بایگانی

داستانک طنز: مجادله بر سرِ مرجع تقلید

داستانک طنز: کعبُ‌الالی

عنكبوتِ نفرین شده

بمب خنده و ویروس عالمگیر کرونا

کابینِ ابدی – داستانی از آوات پوری

آن پادشاهی که نسزد مر کسی را از پسِ من

نادای، کدام ایستگاه؟

داستان کوتاه: یک کف دست نان

داستان کوتاه: عروسک

پس از ۸۸۰سال

فرشته پرسش نکرد: فکرهایی در دین و فرهنگ

مجموعه داستان «به سوی آزادی» نوشته محمد ذوقی

هر کس آگاهانه جانوری را بکشد؛ شهامت کشتن یک انسان را هم دارد!

رمان کوتاه «روانِ از هم پاشیده ی ویراستار»؛ نوشته‌ی محمد ذوقی

دیروز صبح دیدم!

قصه بنفشه و عشق باغبان پیر!

مجموعه داستان «معلمِ شب»؛ نوشته‌ی محمد ذوقی

خودنویس!     

جعفر جنی و محرم در سلسبیل

من هم کودک کار بودم!

امام زمان!

صنوبر

مونولوگ مرد زنده به گور

“ناصر تقوایی کوتاه نمی‌آید، تو باید قد بکشی”

«یک نمایش» – ژوان ناهید

پیرمرد روی پل

مرقد آقا، داستانی که تکرار می شود

چهارشنبه‌سوری در سویل (داستان کوتاه)

داستان «ته‌چینِ مرغ» از آوات پوری

داستان «شبِ تیر» از ژوان ناهید