صفحه‌ی ویژه‌ی

Ali Reyneh

آخرین مطالب :


ریشه های عمیق آموزشی، تأملی بر یک بن بست (۲)


سه راه و یک رویکرد، تاملی بر یک بن‌بست


«مسئله» و «نامسئله»ی خشونت و نقد زبان


صنعت و سیاست،دنیای مجازی و مسئله خشونت!


صلح یا عدالت؟


روایتی از تاریخ معاصر چین با نگاهی به کتاب مائو داستان ناشناخته


نگاهی به فیلم خانه پدری


چرا حکومت های توتالیتر در شرایط بحران، در برابر ضربات واقعیت های جهان، تزلزل کمتری نسبت به حکومت های استبدادی و اقتدارگرا نشان می دهند؟


تحریم‎پسندان، لیبرال‎-لنینیست‌های ایرانی


قسمت نهم: ریشه‌های خشونت در انقلاب اکتبر، میراث مغولان در حکومت مطلقه تزاری


نگاهی به کتاب سیدضیا از صدرالدین الهی


نگاهی به کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان از بهروز بوچانی


قسمت هشتم: لنین علیه پارلمانتاریسم، انقلاب اکتبر و انحلال مجلس موسسان (۱۹۱۷-۱۹۱۸)


نگاهی به مفهوم «سیاست مردمی»؛ به بهانه بیانیه دانشجویان متحد


قسمت هفتم: لنین علیه میهن پرستان و مارکسیست های مدافع صلح (جنگ جهانی اول ۱۹۱۴-۱۹۱۷)


قسمت ششم: اصلاح طلب لیبرالی که قاتل مردم شد؛ یک شنبه خونین ۱۹۰۲ – ۱۹۰۵


قسمت پنجم؛ ظهور مارکسیسم در روسیه، (گئورگی پلخانوف اولین مارکسیست روس، ۱۸۸۰ – ۱۸۹۷)


از قیام دکابریست‌ها ۱۸۲۵ تا پایان عصر وحشت استالین ۱۹۵۳-قسمت چهارم؛ ادبیات روسیه بازتاب جامعه‌ای دوقطبی، «همه چیز مجاز است»، ۱۸۴۰ تا ۱۸۸۰


از قیام دکابریست‌ها ۱۸۲۵ تا پایان عصر وحشت استالین ۱۹۵۳ – قسمت سوم؛ ظهور نیهلیست‌های جوان، آغاز عصر ترور ۱۸۶۰تا ۱۸۸۰


از قیام دکابریست‌ها ۱۸۲۵ تا پایان عصر وحشت استالین ۱۹۵۳ – قسمت دوم؛ غربگراها علیه اسلاویست‌ها،۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰


 از قیام دکابریست‌ها ۱۸۲۵ تا پایان عصر وحشت استالین ۱۹۵۳-قسمت اول؛ قیام دکابریست‌ها قیام بد فرجام آریستوکرات‌ها


طنزی با سلاح جنگی، کوکتل مولوتف


نگاهی به کتاب انقلاب از هانا آرنت


نگاهی به کتاب توتالیتاریسم از هانا آرنت


نگاهی به کتاب استالین جوان از سایمون سیبیگ مانتیفوری


نگاهی به کتاب ده روز با داعش


نگاهی به رمان مادر از ماکسیم گورکی


ما برای هم «غیر عادی» شده‌ایم


«بانک‌های سوخته» از چه حکایت می‌کند؟


نگاهی به رساله “ادبیات چیست؟”از ژان پل سارتر

آخرین نظرات توسط نویسنده Ali Reyneh

    نطری یافت نشد.