برخی کلیدوازگان: جنگ اباطیل، صلح حقیان، بیمارهی های روانی، خودآزاری، دیگرآزایری، مردم آزاری، توحش، پلشتی، بی نزاکتی، فحاشی، هرزگی، لات، الواط، پدوفیلی، ناسیونالیزم، سوسیالیزم، لیبرالیزم، کاپیتالیزم،رسرمایه داری، سرمایه سالاری، دنیاپرستی، پول پرستی، زر و زور و جاه، قدرت و ثروت و منفعت، سادیسم، مازوخیسم، سادومازوخیسم، مردم و مردمان، کلمه های وادراتی اجنبی سوءتفاهم برانگیز مانند ملی و ملت، ایدئولوژی، نژادپرستی و نژادسیزتی، پان به مثابه ایدئولوژی های دیگری ستیزی، یهودی ستیزی، فارسی ستیزی، تُرکی ستیزی، کُردی ستیزی، مسیحی ستیزی، اسلام ستیزی، نازیسم و نئونازیسم ایدئولوژی بشریت ستیز، رابطه باستان گرایی و نازیسم ایرانی، پان آریایی انحرافی و شاخه نئونازیسم، جعل نام های درست همچون ایران و جایگزینی مفهوم وارداتی آریا.

با توجه به توضیحات ذیل، اینجانب از همه کاربرد کلماتی سوءتفاهم برانگیز همچون ملی، ملت،… برائت جسته و با وجود تعریف نوین و مردن از آنها، باز هم بارئت جسته و بجایش فعلا کلمات مردم ممردمان بکار برده، منظور از ملی و ملت چیزی نیست که نژادپرستان پان های قومی عقیدتی می گویند. همان طور بسیرای گفته اند، دو واژه ملی و ملت وارداتی از زبان ترکی عثمانی است و حتی در زبان عربی نیز رایج نیستف رعب زبانان به جای ملی و ملت و بین المل، امت و امم و  بین اام می گیوند، با سازمان ملل، امم متحد می گیوند. این واژه های ملی و ملت در ایران هم سابقه احتمالا یکی دو سده ندارد، در زبان فارسی و گونه ا(زبان یا گویش) های ایرانی فاسی، واژه مردم (مفرد و مفرد جمع) و مردمان (جمع مردم) بکرا بدره شده است و مردم  و مردمی و مردمان در گونه های زبانی ایرانی فارسی، به طور به معنی انسان و انسانی و بشریت است.

واژه  آریا یک کلمه وارداتی در یکی سده اخیر از انگاره نژادپرستانه اروپاییان است، این واژه ممکن در زبان برخی هندیان وجود داشته باشد و هم ریشه ئیریه و ور و ار و ایر ایران باستان باشد، اما به وضوح معنایی متافوت حتی مخالف ئر/ئیر/ار/ایر ایارن باستان دادر، مفهوم ایارن از ریشه ئیرتته احتمالا باشد و احتمالا از ریشه زبان ئیلامی.هلمتی/خوزی (عیلامی)- یک زبان پیوندی اولیه است و جزئ خانوداه هیچز بانی فعلا نداشته، این ئیر احتمال صورتی دیگر هیر/خیر/هور/خوز از صورت هیا دیگر هلمتی یکی تمدن و کشور باستانی ایلام (عیلام) است، مردمیانی احتمال قریب به یقین بومی چندین هزار ساله ایارن که وارد زبان بدویان و اولیه های هندوراوپایی مهاجر و یاز مهاجر ئیریه بوده و اَنزان و انشان (شرق و ئیلام و مابین  خوزستان و ناحیه غرب فارس) که خاستگاه کوروش مدعی هستند، کوروش هیچ سخنی به زبان هندرواروپایی ازش پیدا شنده (اگر  هر جا اشتباه کردم بگوید)، منشور منتسب به کروش بهز بان بابلی است، چرا کروش مانند داریوش هیچ نبشه ای به زبان هندواروپایی ندارد؟ چرا کوروش در شاهنامه نیست؟ این سوالات هر کی پرسیده متهم به پان و یا خیانت به کوروش پرستی و ایران پرستی و وابسته اجانب شده است؟

