بایگانی

طالقانی و نظریه‌ی دینی قدرت‌ستیز

برای دختر آبی

چهل سال پس از آن فریب بزرگ

در حاشیه ناپدید شدن عضو خبرگان رهبری و طلبه اینستاگرامی صدرالساداتی‌ها، جن‌گیر یا فسادستیز؟

تنش‌های ایدئولوژیک سرمایه‌داری

کارنامه ملی: مروری بر یک مقوله جدل‌آمیز

گفت‌وگو با برنی ساندرز

چرا توهم همه‌چیز‌دانی خطرناک است

گفت‌وگو با مراد ثقفی دربارۀ زمینه‌های همکاری روشن‌فکران با دولت در تاریخ معاصر (۱)؛ دولت، روشن‌فکران و مدرنیسم

سال‌های فراموش‌شده‌ی ناسیونالیسم کردی

پاکسازی روشنفکران به دست دولت ترکیه

شرم و اقتدار

رَئیسِ دزدها

دعواهای حکومتی و عادی سازی فساد

جای خالی وزیر زن

دام‌چاله‌ی تبدیل شدن به زائده‌ی سیاست خارجی دولت‌های بیگانه

دُزدانِ بیداد

ابراهیم و بتخانه!

کدام رییسی؟ قاضی‌القضات ضدفساد یا سرکوبگر دهه‌ی شصتی

شتر حذف در خانه‌ی لاریجانی‌‌ها؛ آیا دعوا بر سر قبای «رهبری» است

چطور با دست خودمان قدرت‌های نظامی را به خلیج فارس کشاندیم!

بیانیه‌های ۱۴ امضا و آثار آن آن‌ها از جمهوری اسلامی نمی‌ترسند

جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی :تصفیه حساب «مشهدی»‌ها با لاریجانی‌ها

دسترسی به عدالت برای قربانیانِ شکنجه

دُزدانِ امنیّت

در ستایش شرم!

گردهمایی «مجاهدین خلق» در آلبانی، تأکیدی مجدد بر وابستگی وسقوط به قهقرای اپورتونیسم!

رکب خوردن سریال “گاندو” از “ماله کش اعظم”! امریکا!

تشدید سرکوب‌ها در ایران هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها در منطقه و خطر وقوع جنگ

سرقت بزرگ به‌نام خصوصی‌سازی