بایگانی

«بانک‌های سوخته» از چه حکایت می‌کند؟

«کوخ نشینان» دیروز، «دشمنان» امروز

پیروزی جنبش به کدام فاکتورها وابسته است؟

بیانیه مشترک اردشیر امیرارجمند و محمد تقی کروبی: در جستجوی سراب با آخرین سرعت می‌تازید

اعتراضات بنزین در گفتگو با تقی رحمانی: کینه متراکمِ سرکوب این اعتراضات به آینده منتقل می‌شود

رژیم شمشیر را از رو بسته است

همراه با اعتراضات؛ بدون اما و اگر!

توافق در سرکوب جایی که «دولت‌‌های موازی» به‌هم رسیدند

وقتی همه خواب بودیم

گزارش شاهدان عینی از انقلاب روژاوا: قدرتگیری زنان

اقرا باسم ربک الاشرار!

در حاشیه گرانی بنزین و قطع اینترنت. آیا اعتراض بدون «اینترنت» ممکن است؟

سانسور، سرکوب و ترویج هنر عاریتی

کودتای نظامی در بولیوی و سکوت لیبرال دمکراسی غربی

کوردستان، روژئاوا، پروبلماتیکا (در ضرورتِ درکِ دیالکتیکِ رهایی‌بخشِ روژئاوا)

قدرت حقیقت، قدرت دروغ و سیاست‌ورزی واقع‌بینانه

استقلال ملی و دشمنانش: گفتمان فراماسونری، استالینیستی و “جهانی شدن”

مبارزه با فساد را در جمهوری اسلامی جدی نگیرید

قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!

دختر فلسطینی در خیابان های لبنان: آیا به ما مربوط است ؟ یا به ما ربطی ندارد؟

جهان در شورش

«این پاکسازی قومی است»: گزارشی از کردستان سوریه

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی حکم زندان دو تن از اعضا

کدام تروریسم؟ کدام رهایی؟ (در همبستگی با مقاومت مردم کورد و غیر‌کوردِ مناطق خودگران رژآوا)

قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شما

نامه های روحانی به عربستان و بحرین

جنگ ترکیه در سوریه؛ جنگی برای فاشیسم

مسیح علی‌نژاد در کجای شطرنج سیاست ایران قرار دارد؟

زنان و جنگ

به بهانه خیزش مردم لبنان ………….لبنان؛ جایی که خاورمیانه و غرب به هم می‌رسند