همان طور احتمال نزدیک به درستی داده شده: ارتته تا نام ایران، اشاره به دوران بالا آمدن آب (اسطوره جات مانند جمشید و گیلگمش و نوح …) است که دو هزار سال کمابیش (۶ تا ۸ هزار سال پیش) در فلات ایارن و پیرامونش ماننسایر ناقط کره زمین روی داده، مهاجرت به ارتفاعات (تشبیح کشتی نوح) بوده است. باقی داستان ها…

بین روایات ضد ایرانی پان قومی تجزیه طلب و به قول خودشان استقلال طلب و نازیست و نئوناری های پان آریایی شاخه در ایران آن (مدت ها نازیست های اسلامیست با هم همدستی کرده و مدتی در ظاهر طلاق و قهر کرده اند)، حقایقی ظاهرا گم شده، اینکه برخی افراد گروه ها در مقابل تندروی و ظلم و اتهامات و انواع آزار و تبعیض دو فرقه پان اسلامی پان  عربی و نئونازی پان آریایی، سر به طغیان و جدایی کرده، اند قابل درک است و حتی حدی حق داده یمشود برای این سرکشی، اما فعلا نگارنده هیچ دللی عقلانی نمی بیند با ایده تجزیه طلبی انها همراهی کندف به لحاظات حقوق بین اللمل و مشکلات وحشتانک جنگ داخلی و نابوید زیرساخت ها و احتمالا میلیون ها کشته اواره و نسل سوزی و بقیه مصائب و فجایع ضد یشری.

در طرح شبیه سازی مگناکارتا و مصالحه ملی و عفو ملی، صرفلا برای مثال اسامی آوردم، مثلا شمخانی را بعنوان وزیر اطلاعات، این تمثیلی بود که تا از همه گروه های زبانی در  ایران ناظرانی مستقل و متطئن بشر دوست در نهادها نباشند گروه های زبانی همچنان در بدبین خواهند بود  مورد سوئاستفده ضد بشری ها، اینکه حتی عرب زبان ها بدانند قرار نیست کاری عیله موجودیتشان شود.

مدت هاست قصد بدرود دارم شاید برای هیمشه، اما در آستانه سالگرد جنبش موسوم به مهسا و یا “زن، زندگی، آزادی”، فرقه های تبهکار و سوءاستفاده گران و بدکارنی که پشت نقاب های به ظاهر بشردوستی تا وقاحت های کاسب کاری و غفلان و جهعلان به ظهر مردن و  افراد داغونی که همچنان در شکیم که مزدور ج.ا ها یا اجنبی اند یا روان پریشان جالعه ستیز که به زور و ادا و اطوار تازه بعد از ان همه گمراه کردن مردم معمولی و حتی منتقدان و روشنفکرها از سر سیاست بازی اندکی اشاره سکولاری می کنند و حتی با تمام جنایات و ظلم فسادی مخالفان دموکراسی کرده اند همچنان با مفهوم حکمرانی مردمی مخالفند!

پشت هتاکی و فحاشی های رکیک چون تهمت زنازادگی و حرام زادگی نسبت دادن به مخالفان و منتقدان و حتی آنهایی اندکی متفاوت با آنها هستند دختران نوجوان به سمت هرزگی و خوابه کردن با الواط و لات ها و دختربازها و پسربازها عملا تشویق می کنند با انکار وجود بی عدالتی جنسی و ترویج و تشدید انحطاط این رذایل اخلاقی و سکوت اغلب سیاست بزان به  اصطلاح مخالف ج.ا و اپوزیسیون ج.ا ها!

  • بارها گفتم و گفتند که دوستی بین تک دختر و تک پسر (زن و مرد مجرد) که نوعی تک همسری غیر رمسی است با رذایل بی عدالتی جنسی ساز ضد بشری همچون دختربازی و پسربازی و هرزگی فرق دارد.

مردمان غافل و فریب خورده، می خواهند در عمل با ظلم و فساد و هرزگی به جنک ظلم و فساد و هرزگی طرف  مقابل بروند(؟!)

معرفی منابعی برای مطالعه چهل سال به دنبال حقیقت ماهیت فرقه های تبهکاری که مردم را به فلاکت کشاندند.

