برای سهم کوچک خود و کار بزرگی که فرهاد میثمی آغاز کرد امروز در شهر گوتنبرگ سوئد دور هم جمع شدیم تا به حکم غیربشری اعدام احمدرضا جلالی اعتراض کنیم.

احمدرضا جلالی اکنون هر لحظه در انتظار اجرای حکمی است که اجرای آن را به او اطلاع داده‌اند؛ و گرچه درک شکنجه‌ای که او این ساعات تحمل می‌کند برای ما قابل تصور نیست ولی به میانجی ترسی که همه ما از مرگ داریم اندکی قابل فهم است.

دگرخواهی و شجاعت فرهاد میثمی قابل ستایش است.او که به مبارزه مدنی و غیرخشونت آمیز ایمان و باور دارد با سپر کردن جان خود از حق حیات دیگری دفاع می‌کند. حرکتی گاندی‌وار و متکی بر اخلاق کانتی.

گرچه توان هریک از ما اندک‌ست،ولی در کنارهم بودن و صدای ستم‌دیدگان بودن، بزرگ‌ترین سرمایه ماست.دستگاه سرکوب با نا‌امید کردن و پاشیدن گرد مرگ می‌خواهد با اتمیزه کردن ما، مرگ و انفعال را بر ما تحمیل کند و این ایستادن‌های ما کنار هم برای پاسداشت زندگی‌ست.برای دفاع از حق حیات خودو دیگری، و زنده نگه‌داشتن آرمان و امید در جامعه‌ای خسته و زیربار ستم.

به امید ازادی همه زندانیان سیاسی و لغو حکم ننگین اعدام

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)