چرا اسماعیل گرامی بازنشسته فعال باید نزدیک به ۹ ماه را درزندان و در بدترین شرایط درکنار زندانیان و مجرمان خطرناک نگهداری شود؟

مطالباتی که اسماعیل فریاد میزد خواست و مطالبه همه بازنشستگان بود، که با کمک بخشی از حق خواهان و معترضان برای تمامی بازنشستگان اعمال گردید و بخشی از این مطالبات در سال ۹۹ و بخشی هم درابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شد.

با توجه به اینکه مطالبات بازنشستگان به حق بوده و معترضین هم وضعیت سخت معیشت شان را فریاد زده اند، چرا باید اسماعیل گرامی که یکی از پیشروان این حق خواهی بوده، باید به اتهام واهی تجمع و تبانی علیه امنیت ملی حداقل به۴ سال زندان محکوم و با توجه به نبود هیچگونه ادله محکمه پسندی حکم ایشان از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تایید شود و همچنان نزدیک به یک سال را در زندان سپری کند!

واقعا تبانی با چه کسانی؟

حتمن منظور بازنشستگانی است که با عصا و واکر و ویلچر به تجمعات می آمدند؟

امروز ۲۴۶ روز از زندانی شدن اسماعیل گرامی ۶۶ ساله که متاسفانه دارای بیماری های زمینه ای وبیماری های خاص میباشد، می گذرد، شرایط زندان با توجه به عدم برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی و عدم امکانات بهداشتی و پزشکی مناسب و در دسترس ، قطعا شرایط جسمی این فعال بازنشسته را وخیم تر خواهد کرد.

با وجود اینکه شرایط سخت معیشت بازنشستگان و پائین بودن دستمزد و شرایط درمان و هزینه های سرسام آورآن غیر قابل کتمان است و فاصله دستمزد با هزینه های زندگی بسیار زیاد شده است از نظر ما بازنشستگان اسماعیل فقط فریاد صدای ما بی صدایان بوده است .

ما بازنشستگان خواهان آزادی بی قید وشرط ایشان هستیم.

۱۴۰۰/۹/۱۴

 

 

بازنشستگان تامین اجتماعی البرز (بتا)
بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین
گروه بازنشستگان روشنفکر
بخشی ازبازنشستگان استان گیلان
کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی
کارگران وبازنشستگان تهران
بازنشستگان استان البرز
پیشکسوتان پیشرو آذربایجان شرقی
پیشکسوتان پیشرو بوشهر .
پیشکسوتان پیشرو هرمزگان.
پیشکسوتان و حامیان بازنشستگان.
شورای سفیران دفاع از قانون مدیریت خدمات کشوری.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)