بایگانی

شعارهای مردم در متروی صادقیه تهران

فریب نیروهای مستقل کارگری زیر پوشش حمایت از اعتصاب کارگران پروژه ای نفت

چالش اصلی دوره پساانتخابات برای جنبش مطالباتی

انتخابات ریاست جمهوری و حضور جنبش مطالباتی در کف خیابان

همگرایی: موانع و فرصت ها

تهدید فعالین کارگری از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را بی پاسخ نمی گذاریم!

چرا یورش به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران؟

نگاهی به دو فراخوان: تجمع حمایتی در تهران و هشتگ حمایتی در شبکه های اجتماعی

هم راه کارگران: شروطِ سه گانهِ بازدارندگیِ موثرِ اعتراض به اعدام

هم راه کارگران: انحلال فوری شرکت‌های پیمانکاری و لغو خصوصی‌سازی

هم راه کارگران: کارگران هفت تپه نماد پایداری در مطالبه‌گری

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر می‌کند: کمپین‌های سراسری و مطالبات عمومی «اکنون» و «اینجا» ( …

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر می‌کند: مطالبات فراگیر و کمپین‌های سراسری (یادداشت اول) از: ک …

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر می کند: «دستاوردی» به نام «کاچی»/ یادداشت سوم

هم راه کارگران:مصوبه مزدی شورای عالی کار و رابطه تورم با «دستاوردی» به نام «کاچی»/یادداشت دوم

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر کرده است: یادداشت اول مصوبه مزدی شورای عالی کار و «دستاوردی» ب …

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر نموده است: مبارزه با فساد یا فریبکاری و تصفیه حساب جناحی و رقا …