بایگانی

همگرایی در مسیر ایجاد بلوک طبقاتی نیروهای هم سرنوشت ضرورت شرایط کنونی است

حمله رسانه سپاه به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: “تحلیلی” که بوی گازاشک‌آور و گلوله …

شکوه ماندگار امروز در تاریخ مطالبه‌گری فرهنگیان شاغل و بازنشسته

پیام اعتصاب گسترده معلمان

خطر اسیدپاشی‌های جدید علیه زنان را جدی بگیریم!!

۲۴۶ روز از بازداشت وزندانی شدن اسماعیل گرامی در زندان تهران بزرگ می‌گذرد

سرقت از جیب مردم به نام مذاکره برجامی

مقابله متحد و همگرایی نیروهای مستقل کارگری در برابر طرح بیگاری کشیدن از نیروی کار

شعارهای مردم در متروی صادقیه تهران

فریب نیروهای مستقل کارگری زیر پوشش حمایت از اعتصاب کارگران پروژه ای نفت

چالش اصلی دوره پساانتخابات برای جنبش مطالباتی

انتخابات ریاست جمهوری و حضور جنبش مطالباتی در کف خیابان

همگرایی: موانع و فرصت ها

تهدید فعالین کارگری از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را بی پاسخ نمی گذاریم!

چرا یورش به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران؟

نگاهی به دو فراخوان: تجمع حمایتی در تهران و هشتگ حمایتی در شبکه های اجتماعی

هم راه کارگران: شروطِ سه گانهِ بازدارندگیِ موثرِ اعتراض به اعدام

هم راه کارگران: انحلال فوری شرکت‌های پیمانکاری و لغو خصوصی‌سازی

هم راه کارگران: کارگران هفت تپه نماد پایداری در مطالبه‌گری

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر می‌کند: کمپین‌های سراسری و مطالبات عمومی «اکنون» و «اینجا» ( …

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر می‌کند: مطالبات فراگیر و کمپین‌های سراسری (یادداشت اول) از: ک …

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر می کند: «دستاوردی» به نام «کاچی»/ یادداشت سوم

هم راه کارگران:مصوبه مزدی شورای عالی کار و رابطه تورم با «دستاوردی» به نام «کاچی»/یادداشت دوم

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر کرده است: یادداشت اول مصوبه مزدی شورای عالی کار و «دستاوردی» ب …

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر نموده است: مبارزه با فساد یا فریبکاری و تصفیه حساب جناحی و رقا …