ولایت فقیه؛ ما راه نو، خط نو هستیم!
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!(۱۰۳)
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم (۶۰)
تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی مطلقه
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad

[ابوالحسن] مقدسی شیرازی:
بنده چند روز است تصمیم دارم صحبت کنم!
بسم الله الرحمن الرحیم.
چون بعضی از مسائل پیش آمده که به نظرمی رسد عده ای از آن سوء تعبیرمی کنند، بنده می خواهم برای روشن شدن اذهان عده ای، وظیفه خودم را انجام بدهم و تا اندازه ای مردم را روشن کنم و به حکم آیه حسبناالله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر چند اصل هست که بنده در نظر گرفته ام در باره اش صحبت کنم؛ که با این ایام هم مناسب اُست!!
یکی اصل و لایت فقیه است و امامت امت است… می شود گفت روی هم رفته ۱۰ روز در اطراف این اصل صحبت شده و تمام و کمال با دقت نظرهایی که بود کاملا تحت بررسی بود. چه از لحاظ فقهی و چه اجتماعی تمام اطراف و جوانبش در نظر گرفته شد و با کمال دقت از تمام فقها و دانشمندانی که در اینجا بودند و همه گونه اطلاعات کافی داشتند در اطراف این اصل کاملا تحقیقات شدو افرادی که هم که درخارج بودندمتوجه شدند… اشکال دراین است که دشمنان ساکت نمی نشینند و دشمن اصلی هم همان کسی است که منافعش از دست رفته و در خارج نشسته… وظیفه واجب، بنده را ملزم کرده است که درباره این سه اصل مطالبی را به عرض برسانم تا ملت ما بیدار بشوند و حقیقتا متوجه بشوند که چه بوده است. یکی از این اصول، ولایت فقیه و امامت است. فقیه ملت و امامت است. یک اصل است. اصل دوم حاکمیت است… اگربه حقیقت این دو اصل توجه شود این دو اصلی هستند که تفکبک ناپذیرند! یعنی رهبری امت با اصل حاکمیت ملت اصلا از هم جدایی ندارد… رهبری یعنی رهبری الهی یک چیزی است که مثل رهبری های دنیایی و دیکتاتوری نیست.چون شاه هم می گفت من رهبرم. اما آن رهبری مردم را به چاه می انداخت! آن دیکتاتوری بود، نه رهبری به حکم اجبار اسمش را رهبری گذاشته بودند.رهبری آن است که الهی باشد!! همان رهبری که انبیا و آن رهبری که ائمه داشتند و معصومین داشتند و بعد هم علمای عاملین رهبری دین اسلام را ادامه دادند!! … اگر رهبری مثل آقای خمینی نباشد، لکن رهبری باشد که بتواند اداره کند، دیگر چنین رهبری نباشد، دیکتاتورها دو مرتبه دمار از روزگار مردم در می آورند.
[جلسه پنجاه. ۲۹ مهر ۱۳۵۸.ص ۱۳۴۸. ماخذ]

[حسن] عضدی:
این روزها هیاهوی زیاد به خاطر ولایت فقیه راه افتاده است. و عده ای روشنفکر نما سر و صدا راه انداخته اند!
توده انقلابی و مردم کوچه و بازار، زحمتکشان و مردمی که نقش عمده تعیین کننده در انقلاب داشتند همگی با طیب خاطر به ولایت حضرت امام خمینی گردن نهادند وبه ملنی دیگر به ولایت فقیه گردن نهاده اند و پذیرفته اند و هیچگونه در این باره نگرانی ندارند و تنها نگرانی شان آینده مردمی است که عده ای توطئه گر برای آن ها ترسیم کرده اند!… به تحریک احساسات می پردازند!
[جلسه پنجاو یک‌ ۳۰ مهر ۱۳۵۸ ص ۱۳۸۰. ماخذ]

