دو روز پس از تجمع گسترده و سراسری معلمان ایران در صدها شهر کشور روزنامه جوان، رسانه وابسته به سپاه و جریان تندرو حامی دولت در یادداشتی به شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان حمله کرده و در این رابطه نوشته:«تحصن، اعتصاب، تجمع، مسیری است که یک گروه ناشناخته سیاسی، پیش روی معلمان می‌گذارد تا به زعم آن، به خواسته‌ها و مطالبات خود برسند. این گروه، یک تشکل غیررسمی به نام «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» است. این گروه نه نقدی تخصصی دارد و نه اعتراضی از مسیر قانونی را ابتدا امتحان می‌کند. بلکه همان آغاز کار، با یک ادبیات سیاست زده و هیجانی کاذب، از معلمان می‌خواهد کلاس‌های حضوری و مجازی خود را ترک کنند، از شبکه شاد بیرون بیایند و دست به یک اعتصاب سراسری بزنند و در تحصنی هماهنگ شرکت کنند. در کانال‌ها و صفحات مجازی مرتبط با اخبار صنفی معلمان، هشتگ هایی، چون «تحصن سراسری معلمان» به چشم می‌خورد.

روزنامه جوان نتیجه می گیرد که: «طی کردن چنین روالی، با خارج کردن اعتراضات منطقی و بحق معلمان از مسیر درست و قانونی، باعث حساس شدن نیرو‌های امنیتی به اعتراضات شده و در نتیجه می‌توان گفت هدف چنین تندروی‌ها بستن راه اعتراض درست، تند کردن فضا و ایجاد تنش‌های روانی بر دانش‌آموزان و خانواده‌های آنهاست که همگی باعث اختلال در مسیر مطالبات خواهد شد.»

جوان می افزاید: « در تجمعات اصفهان نیز شاهد رویکرد متفاوت به مدت تنها چند روز بودیم و حالا این سناریو درباره فرهنگیان هم در حال تکرار است.»

تحلیل روزنامه جوان سراپا مغلطه و تحریف واقعیت های عریان است.

کاملا روشن است که هیچ نهاد مستقل سازمانگر مطالبات در حاکمیت کنونی به رسمیت شناخته نمی شود مگر این که ساخته دست خودشان برای کنترل امنیتی جریان مطالبه گری باشد.

بدیهی است که حق اعتراض مسالمت آمیز هیچ گروه مطالبه گری علیرغم اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته نمی شود مگر این که گروههای فشار ساخته دست خودشان برای سرکوب یا دفاع از مواضع حاکمیت باشند.

بدیهی است که به مطالبه هیچ گروهی ترتیب اثر نمی دهند مگر این که تسلیم موانع حاکمیتی یعنی سرکوب، ارعاب، نفوذ و تفرقه افکنی نشده باشند و با پرداخت هزینه توانسته بانشد با ایجاد تشکل مستقل و اقدام به تجمع، تحصن و اعتصاب جمعیت بزرگی از مطالبه گران را متحد و متشکل کنند و حاکمیت را ناچار سازند که در برابر اراده متحد مطالبه گران عقب نشینی نماید.

کاملا روشن است که چیزی که رسانه های وابسته به دولت و حاکمیت نظیر “جوان” “اعتراضات منطقی و به حق” و “قانونی” می نامند، استغاثه از آستان قدرت، چاپلوسی و پاچه خواری، مشارکت در آرایش و منبت کاری شکل های پیچیده سلب ابتکار توده مطالبه گران درآمیخته با منت و ذلت و انتظار بی پایان برای هیچ است.

“شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان” با پرداخت هزینه های سنگین و به قیمت دستگیری، صدور احکام سنگین زندان و اخراج از کار برای فعالانش، کار صبورانه و پیگیرانه با هدف متحد کردن معلمان بر محور مطالبات مرکزی و بلاواسطه فرهنگیان شاغل و بازنشسته را پیش برده و همین است که به اعتراف روزنامه سپاه “حساسیت” نیروهای امنیتی را برانگیخته است.

تحلیل روزنامه سپاه بوی گازاشک آور و گلوله ساچمه ای می دهد چرا که در پوشش “تحلیل” نه تنها پیشاپیش اسباب توجیه سرکوب امنیتی معلمان را با نسبت دادن “تندروی” به معلمان فراهم آورده؛ و نه تنها از هم اکنون فقرات اتهامی آنها را ردیف کرده، که اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز معلمان را مشابه “سناریوی” اعتراضات کشاورزان اصفهان دانسته است.

سناریوی امنیتی و اطلاعاتی رسانه های حاکمیتی در باره اعتراضات مردم اصفهان نسبت دادن مطالبات کشاورزان و طلب حقابه به عوامل ضد انقلاب بود تا بهانه دستگیری های گسترده و شلیک به چشم مردم با گلوله های ساچمه ای را فراهم کنند. حالا روزنامه سپاه همین سناریو را برای معلمان مطالبه گر می نویسد.

زبان تهدید و ارعاب اما دیگر اثر خود را در جنبش مطالباتی از دست داده است. اعتراضات معلمان قائم به فرد نیست که با دستگیری افراد یا تهدید به برخوردهای امنیتی بتوان آن را متوقف کرد.

معلمان در عین حال آگاه تر و هوشیارتر از آن هستند که جایی برای بازی با مطالبات و رویکرد فرسایشی با هدف از پا انداختن آنها برای دستگاههای ذیربط حاکمیتی باز بماند.

آنها که به جای تسلیم در برابر حق و عدالت، یورش های شبانه به خانه های فعالین، پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله ساچمه ای، شکنجه، زندان و اخراج از کار را چاره کار می دانند، بزودی پاسخ خود را با سیل مردم معترض و با اتحاد گسترده مطالباتی اردوی بزرگ کار کشور خواهند گرفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)