صفحه‌ی ویژه‌ی

avangard

آخرین مطالب :

دیکتاتوری

پ.ن /ویرایش مطلب مهم: هشدار/ اختلاف و تفرقه عامل شکست جنبش مردمی/اوّلیات بدیهی حقوق بشری تنها خطوط قرمز همیشگی جنبش مردمی (گذار، انقلاب و…) و نکات آخرین

دیکتاتوری

پ.ن: جنبش های همزمانی هرزگی نژادپرستان پان آریایی تا لاتیسمی و…

دیکتاتوری

پ.ن: سه گانه های احتمال به قریب یقین: الف- گزینه بدترین، یعنی ادامه ج.ا (۱- منجر به سوپر کره شمالی -۲- انحطاط بیشتر عمومی، ۳- جنگ داخلی و تجزیه)، ب- انقلاب تغییر با قیام مردمان و با همراهی بدنه نیروهای مسلح (۱- دور گذار مثلا دوساله منجر به برقراری جمهوری دموکراسی سکولار ۲- برقراری دیکتاتوری سکولار نخبگان نظامی و اقتصادی سرمایه سالاری و غارت گری و ویرانی -۳ تجزیه و جنگ داخلی) ج- جنگ داخلی و تجزیه کامل ایران

دیکتاتوری

پ.ن: ایران در اِشغال طیف های لاتیسمی تا آخوندیسمی و خرده کارهای مافیایی و لاشخورهای دیگر…!، و اما متوهم اپوزیسیونی پیش پنداران فاتح ایران (از دیکتاتوری گرایان پان آریایی شاهنشاهی کذایی تا جمهوری دموکراسی سکولاری خواه!)

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریایی و سایر پان قومی و…، از دلایل احتمالی شکست جنبش های نظیر اخیر؟!

دیکتاتوری

پانوشت اتحاد پرچم: برای اتحاد، چرا پرچم شیر و خورشید نشان؟ نکاتی درباره نقش رام کردن تحوش ایدئولوژی کارها…

دیکتاتوری

پانوشت مهم درباره حرام لقمگی تجارت ایدئولوژی کارها از جمله حجاب و سایر حرام لقمگی های ج.ا ها وسایر شرکایشان

دیکتاتوری

پانوشت مهم نقش مسئله مدرک گرایی عامل اصلی فساد آموزشی در ایران است، و مشکلات اقتصادی

دیکتاتوری

پانوشت افزوده از نوشتار لاتیسم و آخوندیسم و قضیه انتخابات ۱۴۰۲ و خطر اشتباه مردم در مشارکت دوباره…

دیکتاتوری

معادل بهتر دموکراسی؟، فرمان رَوایی، یا فرمان رانی، یا حکم رانی، و چرا با معادل گزینی “مردم سالاری” مخالفم؟

دیکتاتوری

دعوت به بازخوانی “سقوط های تراژیک “رویا جای گاه ها”ی سوئیسی وار ما؟!”، بروزرسانی و ویرایش و پانوشت های این مطلب مهم

دیکتاتوری

خیانت برخی به خود و جنبش؟!

دیکتاتوری

پانوشت ها، از درختان آخته تا پدوفیلی، از بدیهیات و اوّلیات حقوق بشری تا فرمان روایی مردمی


ج.ا در ایران شوروی تر از شوروی!، فرق میان حجاب سیاسی یا حجاب شرعی؟، چرا رضا پهلوی علی رغم مناسب ریاست جمهوری موقت دوره است حائز این پست به احتمال زیاد نمی شود؟!، یادآوری وضعیت تراژدی زنده مانی در تحریمی و حکومت اقلیت ج.ا بر اکثریت مردم ایران؟!، ناپیروها و نکات آخر…


سقوط های تراژیک “رویا جای گاه ها”ی سوئیسی وار ما؟!


بازشناسی حجاب و بی حجاب، داستان تکراری پر رنج های بشری از نبردهای توحشی لاتیسم و آخوندیسم و بقیه اراذل ضد بشری


آچمز مردمان ایران و جهان، و راه های خروج از آچمز؟! در حال ویرایش و تکمیل


هم اکنون و بلافاصله تمام فایل های جنسی پاک و حذف کنید، محکومیت هرگونه تهیه و نگه و انتشار فایل های جنسی به هر دلیل و بهانه ای، بویژه هر کسی که به خدا و دین و معنویت و یا شرافت، انسانیت و آزادی و دموکراسی و یا حداقل بدیهیات اولیه حقوق بشری اعتقاد دارد


پایان، جمع‌بندی اولیه، پیام‌هایی به آیندگان، فرمان‌رَوایی مَردُمی، برخی نکات و قضایا و راهِ حل‌های موقتی، پوزش پیشاپیش و…(در حال ویرایش و تکمیل)

پرچم میهنی ایران

در کشور تحت سطله ضد بشری ج.ا ها، ایران هم اکنون هم تجزیه شده است، هم فدرالیستی است، هم مستعمره اجنبی است، هم هر آنچه از رذایل و ناپسندی های که متصور کنید است!…

برده ترس

بخوانید، کلیدرمز پیروزی در انقلاب مردمی و ابزارهای دیکتاوری شکن، اتحاد تَن ها، و کثرت مردم عادی و تن ها دارایی های خویشتن چیزی است که هیچ قدرت اهریمنی و دیکتاتوری ها نمی تواند جلویش به ایستند

پرچم میهنی ایران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، داغ دل مردم ایران، شمیشری که دسته خودش یعنی مردم را می برُد…!

پرچم میهنی ایران

نقش متحد کننده پرچم (درفش کاویانی و سه رنگ شیرو خورشید نشان) در انقلاب مردمی برای گذار (و یا براندازی) از نظام دیکتاتوری ج.ا

توهم مستکبرین، سوءتفاهمی حاکمان ج.ا دچار شده اند گویا درباره پیشنهادهانامه ها؟!، قذافی و صدام تا آخرین روزهایشان فکر می کردند بالاخره پیروز می شوند، شرقی و غربیان با ایران چکار می خواهند بکنند؟، در حال تکمیل

مشکلات اساسی اقتصاد حکومت های نظیر ج.ا چیست؟

نژادپرستی بسترساز نژادستیزی

یادآوری انحطاط های همه جانبه اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم ایران و بقیه جهان…


پیشنهادنامه به نیروهای مسلح ملی ایران (بخش۲) برای گذار سریع به حکمرانی مردمی (در حال ویرایش و تکمیل)

فساد اموزشی

فساد آموزشی، مدرک فروشی با ظاهر قانونی موسسات مهارت آزاد تحت نظارت وزارت ارشاد


به یاد جاویدنام مهسا امینی، درباره مردمان نجیب و اصیل آریوایرانی کُرد و ایرانی که آینده از آن مردمان کرد باشرف و جوانمرد و غیور است، مثال: اما شهر نیشابور نیک نام و تربت حیدریه بدنام شد؟!


پیشنهادنامه به سران نظامی ایران، برای تشکیل حزب ملی پیشرو برای حکمرانی مردمی

آخرین نظرات توسط نویسنده avangard