این ۵۳ نفر!

ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است! شماره  (۶۱)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۱۸)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

   @shourimohammad

 

نایب رئیس[محمد حسین بهشتی]:

«من برای آگاهی همه حاضران و ملت ایران این را به اطلاع می رسانم که این اصل چون احتیاج به بحث سمینارگونه داشت که خیلی بیشترازظرفیت مجالس قانونگذاری است. گروه اول که مسئولیت و تهیه کننده این بخش از قانون اساسی بوده در مورد اصل اول و مقدمه قانون اساسی وظیفه خود دانست که بجای این رویه که یک نفر از گروه به گروه های دیگر می رفت و مطالب را توضیح می داد، برای تکمیل آن از همه گروه ها دعوت کند که در یک جلسه مشتزک کمیسیون ها و گروه ها، همانند یک سمینار آزاد بنشینند و صحبت کنند و این جلسات با حضور اکثریت نمایندگان سه روز تمام تشکیل شد و ملت ما بداند که در این سه روز در حدود یازده ساعت بحث شده _البته غیر از بحثی که نمایندگان گروه اول در گروه ها رفتند و بحث کردند_ بنابراین جا دارد که پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رای بگذاریم، اگر این پیشنهاد تصویب شد دیگر مذاکره ای نیست. ولی اگر این پیشنهاد تصویب نشد، آنوقت باز با یک موافق و یک مخالف بحثمان را ادامه می دهیم.»

اشراقی[جعفر افروغ]:

«با اصلش موافقیم، ولی این قیود باید به سمع ملت ایران برسد».

میرمرادزهی[حمید الله]:

«از نظر من مخالفی صحبت نکرده. آقای مراغه ای اگر صحبت کردند در واقع با محتوا موافق بودند، ولی من در کل محتوا کاملا مخالفم. اجازه بدهید صجبت کنم».

حجتی کرمانی[محمد جواد]:

«تذکری بدهم و آن این است که این صحبت هایی که در کمیسیون ها شده خیلی پر مختوا و سازنده بوده و همه گروه های موافق و مخالف هم صحبت کرده اند ولی چون مردم ما اطلاع ندارند، همان ابهاماتی که برای مخالفین در جلسه وجود داشته برای ملت هم در حارج از مجلس وجود دارد. بنابراین لازم بود که این مذاکرات در اختیار مردم گذاشته شود تا مردم مطلع بشوند و چون آن مذاکرات به اطلاع مردم نرسیده این نگرانی در بین مردم ما وجود خواهد داشت».

نائب رئیس[محمد حسین بهشتی]:

«البته به تشخیص شما!».

رشیدیان [محمد]:

«مگر مردم نگرانند که فقیه یا مرجعی رهبر آن ها باشد؟».

حجتی کرمانی:

«عده ای بدون شک نگران هستند. و من پیشنهادم این است که مذاکرات موافق و مخالف برای دیگران که خارج از مجلس هستند و احساس نگرانی می کنند، ادامه پیدا کند.

نائب رئیس[بهشتی]:

«ملت ایران و رهبر عالیقدر با نظر شما مخالف هستند و ایشان پریروز اظهار داشتند با این روشی که در نظر گرفته اید چگونه  می توانیدجلو بروید؟ بنابراین ما نمی توانیم اینکار را ادامه بدهیم».

حجتی کرمانی:

«چون عده ای از مردم سمپاشی می کنند باید روشن شود ».

مهندس سحابی[عزت الله]:

«این اصل، یک اصل بسیار اصولی و  اساسی است و انقلابی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد، بنابراین نگذارید که این اصل سرسری بگذرد. در جلسات خصوصی بنده به عنوان مخالف فقط ده دقیقه توانستم صحبت کنم. در حالی که ده ها مطلب دیگر داشتم که فرصت نشد و در حدود بیست تفر و شاید سی نفر در دنباله حرف های من جواب دادند ک باز جواب داشت ولی به هیچکدام نوبت نرسید. بنابراین روی این اصل بقدر کافی در این مجلس خبرگان توضیح داده نشده. شما اگر بخواهید با یک قیام و قعود مساله را تمام بکنید این در نظر ملت  ایران مساله ای  است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد. و خود جنابعالی اینجا مطالبی فرمودید که این مطالب در آن جلسه گفته نشده بود و جوابش نیز داده نشده بود. همین مطالب شما جواب دارد».

نائب رئیس[بهشتی]:

«دوستانمان آقای سحابی و آقای حجتی درباره ضرورت ادامه مذاکرات با ادعای اینکه روی این مطلب در جلسه بعد از گذشتن بیش از یازده ساعت، به اندازه کافی بحث نشده و  ادعای اینکه باید همه مطالب به اطلاع ملت ایران برسد و نرسیده است، مطالبی فرمودند. ولی من از این دو بزرگوار سوال می کنم که آیا برای اینکه در یک مجمعی بحثی را کافی بدانیم یا غیرکافی، راهی جز رای گیری در خود آن مجمع  پیشنهاد می کنید یا نه؟ اگر تنها راه این است که  از خود آن مجمع رای  بگیریم، بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رای می گذارم  و اگر رایی را که می فرمائید این همه محترم است از همین جا نامحترم می دانید، برای اینکه  نشخیص یک یا دو یا سه نفر این است که  باید بحث ادامه پیدا کند و بی اعتنا به آرای  دیگران بحث را ادامه دهید».

حجتی کرمانی:

«من پیشنهادم این است که  قبلا خود شما هر اصلی را که مطرح می کردید، بیش از یک موافق و یک محالف روی آن صحبت می کرد ولی چون می فرمائید این صحبت ها در جلسات خصوصی انجام شده است، اجازه بدهید در اینجا هم بجث ادامه پیدا کند».

نائب رئیس[بهشتی]:

«بنده به فرمایش جنابعالی جواب می دهم و سوال می کنم آیا برای تشخیص اینکه بجث را ادامه بدهیم یا نه، مرجع تعیین کننده به پیشنهاد شما کیست؟

حجنی کرمانی:

«به سنت، همین مجلس».

نائب رئیس مجلس[بهشتی]:

«پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رای می گذاریم. و اجازه صحبت هم نمی دهیم. موافقین با کفایت  مداکرات دست بلند کنند:(۵۲ نفر از  ۶۴ نفر دست بلند کردند)،

تصویب شد. حالا بنده متن اصل را می خوانم. لطفا گلدان را برای گرفتن رای ببرید.

اصل۵ (اصل پنجم)؛

«در زمان غیبت حضرت ولی عصز(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و  امامت امت بر عهده ففیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته شده و پذیرفته باشند. و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد،  شورایی مرکب از فقهای واجد شرایط بالا عهده دار آن  می گردتد. طرز تشکیل شورا و تعیین افراد را قانون معین می کند».

[در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این اصل با عبارت زیر تغییر کرد:

« در زمان غیبت حضرت ولی عصز(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و  امامت امت بر عهده ففیه عادل و با تقوا، آگاه ببه زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده دار آن می گردند».]

نائب رئیس[بهشتی]:

«نتیجه را علام می کنم:

افراد حاضر بر بر طبق تابلو ۶۵ نفر هستند. موافق ۵۳ نفر. ممتنع ۴ نفر و مخالف ۸ نفر. بنابراین اصل پنجم تصویب شد».

[کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی،ج۱،ص۳۸۲،جلسه پانزدهم ۲۱ شهریور۱۳۵۸].

ادامه دارد…

۲ شهریور ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)