صفحه‌ی ویژه‌ی

Ali Reyneh

آخرین مطالب :


میرحسین؛ مقاومتی از درون


سیاست امنیتی جدید، برای روزهای سخت نظام


نگاهی به کتاب تابوت زندگان از هما کلهری


سپیده رشنو؛جامعه مدنی قدرتمند و نفی توامان استبداد و رهبری بلامنازع


محکومیت حمید نوری، و خیر عمومی آن برای ایران


نامه‌‌ها و وصیت‌نامه‌‌های اعدامیان دهه شصت


محفل‌های کوچک و خلق زبان غیر اقتدارگرایانه


ترس از تمامیت‌خواهی‌ست نه سلطنت‌طلبی


ایستادن در کنارهم برای پاسداشت زندگی و مبارزه با مرگ و ناامیدی


“به سهم کوچک خود…”


افزایش قیمت نان؛معیشت حلقه پیوند جنبش‌ها


دشمنیِ بی‌صدا؛ و فضای برای تجدید راهبرد‌ها


جنبش‌هایی برضد تمامیت‌‌خواهی پوزیسیون، و اپوزیسیون


ما و گذشته‌ای که در ما تکرار می‌شود


زبان در عرصه عمومی؛ ابتذال شری‌ها یا محور مقاومتی‌ها


ناالگو‌های تک‌افتاده، یا آموزگاران «خودنمایندگی»؟


کنشگران مدنی و چالش با گفتمان قدرت‌محور


 چرا توییتر خلق‌وخو را جدلی،زبان را اگرسیو و نگاه ما را سیاه‌وسفید می‌کند؟


نیروی حسرت؛ براندازان و مکانیزم حذف مضاعف


رسواسازی به مثابه یک ارزش انقلابی


فمنیسم و تجربه‌ای از جامعه سوئد


‍ تردیدی در روایت‌گری،در نقدی به فرهنگ رنج‌نامه نویسی


اصلاحات دنگ؛برچیدن ترس درون حزبی


درسی که از راسل می‌توان آموخت


منطق توازن قوا یا تجربه تاریخی؟


نگاهی به رمان سرخ و سیاه از استاندال


نرگس،امید و چراغ مقاومت


مدیریت جهادی ایرانی و تجربه شکست خورده چینی


روزنامه‌نگاری در دهه بیست ایران و تبار یک زبان


رمان گاه ناچیزی مرگ از محمد حسن علوان

آخرین نظرات توسط نویسنده Ali Reyneh

    نطری یافت نشد.