تشکر از کسانی که مطالب امثال مرا بازنشر می‌دهند، کاری امثال من می‌کنیم بازنشر مطالب مهم دیگران از گدشته تا حال است، آنان که به ظاهر شناخته اند و آنها که به واقع مایل نیستند شناخته شوند (حقی است که بایست محترم شود)، مهم اصل و نکات و محتوای مطالب است. در این دنیای پلشت سیاسی کاری، شخصیت اهمیتی ندارد مطرح باشد، در دزدخانه جهان، می‌توان گفت اهریمن رذائل نفسانی بشری، همه چیز نیکو ممکن بشریت دزده از جمله شخصیت، در این ناامنی اهریمنیان، چه اهمیتی دارد فلانی‌ها کیستند؟، بجز محتوای مطالبشان. این همه اشخاص شناس و ناشناس برای روشن‌گری و ارائه پیشنهاد راه حل مشکلات تلاش کرده اند و همین مهم است. به دنبال جاه و زر و زوری نبودیم، مگر بهتر شدن وضع همگان از نظر حقوق بشر، قطعا در دنیای بهتر، اگر ما هم عمرمان بدانجا کشید- در کنار همگان- به اندازه اش بهره می‌بریم بعنوان بخشی از بشریت.

بارها دعوت شده مطالب امثال مارا بازنشر دهند و نیازی به ذکر منبع و نام بردن نیست، فقط سعی شود در ویرایش- و کاست و افزایش‌ها- در بهتر نمودن نگارش و رساندن مفهوم بهتر شود.

بدرود

نمونه

پ.ن: متوجه شدم طی چند سال اخیر برخی از بروز جنگ میان مدعیان حق آینده پژوهی کرده بودند، جستجوی کلیدواژه “جنگ اباطیل” به یک دهه پیش برمی گردد!

برخی اشخاصی مطالب بسیاری از خود و دیگران منتشر یا بازنشر دادند در این باره، عجیب قربانی سانسور مدعیان حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بیان شده اند!

 

https://www.balatarin.com/users/azadegizendegi

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/aniran1

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/aniran

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbot…

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

https://azadinoo.edublogs.org

https://www.balatarin.com/users/azadinoo

https://www.balatarin.com/users/koroosh3000

https://www.balatarin.com/users/zendegimardomi

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/iranbotshekan

https://www.balatarin.com/users/avayeazadi

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/avangarde

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/avangard

کاوش کلیدواژه “جنگ اباطیل”

https://www.balatarin.com/tag/%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D8%A7

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)