شرح مطالب در لینک زیر است و برای علاقه مندان تا پیشنهاد منبع الهم و ایده پردازی و منتقدان واقعی که می خواهند راه حل پیدا کرده و ارائه دهنددر راه دموکراسی خواهی و حقوق بشر…

تیترواری از محتوای پانوشت ها:

  • دعوت می شود مرتب به این نوشتار و سایر نوشتار بازبنگرید.
  • نکاتی مختصر درباره مغلطه همه چیزدانی و مغلطه استاد بودن
  • دعوت به ویرایش نگارشی و ارتقای محتوایی
  • منظور نگارنده از فرمان روایی (حکم رانی) مردمی چیست
  • بهترین شیوه همین است (احراز مقام حکومتی)
  • در مورد نیروهای مسلح
  • مثال هایی از برخی بدیهیات و اوّلیات حقوق بشری از قبیل است

– این همه اخبار جنایت تعرض تا به قول بعضی انحرفات جنسی

https://www.tribunezamaneh.com/archives/354861

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)