🔹امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۰ بی شک روزی ماندگار در تاریخ مطالبه گری معلمان شاغل و بازنشسته کشور ماست. امروز از هر نظر شاخص و فراموش نشدنی، بزرگ و باشکوه، آموزنده و روشنگر بود:

🔹از نظر وسعت حضور، هرگز در یک دهه اخیر تعجماتی در این حد گسترده از سوی جامعه معلمان کشور را تجربه نکرده نبودیم

🔹از نظر همراهی و همگامی فرهنگیان شاغل و گروههای بازنشستگان، هرگز این سطح از همگرایی و درآمیزی شعارها و مطالبات را شاهد نبودیم.

🔹از نظر حضور برجسته و درخشان زنان در تجمعات اعتراضیِ امروز در سراسر کشور، سطح پیشگامی زنان بسیار امیدبخش بوده است.

🔹از نظر همراهی و حمایت دانش آموزان با معلمان، دوشنبه ۲۲ آذر از هم اکنون با تصاویری ماندگار و همبستگی های پرشکوه در حافظه جمعی جنبش مطالباتی نقش بسته است.

🔹از نظر درجه قدرت سازماندهی و برخورداری از حمایت توده معلمان، نقطه عطفی در تاریخ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور رقم خورده است

🔹از نظر تاثیر کار پیگیر سازمانگرانه به موازات کانون های صنفی، اعتراض هزاران نفری در شیراز بازتاب معجزه آسای سازماندهی اراده جمعی را به سطح کشیده است

🔹از نظر بازخوردها در سطح حاکمیت، دیوار سکوت و بی اعتنایی را شکسته، و در عین محکم تر کردن اراده مطالبه گران و متحد و مصمم تر کردن آنان برای پیگیری مطالبه تا حصول نتیجه، فشار مستقیم بر تصمیم سازان وارد ساخته و آنها را به دست و پا انداخته است.

🔹از نظر شکل حضور و خصلت نمادین آن هم، برای آنان که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن داشتند، حرکت بزرگ و باشکوه معلمان شاغل و بازنشسته سخت آموزنده بود: گرفتند و بردند و پرونده امنیتی ساختند و به اسارت کشاندند به این امید که با رعب آفرینی صدای مطالبه گری را خاموش کنند، اما همان اسرای دیروزشان همراه دهها و صدها کنشگر جدید و سازمانده مطالبه گر خوش درخشیدند و امروز را روزی تاریخی ساختند.

🔹برخورد امنیتی و سرکوب و ارعاب با مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته و سایر اقشار هم سرنوشت با معلمان و بازنشستگان شاهدیم که نه تنها به سکوت و انفعال نمی انجامد که عزم و اراده مطالبه گران را استوارتر می سازد.

🔹حرکت سه روزه معلمان در شرایطی که شلاق ریاضت کشیِ دولت مهندسی شده و مطلوب دستگاه ولایت مطلقه در بودجه سال آینده لحاظ شده و مقاومت در برابر مطالبات اردوی بزرگ کار کشور اصلی ترین ویژگی آن است، جنبش مطالباتی را وارد رویارویی بزرگ تر کرده است. حرکت پرشکوه اعتراضی معلمان پیش درآمد این نبردهای بزرگ است.

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)