بایگانی

درنگ و بی‌درنگی‌های تاریخی، بلای خانمان‌سوز پان…ایسم چهار ساله سه گروه قومی-زبانی هندواروپای …

بی‌درنگی سرنگونگی ج.ا قبل از بهار ۱۴۰۳

بی‌درنگی انتقادگری، خاک‌برسری اسرائیلیان و یا هم‌دستی غرب با ج.ا؟!، سوءاستفاده کودکان (از چپ وترو …

بی‌درنگی انتقادگرایی(۲)، وقتی نژادگان پارسی در ایران منقرض شده اند، نسل‌کشی سیستماتیک اصیل‌زادگ …

بی‌درنگی انتقادگرایی، ادامه مظلومیت مردمان ایران، و دشمنان ج.ا همچنان به جای زدن سر افعی در تهران، …

بی‌درنگی توهم‌زُدایی، نقش فعال و مؤثر نژادپرستان آریایی‌گرا (مدعی ایران‌گرایی/ملی‌گرایی) و دین …

بی‌درنگی انتقادپذیری(۳)، در بازشناسی آنهایی که نیکویانند و آنهایی که بدخویانند…

 درنگی انتقادپذیری(۲)، غرب و شرق سکولار و اسرائیل، برای رهایی از تروریسم پان‌اسلامیستی، پیشنهادها …

بی‌درنگی انتقادپذیری(۱)، همگان و از جمله خواص دعوت‌می‌کنم به خیانت‌کردن نسبت حقوق بدیهی بشریت ای …

بی‌درنگی انتقادوَرزی(۲)، ممنوعیت قتل عمد حکومتی (از اعدام تا ترور) شاخص حاکمیت دموکراسی امروز و فرق …

این تمثیلات است، آخرالزمان تاریخ تمام جنگ‌های اباطیلی‌هاست و رهایی‌بخش موعود (مسیح، مهدی، مسیح) …

اسرائیلیان باز هم به مردمان کوروش خیانت می‌کنند؟!، دو پلان واقعی رژیم چنج، و میزان بالای خیانت مدع …

چرا ج ا رژیم اسرائیل را نابود نمی‌کند؟ چرا اسرائیل و متحدانش رژیم ج ا را نابود نمی‌کند؟! کاسبی ۴۵ س …

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، تحلیلی از میزان سطح خیانت اپوزیسیون نماهای داخلی و حارجی!، چرا این جنگ طل …

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، اگر این بار هم ج.ا قسر در برود، بایست به طور جدی به مشابهت داستان داعش و ال …

در میان انبوه پتن ها تا لمپن ها، مارشال دو گل ایران کجاست؟!، ، شانسی به سرعت ازدست می دهد،از ایرانی آ …

به قارونیان یا میراث‌خوران زورکی و جاه‌مَندیان دُزدانِ زَرخانه لیدیه و مشابهاتش!، یادآوری به بی ش …

پانوشت برای ایران بانو دوستان- با توجه با وضعیت منطقه و جهان- اکثریت اهالی ایران بزودی باید حکومت دم …

مردمان ایران در آچمز اباطیلی ها و انحطاط ها و تحریم اجنبی و داخلی، و راه خروج از این آچمز چیست؟!، به …

درباره مشکوک الحالان ضد حقوق بشری

وحشت سپاه پاسداران از گسترش کانون‌های شورشی در ایران

تکرار شکست مردم ایران در مقابل ج.؟!، چه کسانی و چقدر خیانت کردند در شکست دادن جنبش مهسا…؟

جنبشی که می رود شکست بخورد/صبر شادمانه با عدالت جنسی ممکن می شود /چرا حکومت با روشنفکران برخورد نمی …

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟ (بخش ۲)

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟

دیکتاتوری

پ.ن: سه گانه های احتمال به قریب یقین: الف- گزینه بدترین، یعنی ادامه ج.ا (۱- منجر به سوپر کره شمالی -۲- ان …

پرچم میهنی ایران

در کشور تحت سطله ضد بشری ج.ا ها، ایران هم اکنون هم تجزیه شده است، هم فدرالیستی است، هم مستعمره اجنبی …

توهم مستکبرین، سوءتفاهمی حاکمان ج.ا دچار شده اند گویا درباره پیشنهادهانامه ها؟!، قذافی و صدام تا آخ …

سه عاملی شکست یا موفقیت اصلاحات پادشاهی عربستان؟ رهیافت‌های بنیادین حکمرانی مردمی و حقوق بشری…

سه عاملی شکست یا موفقیت اصلاحات پادشاهی عربستان؟ رهیافت های بینادین حکمرانی مردمی و حقوق بشری…

ندر ستایش اصلاحات “محمد بن سلمان، پادشاه پیشرو اصلاح گر امروز جهان…