بایگانی

به نام اصلاح‌طلبان به‌کام فرصت‌طلبان

رویای فروخورده کردهای عراق

زهرا رهنورد: حاضر نیستند اذعان کنند هفت سال است که یک زن را دربند کرده اند

پژواک جنگ را می شنویم؟

دیدار با خانواده عبدالفتاح سلطانی

متن شماره ی شصت از کتاب دیل گپ

قدرتمندترین زن جهان خود را فمینیست نمی‌داند

خوانشی پسااستعماری از خودزندگینامه علی‌اشرف درویشیان

متن شماره ی پنجاه و نه از کتاب دیل گپ

تاثیر انقلاب اکتبر روسیه بر جنبش‌های انقلابی در ایران

متن شماره ی پنجاه و هفت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و پنج از کتاب دیل گپ

وعده‌هایی که مثل برف آب شد

متن شماره ی پنجاه و چهار از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و دو از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه وشش از کتاب دیل گپ

امارات رتبه ۲۴ و ایران رتبه ۱۳۹ را در نابرابری جنسیتی دارند/امارات 9 وزیر زن در کابینه دارد!!

ساره امیری بانوی ایرانی‌‌تبار در امارات وزیر علوم شد

جامعه‌ای رقاص و پوست‌انداز

برای هدایت سیاست در بریتانیا به چیزی بیش از رفراندوم دو گزینه‌ای نیاز داریم*

چرخه معیوبی از فساد

درسهایی از رویدادهای سیاسی اخیر در کردستان عراق

کردستان عراق بعد از واقعه کرکوک

چنین نماند و چنان نخواهد شد

از قبیله بارزانی نمی‌توان یک ملت ساخت!

انقلاب اکتبر: یک گام به پیش، دو گام به پس

مثلث جنگ‌طلبی حکومت‌های ترکیه و عراق و ایران علیه اقلیم کردستان را محکوم کنیم!

یک جای خالی در اتحاد

ترامپ را تنها بگذاریم

سوریه، کردستان و بازی بزرگ شطرنج