بایگانی

میانه ‌بازی اروپا در مذاکرات برجامی

میانه ‌بازی اروپا در مذاکرات برجامی

نامه ۴۴ سناتور جمهوریخواه به بایدن و جواب رد بلینکن

نامه ۴۴ سناتور جمهوریخواه به بایدن و جواب رد بلینکن

روزشمار فاجعه انتخابات (۳): خامنه‌ای در تدارک قبضه کردن قدرت در دست آخوندها – کورش عرفانی

روزشمار فاجعه انتخابات (۲): ورود با طرح و برنامه‌ی مافیای احمدی‌نژاد به انتخابات ۱۴۰۰- کورش عرفانی

«رنج فلسطین را با جمهوری اسلامی پیوند نزنیم»

پیوند خطرناک: نازیسم ِ اسلامی، چپ ِ اسلامگرا

غنی سازی ۶۳ درصدی و مذاکرات برجام

غنی سازی ۶۳ درصدی و مذاکرات برجام

برنامه ویژه شماره (۱۵۲): مشابهت موقعیت خامنه‌ای در ایران و دولت نتانیاهو در اسرائیل – کورش عرفان …

روز شمار فاجعه‌ی انتخابات ۱۴۰۰ – برنامه‌ی شماره ۱ – کورش عرفانی

مقابله با بهره‌کشی سیاسی به معنای کسب رای

دخالت‌های منطقه‌‌ای ایران

دخالت‌های منطقه‌‌ای ایران

اعتراضات مردم عراق علیه ایران

اعتراضات مردم عراق علیه ایران

محتوای طبقاتیِ قومیت در کلان‌شهر

دور چهارم مذاکرات برجام

دور چهارم مذاکرات برجام

‎⁨شرایط ظهور رهبر مردمی در ایران – دکتر کورش عرفانی

خروج آمریکا از افغانستان و ورود ایران به آن

خروج آمریکا از افغانستان و ورود ایران به آن

بیانیه جی ۷ و آینده برجام

بیانیه جی ۷ و آینده برجام

چگونه نکات مثبت نظام آموزشی ژاپن را در ایران پیاده کنیم؟ (قسمت هشتم) – دکتر کورش عرفانی

برداشتن موانع اداری از سر راه ایجاد اشتغال در ایران (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی

”حقوقِ بشر”گرائی و از توان اُفتادگی ایدئولوژی انقلابی

مذاکرات ایران و عربستان

مذاکرات ایران و عربستان

چگونه نکات مثبت نظام آموزشی ژاپن را در ایران پیاده کنیم؟ (قسمت هفتم) – دکتر کورش عرفانی

مبارزه علیه استبداد باید همزمان با مبارزه علیه فقر باشد! دکتر کورش عرفانی

معجزه‌ای از بیتِ مغز نامتفکر نظام! – دکتر کورش عرفانی

برداشتن موانع اداری از سر راه ایجاد اشتغال در ایران (قسمت نخست) – دکتر کورش عرفانی

جو بایدن و پایان نئولیبرالیسم؟

تولید بمب اتمی همراه با مذاکرات برجام

تولید بمب اتمی همراه با مذاکرات برجام

خرید و فروش سلاح در ایران

خرید و فروش سلاح در ایران

روابط ایران و چین و توافق ۲۵ ساله

روابط ایران و چین و توافق ۲۵ ساله

لیبرالیسم: ابعاد،مولفه ها و تعاریف