بایگانی

“معصوم اول”

اون – داستانی از کاترین ان پورتر

ببو – داستانی از الهام قریشی

قصه‌نویسیِ مدرن و زبانِ عامیانه

خاکسترهای برای باد

اَخشه – داستان کوتاه

داستان «همزاد» نوشته مهری یلفانی

برگ برنده – داستان کوتاه

روزگار مفعولیتِ “ایاز” براهنی، دوزخی یا برزخی؟!

« سرودهای سرمدی» – داستانی کوتاه از وحید ذاکری

دردهای جامعه ایران در سرمای استخوان سوز

کارگاه داستان­‌ورزی شهریار مندنی‌پور

زیستن مشروط – داستانی از محمود راجی   

ستاره

 فرانتس کافکا؛ گزیده‌ای از داستان‌های کوتاه به‌ترجمه‌ی لطفعلی سمینو

مجادله بر سرِ مقام رهبر و انتقام چکی

آپارتمان شماره ۱۶

شعله

گرگ‌ها و گوزن‌‌ها

به دل‌ِ آینه‌ها بشتابیم *

داستانک طنز: مجادله بر سرِ مرجع تقلید

داستانک طنز: کعبُ‌الالی

عنکبوتِ نفرین شده

بمب خنده و ویروس عالمگیر کرونا

کابینِ ابدی – داستانی از آوات پوری

آن پادشاهی که نسزد مر کسی را از پسِ من

نادای، کدام ایستگاه؟

داستان کوتاه: یک کف دست نان

داستان کوتاه: عروسک

پس از ۸۸۰سال