صفحه‌ی ویژه‌ی

Kargaran Irani

آخرین مطالب :


کشتن آسیه پناهی در سالگرد یکی از خیزش‌های مردم حاشیه نشین


با وجود این رژیم،امیدی به زندگی آسوده و بهرمندی از محیط زیست سالم نمی‌رود


نامه سرگشاده در رابطه با پیام “کنفدراسیون ای یو اف”


میزان سهم هر کارگر هفت تپه در مالکیت شرکت و کلیات و اصول شرکت تعاونی کارگری- قسمت اول


شرکت تعاونی کارگری هفت تپه – مقدمه


نقش چشمگیر زنان و خانواده‌های کارگری در اعتصاب کارگران معدن کرمان!


از لغو احکام کارگران هفت تپه تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی


سوسیالیسم بدیل رهایی بخش مردم استثمار شده و ستمدیده


حمله وحشتناک ماموران شهرداری کرمانشاه برای تخریب آلونک ۴۰ متری آسیە پناهی منجر به سکته و فوت وی شد


ضرورت گسترش گفتمان چپ و سوسیالیستی


شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان در ترکیه


کرونا، بیکار سازیها و فقر میلیونی


اوج گیری حرکتهای اعتراضی، علیرغم گسترش ویروس کرونا


مصاحبه ای با مایک دیویس در برنامهء “حالیا مردمسالاری” (به انگلیسی)


کرونا، بحران و پایان نئولیبرالیسم


“آوای نقد”: پادکست‌های نقد اقتصاد سیاسی – “سیاسی‌کردن افسردگی به‌وقت بیماری”


محاکمات فرمایشی مدیران هفت تپه مشکل کارگران را حل نمی کند


جمهوری اسلامی، عقب نشینی گام به گام


علیه کشتار کولبران دست به دست هم دهیم


چرا جمهوری اسلامی این چنین از جنبش معلمان می ترسد؟


کارگران شرکت ذغال سنگ کرمان نباید تنها بمانند


تداوم اعتراضات توده‌ای ضد حکومتی در عراق


عواقب بحران پسا کرونا گریبان جمهوری اسلامی را نیز خواهد گرفت


مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا / هال دریپر / ترجمه‌ی سارا روستایی


اعتصاب عمومی سیاسی، یک آزمون ارزشمند در کردستان


حذف چهار صفر از پول ایران، فروپاشی اقتصادی رژیم


موج اول افزایش اجاره مسکن در سال ۹۹


درد مشترک بیمار و پرستار در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی


سخنی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات


طبقه کارگر جهان سخت ترین “اول ماه مه” عمر خود را گذراند

آخرین نظرات توسط نویسنده Kargaran Irani