صفحه‌ی ویژه‌ی

Kargaran Irani

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


جنبش روژآوا و تهدیدات دولت ترکیه


تشدید فشار برعلیه مبارزین دربند، رابطه مستقیمی با دشوارتر شدن شرایط زندگی مردم دارد


مذاکره با جمهوری اسلامی ـ استراتژی یا تاکتیک


توفان تویتری در حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و هیأت تحریریه نشریه گام و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر


بازماندن محمد حبیبی از درمان “تومور” دستش به دلیل بی پولی!


“همه با هم”؟!


پاسخ طبقه کارگر در آستانه تشکیل بیدادگاه رژیم


توفان توییتری برای آزادی فرنگیس مظلوم


دادگاهی کارگران داغ ننگی دیگر بر پیشانی رژیم اسلامی


تنها یک سخن در میانه نبود: آزادی – پاسخ کامران متین به واکنش‌ها در بی‌بی‌سی


آیین چهلم زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی جانباخته


حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی


بیانیه سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد اوضاع سیاسی کنونی ایران


انتخابات یونان، درسهای شکست سیریزا


چرا احزاب و نیروهای ناسیونالیست در کردستان بر طبل مذاکره و آشتی با جمهوری اسلامی می کوبند؟


خشونت علیه زنان در خانواده با اتکاء به قوانین ارتجاعی


حلقه محاصره اقتصادی به دور جمهوری اسلامی تنگ تر می شود


گفتگوی رادیو پیام کانادا با خسرو بوکانی از “حزب کمونیست ایران” در مورد درباره نشست چهار حزب کرد ایران


مبارزه با جمهوری اسلامی و خط قرمزها – شروط یک مذاکره مشروع با نمایندگان جمهوری اسلامی


در کنار رفیق فرمانده


دو ماه از دستگیری فعالان زن در “روز جهانی کارگر” می گذرد.


نقدی بر #ما_همه_بخشی_هستیم


من از یادت نمی کاهم! ترا من چشم در راهم


۱۸۹ روز از بازداشت اسماعیل بخشی می‌گذرد


اسماعیل بخشی و مناظره ای برای تمام فصول


امروز، زادروز اسماعیل بخشی است. زادروز آبروست امروز.


فراخوان طوفان توییتری برای حمایت از #اسماعیل_بخشی, کارگر زندانی که صدای کارگران ایران شد و می باشد.


تولدت مبارک اسماعیل جان!


مقالاتی از آرشیو روزنامهء “گاردین” در بارهء کمون پاریس, و چگونگی سرکوب خونینش, از ۱۸۴ سال پیش.


جان همه زندانیان سیاسی در خطر است: قتل در ۹۰ ثانیه

آخرین نظرات توسط نویسنده Kargaran Irani