صفحه‌ی ویژه‌ی

Kargaran Irani

آخرین مطالب :


توحش در زندان های اسرائیل


کارگران در پیشاپیش جنبش ضد جنگ


سخنی به مناسبت سالگرد  انقلاب کارگری ۱۹۱۷ روسیه


گسترش مقاومت در برابر اشغالگری و جنگ فناوری, روژاوا (به انگلیسی)


گفتگوی دانشمندان جهانی با دانشگاه روژاوا (انگلیسی)Dialogue with the University of Rojava


در دفاع از موجودیت ملت فلسطین و زندگی مسالمت آمیز مردمان اسرائیل و فلسطین؛ علیه بنیادگرائی مذهبی


آرمیتا، هم “دختر مردم ایران” است!


جانباختگان جمعه خونین زاهدان نیروبخش تداوم انقلاب ژینا


پول، کاسبی، شیادی


تداوم مبارزه برای افزایش دستمزد


ارزیابی مشترک حزب کمونیست و راه کارگر: نمایش قدرت مردم در سیمای هراسان رژیم در سالگرد انقلاب ژینا


سندیکای کارگران شرکت واحد و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی


“حکومت بچه کش نمی خوایم، نمیخوایم!”


اعتصاب سیاسی عمومی نمایش باشکوه اراده مردم کردستان


اعتصاب سیاسی در کردستان پیروزمندانه به انجام رسید


به پیش, به سوی اعتصاب عمومی و حضور بر مزار جانباختگان، در روز شنبه ۲۵ شهریور


دادخواهان اقدامات سرکوبگرانه و ترفند های رژیم را خنثی کرده اند


اعتصاب عمومی و حضور بر مزار جانباختگان، در روز شنبه ۲۵ شهریور


سالگرد خیزش انقلابی ژینا را با تمام قوا گرامی بداریم!


مقاومت جانانه زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم اسلامی


فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان ٢۵ شهریور, بژی کوردستان, بژی سوسیالیسم.


رژیم آشفته و مردم امیدوارند


“نان، کار، آزادی، حکومت شورائی”


فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان ٢۵ شهریور, بژی کوردستان, بژی سوسیالیسم.


سخنی به مناسبت روز جهانی سواد آموزی


فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان ٢۵ شهریور, بژی کوردستان, بژی سوسیالیسم.


ترس از جامعه ایران رخت بربسته است


بیانیه به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران


مردم کارگر و زحمتکش در محور تفکر و عملِ فواد: سخنی به مناسبت سالگرد جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی


ضربات برای درهم کوبیدن نیروهای پوسیده رژیم باید سنگین تر شود

آخرین نظرات توسط نویسنده Kargaran Irani