معنی ماننسخ من آیه این نیست که کسی مثل و بهتر از خمینی خواهد آمد!!
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!(۱۰۲)
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم ( ۵۹)
تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی مطلقه
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad

دکتر [محمود] روحانی:
گاهی بعضی افراد اظهار می دارند که ممکن است طرح و اجرای ولایت فقیه در شرایط کنونی جامعه ما به علت عدم آگاهی مردم مشکلاتی را ایجاد کند، در این باره با استناد از سخن استاد شهید مطهری که واقعا جایش در این مجلس خالی است، ولی یادش همواره برای اسلام و مسلمانان گرامی و باقی است، ما باید مردمی را که به قانون اسلام عمل نمی کنند اصلاح کنیم، چرا قانون را خراب کنیم؟!
می گوئیم ما در این مجلس وظیفه داریم که در قانون اساسی حقیقت مکتب را بیان کنیم، نه اینکه مکتب را فدای شرایط محیط بنمائیم… بنابراین ما باید قانون اساسی جمهوری اسلامی را طوری بنویسیم که بر اساس مکتب باشد و مورد رضای خدا و رسول او، نه آنکه احتیاط کنیم و طوری تدوین نمائیم که مطلوب طبع هر ناآشنا به اسلام باشد. بلی بگذاریم قانون اساسی ما اسلامی باشد هر چند که عده ای ناخرسند گردند!

[محمد] کیاوش:
در اختیارات ولایت فقیه بعضی از دوستان استناد به این مساله می کنند که در دوره مجاهد اعظم امام خمینی هر قدر که لازم است اختیار به امام و رهبر می دهیم، اما بعد از امام چه؟
همین احتیاطات بعد از امام چه؟ همان چاهی است که دشمن امروز در زیر پای یک یک ما و ملت ما می کند!
دوستان دیگر جواب می دهند و به آیاتی متوسل می،شوند: ما ننسخ من آیه او ننسها الخ.!! کل یوم هو فی خیر شان!! دنیا رو به تکامل است و برخیر بنیان نهاده شده است و بعد از امام مثل او یا بهترش خواهد آمد!! به این معنی که دنیا ازحجتش هیچوقت خالی نیست!!
اما من با توجه به اوضاع آشفته زمان و نفاق افکنی ها و اشاره و تذکر به این معنی که دشمن با تمام قوا به میدان آمده است و با سمپاشی های خود به فکر تضعطف انقلاب افتاده است، می گویم قبل از اینکه از آخر بترسیم از اول بترسیم! از زمان خود امام! ببینیم دشمن به چه چهره ای به میدان آمده است؟ اگر به این اصل توجه نکنیم که در حال حاضر عده ای با نقاب های متنوع خود را برای احراز مقامات آینده از جمله ریاست جمهوری آماده کرده اند و باید حتما این رهبر و یا شورای رهبری به عنوانی، مستقیم یا غیر مستقیم حتما باید دخالت کرده باشد در انتخاب ریاست جمهوری به چاه افتاده ایم….به این جهت پیشنهاد می کنم که این اصل با همین طریق که موجود است، یعنی یا باید خود رهبر دخالت بکند و کاندیدا برای ریاست جمهوری معرفی کند و یا از طرق شورای نگهبان بتواند مدخلیتی در انتخاب ریاست جمهوری داشته باشد.‌.

[ابوالقاسم] خزعلی:
با اینکه ولایت فقیه با تمام ابعادش مورد پذیرش است، بلکه ولایت فقیه یعنی حکومت خدا! و می دانیم این مطالب از جانب خدا است بر ملت و ملت هم در آینده بعداز پی بردن به مطالب می فهمند که این برای آن ها بهترین حکومت است. با تمام این ها می بینیم علی (ع) با اینکه این مقام عفو و اشعار رعیت را به محبت و لطف مال خودش هست، به مالک اشتر دستور می دهد: اشعر قلبک الرحمه للرعیه والطف بهم!! تا آنجا که می فرماید: واعطهم من عفوک وصفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه!! این مقام را واگذار می کند به استاندار و یک حاکم که محبوبیت او را در بین مردم تامین بکند. مال علی است ولی می دهد به یک استاندار.یعنی یک مقام حاکمی!. پس ما باید در عین اینکه می دانیم این حق فقیه است و فقیه به اصالت دارد، ولی یک مقدار به رئیس جمهوری و دیگران این مقامات را بدهیم که محبوبیت و عزت در بین مردم پیدا کنند و در آنجا قید بکنیم که مقامی است از والی و از فقیه به رئیس جمهوری اعطا شده است که عفو عمومی و تخیف در مجازات، با اعطای رهبر به حاگم یعنی به رئیس جمهور داده شده است!!

[ناصر] مکارم شیرازی:
عرض بنده این است که ما این اصل را به تنهایی بنشینیم مطالعه کنیم و این همه اختیاراتی را که گذاشتیم در اختیار شورای رهبری و تمام قدرت ها متمرکز شده است در یک شورا، با توجه به اینکه مساله امام مطرح نیست و گفتیم همه اختیارات در مورد ایشان بجاست، و اینکه می گویند: ماننسخ من آیه!! همیشه مثل امام در آینده بزودی خواهد آمد!! این علم غیب است!! و گذشته نشان می دهد که مثل ایشان کم بوده. ماننسخ من آیه مفهوم غیر از این بحث است. معنیش این نیست که هر رجلی از دنیا رفت مثل او را قرار می دهیم!! معنی آیه این نیست!! و الا معنی آیه روشن است.
عرض بنده این است که چرا ما می آئیم این همه بار را سنگین و این همه قدرت را متمرکز و حتی تشریفاتی که باعث اتهام است می آوریم. وقتی کسی این صفحه را می خواند می بیند تمام قدرت ها متمرکر شده است و این سبب اتهام رهبر می شود. باری هم از دوش او بر نمی دارد!

[محمد] یزدی:
این بار سنگین را خدا به دوش فقیه گذاشته است!!

[محمد] رشیدیان:
ببینید آقا! عفو عمومی حق رهبر است! نه تشریفات است و نه بار است و نه افتخار است و اینکه همه اش اسم امام خمینی را می آورند که این استثنا است!! تحت این نام و این مصداق می خواهد حقیقت ولایت فقیه را بکوبند. و ما احتیاج داریم که در طول تاریخ این استمرار پیدا کند!

مکارم شیرازی:
بحث قابل ادامه نیست. ایشان توهین می کنند. و بنده از جلسه خارج می شوم!

[عبدالکریم]موسوی اردبیلی:
آقای بهشتی اشخاصی که اینجا اینطور صحبت می کنند صلاحیت صحبت کردن را ندارند و اگر این وضع ادامه پیدا کند جلسه را ترک خواهیم کرد!

ماخذ:
کتاب صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، جلسه چهل و چهارم ، ۲۲ مهرماه . ۱۳۵۸. ص۱۱۸۷
 
ادامه دارد…
۲۳ آبان ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)