بایگانی

در مورد وضعیتِ اپیدمی

برآمدن ترکیه‌ اردوغان

کرونا، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان

تاوان فاجعه‌ی کرونا

درس‌های بحران ویروس کرونا در ایتالیا

؟؟؟ می‌گوید: پناهنده شده‌ام، روزی بر می‌گردم که مردم کشورم آزاد باشند

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد

ویروس روایت ویروس

ما «در خانه می‌مانیم»، سلطه و سرمایه چطور؟

کرونا و طبقات کارگر غرب

بحرانِ کرونا؛ هیولایی که سرمایه‌داری لقمه در دهانش می‌گذارد

گم کردن سوراخ دعا: حکایت Covid-19 و عاشقان بی‌طرف طبیعت

کووید ۱۹ و آوار دوباره آزار‌های نژادستیزانه

بزرگ‌ترین تهدید کرونا بازگشت به اصل خشونت‌آمیز بقا نیست بازگشت به بربریت با چهره انسانی

انتشارِ ویروس‌گونه: کووید ۱۹ در زیست‌بوم اخبار ساختگی

مهاجران افغانستانی و بحران کرونا

تأثیرات سیاسی و اقتصادی کرونا

برای صلح پایدار به جای وابستگی قومی، باید آدرس های مشخص زنانه مقابل طالبان گذاشت

مشکل بنیادین سلطه‌ی غاصبانه‌ی خامنه‌ای و نیز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر ایران است

گروگان‌گیری ۸۰ میلیون نفری – ۲

دو سوال از آقای خامنه‌ای و مشاوران ایشان در ارتباط با سخنان روزهای اخیر

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

بحران کرونا و رنسانس در شیعه

بازتعریف “ایران” در سایە خیزش‌های اخیر و کرونا

صدارت : شادباش؟! عید و نوروز ۱۳۹۹

کرونا در عهد دقیانوس

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – اثر یاس و امید در مدیریت بیماری کرونا – وژدان احساسی

رستاخیز سیاست حقیقی بە هنگامەی کرونا

آیا مسئولان درخواهند یافت؟

ویروس کرونا محدودیت‌های پوپولیسم را افشا می‌کند