بایگانی

گزارش شاهدان عینی از انقلاب روژاوا: قدرتگیری زنان

اقرا باسم ربک الاشرار!

در حاشیه گرانی بنزین و قطع اینترنت. آیا اعتراض بدون «اینترنت» ممکن است؟

سانسور، سرکوب و ترویج هنر عاریتی

کودتای نظامی در بولیوی و سکوت لیبرال دمکراسی غربی

کوردستان، روژئاوا، پروبلماتیکا (در ضرورتِ درکِ دیالکتیکِ رهایی‌بخشِ روژئاوا)

قدرت حقیقت، قدرت دروغ و سیاست‌ورزی واقع‌بینانه

استقلال ملی و دشمنانش: گفتمان فراماسونری، استالینیستی و “جهانی شدن”

مبارزه با فساد را در جمهوری اسلامی جدی نگیرید

قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!

دختر فلسطینی در خیابان های لبنان: آیا به ما مربوط است ؟ یا به ما ربطی ندارد؟

جهان در شورش

«این پاکسازی قومی است»: گزارشی از کردستان سوریه

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی حکم زندان دو تن از اعضا

کدام تروریسم؟ کدام رهایی؟ (در همبستگی با مقاومت مردم کورد و غیر‌کوردِ مناطق خودگران رژآوا)

قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شما

نامه های روحانی به عربستان و بحرین

جنگ ترکیه در سوریه؛ جنگی برای فاشیسم

مسیح علی‌نژاد در کجای شطرنج سیاست ایران قرار دارد؟

زنان و جنگ

به بهانه خیزش مردم لبنان ………….لبنان؛ جایی که خاورمیانه و غرب به هم می‌رسند

خیانت چپ‌گراهایِ اروپایی به کُردها

هورین خلف و اراده ی ملت دمکراتیک

اصلاحات از درون (۳) | گفت‌وگو با ابوالفضل قدیانی: قدرت استبدادی با انعطاف مخالفین منعطف نمی‌شود

خاورمیانه: اعتراض‌های توده‌ای به‌جای جنگ‌های فرقه‌ای

شورش علیه نئولیبرالیسم، فساد سیستماتیک و نظم غیردمکراتیک

تاریخ مصرفِ بصیرت

خیابان‌های آتش: انقلاب در لبنان!؟

سیب روژائاوا؛ اضطراب/یا گریز از آزادی

نقش پررنگ اما نادیده گرفته شده زنان در صلح جهانی