شکایت از رهبری، شکایت از خداست!
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره(۸۹)
[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم (۴۶)
تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره «مطلقه»]
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad

یک جمله دیگری را هم عرض می کنم و فکر می کنم مساله مهمی که این ها را ناراحت ساخته مساله ولایت فقیه است.
برادران و خواهران!
کسانی که سخنان مرا می شنوید، فرض می کنم درباره ولایت فقبه یک اصلل کلی سربسته نوشته شده است، شما اجازه بدهید شرح این مساله بزودی خواهد آمد. و آنوقت تصدیق می کنید که تضادی در قانون نیست. مساله دیکتاتوری مطرح نیست. نقض حاکمیت ملی نیست.چیزی است که در اراده مردم می جوشد! و در مسیر منافع مردم است. شما یک اصل کلی را بگیرید و رویش قضاوت کنید بدون آنکه شرحش را بدانید ، این خلاف هر برنامه و مبنا و منطقی است ! آنچه تسویه به آن شده است که جای دغدغه ای نیست و آنچه هم کلی گفته شده است شرحش درآینده خواهد آمد. باید عرض کنم که افرادی هستند که ناراحتی از جاهای دیگری دارند ، منتها آن ها را نمی توانند صریحا اظهار بکنند . اخیرا شروع کرده اند به حمله کردن به مجلس خبرگان .
[ناصر مکارم شیرازی. ص۸۵۵ ماخذ]

این روزها در جراید و حتی از جانب بعضی از برادرانی که در همین مجلس هستند در مورد اصل پنجم (ولایت فقیه) مطالبی مطرح شده است. خواستم دیدگاه خودم را درباره این اصل بیان کنم، لذا اول باید بدانیم پیامبر اسلام (ص)  و ائمه معصومین(ع) چه مقاماتی داشته که در زمان غیبت این مقامات طبق روایاتی به فقیه جامع الشرایط اعطا گردیده… ما با آن هایی که با ولایت فقیه مخالفت می کنند و یا حدود و قدرت اختیارات فقیه را محدود و مقید می سازتد به موردی که کار و امور مسلمین زمین و معوق مانده و متصدی ندارد و خلاصه حداقل دو عبارت از ولایت امور غیب و قصر می دانند عرض می کنم: آیا شما این سه هدف اسلام را می توانید منکر شوید؟ هدف های اسلام را در نظر بگیرید و بعد ببینیم از ولایت فقیه چه استفاده ای می شود؟ …  و اگر بگوئید ممکن  است افرادی پیدا شوتد در صحنه سیاست که علاوه بر اینکه از سیاست و کاردانی و لیاقت رهبری برخوردارند در اجرای برنامه اسلامی قرآنی زیر نظر ففها و علما کوتاهی نمی کنند و فرمان آنان را اجرا می نمایند، ما هیچوقت اصراری نداریم حتما تصدی حکومت و ولایت امت را فقهای شجاع و مدیر و مدبر  شخصا بر عهده بگیرند بلکه به فرمان رهبر  و چنین افرادی پیدا شوند  و مجازند از طرف فقیه  باشند و کار آنان را فقیه امضا نماید. و اگر اسلام راستین در چنین فرضی پیاده شود با هدف مباینت ندارد.
[محمد جواد فاتحی. ص۹۱۵ ماخذ]

این نحوه دفاعی که گاهی توسط بعضی از نمایندگان در مجلس از ولایت فقیه می شود، همان چیزی است که ما ازآن برحذر هستیم و می خواهیم ولایت فقیه را به صورت انسانی و اسلامی و آن چیزی که پشتوانه حاکمیت مردم هست معرفی کنیم.
وقتی که صحبت می شود شکایت به شورای رهبری، مثل شکایت به خدا است بنابراین در قانون نمی گنجد. یعنی ما از ولایت فقیه برای مردم تصویری عرضه می کنیم که برخلاف روح اسلام و روح پیغمبر و روح ولی امر است. در حالی که خود پیغمبر، خود امیرالمومنین و همه ائمه مورد سوال قرار می گرفتند، به آن ها اعتراض می شده، ولی امر، فقیه، مرجع تقلید هر کی می تواند از طرف آحاد ملت مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد.
[محمد جواد حجتی کرمانی.ص ۹۳۰ماخذ]

[کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی..ج ۲ جلسه ۳۳ و سی و پنج. ۵ و ۸ مهر ۱۳۵۸]
ادامه دارد…
۲۷ مهر ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)