صفحه‌ی ویژه‌ی

Ali Reyneh

آخرین مطالب :


نگاهی به کتاب مقاومت مدنی از اریکا چنووث


نگاهی به کتاب گرافیتی چیست از کارن رشاد


در ضرورت شوخ‌طبعی در عصر ظلمت؛نوشته‌ای از خالد کیشتانی نویسنده عراقی


امتناع تفکر در فرهنگ دینی معرفی کتاب آرامش دوستدار ارائه دهنده بحث علی تقی‌پور


معرفی کتاب اسلام اقتدارگرایی و توسعه نیافتگی از احمد‌ ت .کرور


اپوزیسیون بدون پژوهشکده؛ اپوزیسیون شعار


نگاهی به مصاحبه محمد مالجو با نشریه انکار


گذار خشونت‌پرهیز از نظام؛ نگاهی به دعوت میرحسین «برای نجات ایران»


نگاهی به کتاب “ساواک از تاسیس تا انحلال” از مرتضی موسوی از افسران عالیرتبه ضدجاسوسی ساواک


کوتاه در مورد نشانه‌های از یک ائتلاف


نگاهی به کتاب “اسلام،اقتدارگرایی و توسعه نیافتگی” از احمد ت.کورو


نگاهی به کتاب مشروطه ی نوین از رامین پرهام

وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۹

مهجوری حقوق بشر و کمیته‌های مجازات


بی‌شرف، بی‌شرف…


چند توصیه به فعالین دانشجویی/از خشم امروز، نهادی برای کارجمعی و تشکیلاتی بسازید و هزینه فعالیت را کاهش دهید


فاجعه‌ای در دل روزهای پر امید؛یا اقتضای بی رحم پیروزی


پلن A یا پلن B و راهبرد ما


برجام و مدافعان راه حل نهایی


نسل دوم انقلاب؛ سیاست و رسانه


میرحسین؛ مقاومتی از درون


سیاست امنیتی جدید، برای روزهای سخت نظام


نگاهی به کتاب تابوت زندگان از هما کلهری


سپیده رشنو؛جامعه مدنی قدرتمند و نفی توامان استبداد و رهبری بلامنازع


محکومیت حمید نوری، و خیر عمومی آن برای ایران


نامه‌‌ها و وصیت‌نامه‌‌های اعدامیان دهه شصت


محفل‌های کوچک و خلق زبان غیر اقتدارگرایانه


ترس از تمامیت‌خواهی‌ست نه سلطنت‌طلبی


ایستادن در کنارهم برای پاسداشت زندگی و مبارزه با مرگ و ناامیدی


“به سهم کوچک خود…”


افزایش قیمت نان؛معیشت حلقه پیوند جنبش‌ها

آخرین نظرات توسط نویسنده Ali Reyneh

    نطری یافت نشد.