صفحه‌ی ویژه‌ی

Kargaran Irani

آخرین مطالب :


اطلاعیە کمیتە مرکزی کومه‌له دربارە زمین لرزە در کردستان ترکیە و سوریە


اصلاح طلبان حکومتی قادر به نجات کشتی طوفان زده رژیم اسلامی نخواهند بود


کارشکنی رژیم در رسیدن کمکهای مردمی به زلزله زدگان خوی


خمینی برگشت، ۶ میلیون ایران را ترک کردند! سخنی به مناسبت سالگرد بازگشت خمینی به ایران


تحمیل پرچم ، سرآغاز تحمیل بی حقوقی بر مردم


ناسیونالیستهای افراطی ایرانی در خارج کشور تخم تفرقه می کارند


اطلاعیە کمیتە مرکزی کومه‌لە در تکذیب دروغپردازی‌های مجدد جمهوری اسلامی


وحدت و انقلاب آزادیخواهانه ایران


جبهه راست ، شعار اتحاد در حرف و تفرقه در عمل


تجزیه طلبی بهانه ای برای سرکوب و نقض حقوق مردم کردستان


سپاه پاسداران یک سازمان آدم کش تروریستی است


چشم به راه سیل بنیان کن کارگران دلاور صنعت نفت


محدودیت اینترنت و فقیر سازی بیشتر مردم از سوی حکومت اسلامی


صدای انقلاب ایران, صدای واقعی “ژن، ژیان، ئازادی”, از زندان اوین, آذرماه ۱۴۰۱


روایت سپیده قلیان از اعترافات اجباری بازداشتی‌های قیام ژینا در زندان اوین


وحشت رژیم از قدرت مردم


خامنه ای اقرار کرد که سیاست باتوم و سرکوب شکست خورده است


از شوشتر تا بروجن؛ زنانِ حاشیه‌ها “صدا” ندارند!


گسترش انقلاب از راه پیوستن طبقه کارگر


انقلاب ایران تحولات عمیق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نوید می‌دهد


برای توقف اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و دادخواهی همه قربانیان رژیم بپا خیزیم!


اعدام، شعله‌های خیزش انقلابی را خاموش نمی‌کند و بازدارندگی ندارد


محکوم به دوبار اعدام بر اساس اعتراف اجباری و زیر شکنجه


سهم اساسی مارکس در اکوسوسیالیسم / هانا هالمن / ترجمه‌ی محمدرضا جعفری


هژمونی، انقلاب منفعل و شهریار جدید


فراخوان به اعتصاب و اعتراض در سالگرد خیزش دی ماه ۹۶


دستاورد های صد روزه انقلاب


گسترش فراخوان برای اعتصابها و اعتراضات ۲۸, ۲۹, ۳۰ آذر


پیروزی انقلاب در گرو به میدان آمدن کارگران به عنوان یک طبقه اجتماعی است


اطلاعیه کمیته مرکزی کومەله

آخرین نظرات توسط نویسنده Kargaran Irani