شاید بهترین «خیر عمومی» که درپی محاکمه حمید‌ نوری، برای امروز و فردای ایران بتوان تصور کرد، تزلزلی‌ست که در شکنجه‌گران ایجاد می‌کند، به واسطه ترکی که بر ساختار شکنجه تحمیل می‌کند.

ساختاری که به گفته وشلر برپایه “خفا،ظلمت، ورای تصورات شرم و حیا و توجیه” بنا شده.

لاورنس وشلر در نوشته‌ای درباره رهایی از سلطه استبداد:«با نگاهی به گذشته،انتشار حقیقت، ادعای گزاف شکنجه‌گران را که هیچ‌کس‌ هرگز از آن مطلع نخواهد شد، وراونه می‌کند.
ساختار شکنجه حکم می‌کند که در خفا، ظلمت، ورای تصورات شرم و توجیه انجام شود.شکنجه‌گران هرگز دوباره آن‌قدر مطمئن به نفس نخواهند ماند-و قربانیان آنان نیز آن قدر احساس بی‌کسی نخواهند کرد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)