسد. اسلام مرز نمی شناشد، ولی واقعیت موجود مرز دارد. اسلام بتدریج آن بین الملل اسلامی را  یا آن وحدت امت اسلامی را در طول زمان بتدریج که عراقی یا ترک  یا افغان  یا مصری آن تعصبات خاص ملی یا منافع و مصالح قومی و منطقه ای خودشان را در براتر ایدئولوژی و اسلام تحت الشاع قرار بدهند ما این واقعیت را به طرف آرمان  اسلامی باید سوق بدهیم. در نتیجه تا زمانی که این واقعیت هنوز اسلامی نشده، واقعیت موجود هنوز با اسلام فاصله دارد. ما خیلی نمی توانیم جهانی بیاندیشیم. یا جهانی عمل کنیم».

[روزنامه انقلاب اسلامی ۱۰ شهریور ۱۳۵۸. ولایت فقیه و نتایج آن در امر حکومت]

ادامه دارد…

۶ شهریور ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)