صفحه‌ی ویژه‌ی

Kargaran Irani

آخرین مطالب :


سازمان مجاهدین و هزینه های عظیم تبلیغاتی


نظریه‌ی “بسط‌یافته‌ی” دولت


ما دانشجویان نیز از جنبش بازنشستگان حمایت می‌کنیم!


همگرایی در مسیر ایجاد بلوک طبقاتی نیروهای هم سرنوشت ضرورت شرایط کنونی است


وخامت حال جسمانی رضا شهابی و حسن سعیدی در اعتصاب غذا در انفرادی زندان اوین


امپریالیسم، دیروز و امروز


خاستگاه‌های جنگ، نقش ناتو و آینده‌ی سناریوها در اوکراین


این مسائل سیاسی به کارگران چه ربطی دارد؟ رهبران کارگران چه کسانی هستند؟


بودجه از سپاه، تبلیغ از سلطنت‌طلب


در همبستگی با کارگران اعتصابی در بخش حمل و‌ نقل بریتانیا


درباره‌ی مفهوم قرابتِ انتخابی


جان‌ رضا شهابی درخطر است – قرار بازداشت حسن سعیدی تمدید گردید


ابراهیم رئیسی و ماجرای روسیاهی دیگ!


همکار گرامی ما “واله زمانی” بازداشت شده است


مجید توکلی کاریکاتوری دست سوم از ابراهیم یزدی و هر دو ضد کارگر


شادی بر تبعات سخنرانی رضا پهلوی و آشکار شدن چندباره ماهیت او و طرفدارانش و تاییدی بر حکومت شورایی


فوری – مراجعه خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی کارگر زندانی به دادسرای زندان اوین


به خانم مسیح علینژاد!


در چنین روزی ۱۳ ژوئن ۱۹۱۹ هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت شرکت کردند.


چرا کسبه نیز اعتراض می‌کنند؟


رضا پهلوی یک قدم به نفع ما یا به ضد منافع ما؟


در ایران طوفانی در راه است


سوژه در میانه‌ی دو بحران


گفتمان دموکراسی انجمنی


شعبان محمدی و‌ مسعود نیکخواه از زندان سنندج به زندان اوین منتقل شدند


شمار معلمان در اعتصاب غذا به ۴۱ رسید


اعتصاب غذای جمعی معلمان


از موج اعتصاب غذای همزمان ۲۹ فعال صنفی معلمان هر چه گسترده‌تر حمایت کنیم


تنگنای همبستگی؛ برخی از نکات مورد اختلاف در برخورد با مسئله‌ی امپریالیسم


پاسخ فعالان گیلک به سلطنت‌طلبان

آخرین نظرات توسط نویسنده Kargaran Irani