[عبدالکریم]هاشمی نژاد:
سپاه پاسداران را ربط دادند به ولایت فقیه و حاکمیت ملی! امیدوارم این مساله برای آخرین بار باشد! از ایشان و از همه کسانی که در باره ولایت فقیه و مسائل جاری روز مملکت، مساله خبرگان و آنچه تا کنون تصویب شده است و آنچه که در این رابطه و شرایط جاری کشور هست، اشکالی دارند و نظری دارند از این فرصت استفاده می کنم و دعوت می کنم به بحث و مناظره عمومی تا مشخص بشود حاکمیت ملی و ولایت فقیه با یکدیگر تضاد دارندیا مکمل یکدیگرند؟! سیستم ما سیستم امامت و امت است..نه امت با امامت تضاد دارد، نه امامت باامت! ملازم یکدیگر هستند.مساله این است که جمعی در این کشور هستند حق دارند این نظر راداشته باشند و این نظرشان را می آیند اینجا ابراز هم می کنند و درعین حال عجیب است که می گویندجوخفقان در مجلی حکمفرماست!؟تا دیروز کسی نمی توانست حرف بزند! حالا می توانندحرف بزنند!. یعنی مبارزه و انقلاب ما ضد استبدادی است! و حال آنکه مساله این نیست.وبه همین دلیل است که باهر نهاد تازه ای که دررابطه با انقلاب است جمعی مخالفند! این نهاد چه به صورت ولایت فقیه باشد _که فرمودند_ چه به صورت سپاه پاسداران باشد _که در اینجاتشریح کرده ادند_ چه به صورت شورای نگهبان باشد، هر چیزی که نهاد تازه و در رابطه با انقلاب است، تعدادی به این جهت مخالفند و می خواهند سیستم حکومت کشور، همان سیستم غربی باشد! در حالی که ما راه نو، خط نو، هستیم!
شعارملت ما این بود: نه شرقی، نه غربی، حکومت اسلامی! یا جمهوری اسلامی؛که تفاوتی باهم در این جهت ندارد!
[جلسه پنجاه و یک، ۳۰ مهر ۱۳۵۸. ص ۱۳۹۹. ماخذ]

[سید رضا] اکرمی:
بنده بطور اختصار در این مدت که به تمام مجموعه روزنامه ها نگاه کردم و تکه های مربوط به مجلس را از جراید بریده ام. دو مطلب کلی درباره این مجلس نوشته شده، منتها با بعضی جزئیات.
یکی مسلله ولایت فقیه بوده که آقایان در اینجا متذکر شدند. و در جاهای دیگر و در رسانه خبری نستا مردم در این مورد روشن شدند.!
بارها از این تریبون و از اینجا گفته شده، همچنانکه آقایان حجتی کرمانی و دکتر غفوری و بعضی از رفقا هم در باره ولایت فقیه طرحی دارند که مساله ولایت فقیه رابه نحو دیگری احیانا عنوان می کنند، اگرواقعا کسانی درباره ولایت فقیه طرحی ومطلبی دارند، تشریف بیاورند و طرح خودشان را ارائه نمایند. اما بنده در این امر مطمئن هستتم که هیچ مسلمانی درباره ولایت فقیه کوچکترین تردیدی ندارد!
بسیاری از مردم به مدت ۷، هشت سال به جرم اینکه به خرید و فروش کتاب ولایت فقیه اشتغال داشتند، به زندان رفتند!! و در زندان شکنجه دیدند!!
[دقت کنید می گوید: بسیاری از مردم!!. کیلویی و غیر واقعی و مستند حرف زدن در ابتدای انقلاب سکه رایج بود]
آن هایی که در این جریان نبودند و اطلاع نداشتند و اصلا تفکری در این موردنمی کردند، ما بایستی چکار بکنیم؟ آنها بایستی بیایند درباره ولایت فقیه پیگیری کنند و اطلاعاتی حاصل نمایند. در روزهای اول که به اصطلاح نطق های پیش از دستورداشتیم بنده از همه حضار گرامی استدعا نمودم که در مورد ولایت فقیه صحبت بشود. و حالا هم از مراجع و آقایان علما ی اعلام و مجتهدین عالی مقامی که تشریف دارند تقاضا دارم بیشتر در این موردصحبت و بحث بشود. تا مردم روشن بشوند..
[جلسه پنجاه و سه. ۵ آبان ۱۳۵۸. ص ۱۴۴۴. ماخذ]

ماخذ:
کتاب صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ادامه دارد…
۲۵ آبان ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)