نخست اینکه من با کامل تمام عقاید هیچ کسی در این جهان موافق و مخالف صد در صد نیستم و بگمانم بقیه همانند مگر اینکه مانند جانورهای مقلد و بی مغزی و بی فکری باشند که همانند نوار منتظرند دیگران پرشان کنند و در دستگاه پخش تا به صدا دربیاند!، امروزه حتی هوش مصنوعی (که یک فرصت بالفعل و خطر بالقوه علیه بشریت) نیز ارزش بیشتر از این تهی مغزان احتمالی است.

سراسر مطالب امثالهم و لینک مطالب دیگران اعم شناس و ناشناس، برای آزایدب یان در جهت حق و حقیقت بوده است، نقد همراه ایده برای راه حل.

از عمرم گذشت است که برای منفعت خویش چیزی منتشر کنم، کار امثالهخ با این دنیا تمام شده است، دنا را هم به منو نوعی بدهند بی فایده است، تنها فایده احتمالی اش انتقام ظلم هایی بود که بر من روا داشتند بود که از خیرش گذشتم، هدف روشن گری است، این حس وجدانی که در واپسین عمر کمی آرامش بیابم از اشتباهات زیادم درباره خودم و دیگران، تمام عمر چیزی جز خیرخواهی نبودم و بجز مواقعی عصبانی شدم از ظلم دیگران سخن به نگفتم که کسی برنجانم، تمام تندی ها ناشی ظلم دیگران به من وبده.

اما حالا دیگر می دانم بزرگرتین و بهترین تلافی از ظالمان، نقد انها و دعوت همگان به خیر است. بزرگترین انتقام یا تلافی، آن است حق و حقیقت را منتشر کنی و مردم آگاه کنی. روزی ظالمان – اصلاح شدند و سعی در جبران- به نوعی بگذری به شرطی در فرصت داشتن اقدام کنند یعنی در  زمان هنور در قدرت هستند وگرنه موقعی باختند و شکست خوردند غلط کردم غلط کردمشان صرفا برای خود و خدایی بگمانم می خورد و توبه! امنا توبه به قولی از حق خدا یا نه حق مردم!، یا به بخشی یا به جزای اعمالشان رسیدند بهترنی انتقام مظلومیت بشریت است.

فرقه های تبهکار ایدئولوژیک و شبه ایدئلوژیک و آیین ساز و فرقه ساز، از اخوندیست ها تا پان ها و نژادپرستان قومی و نازیست های آریایی گرا (این نازیست هیا آریاگرا نیازمند شرح مفصل است و اما دشمنی همزمان ان مردم یهودی و نقطه مشترکشان  ثهودی ستیزی است) این اشارت کوتاهی است که چرا با وجود بعد از ۴۴ سال همکاری نازیست های پان اسلامیست و نازیست های پان آریایی (شاخه نئونازیسم در ایران و ایرانی نماین خارج مای فارسی دان امورز در ظاهر علیه هم هستند بعد چند همکاری در ظلم و جنایت و فساد و همگراه کردن و شک اندازی در راه حقیقت که حتی امثالهم در مواقعی دچار اشتابه کردند؟!)

مطالعه کتاب لبنان توصیه می کنم، کتاب لبنان با این زاویه دید بخوانید چکونه فرقه پان اسلامی پان عربی با خدعه ها و نیرنگ ها و بازی های سوپر ماکیاولیستی و سوپر نزادپرستی و سوپر آپارتایدی ملیون نفر در ایران و چهان فریب داد؟!
– و هنور دو فرقه مذکور دارند شوآف اجرا می کنند؟ و
– فرقه تبهکار نازیست های پان آریایی (این واژه در این صد و اندی سال توانستند با انواع دسایس و پروپاگاندا جایزگزین ئیر.ار/ایر کنند و در حالی نام ایارن تف سر بالایی است بر اینها) و اینکه واژه آریا به چیج وجه بیان کننده حقایق تاریخ ایران باستان نیست.
اشاراتی که به رابطه مهاجرت ها مردمان باستانی از ایران و به ایران داشتند در هزاره های نوح مانی _جمشیدی/گیلگمشی) و احتمالا ریشه که ئیلامی (هلمتی) ئیریه ورته /ئیرتته/اررتته که همان لفظ کهن ارث/ارف/ارض.عرض و.. است. ایران نام قوم و مردم (به تعبیر امروز ملت خاص نبوده که خودشان از ایتدایی به این نام بنامند احتمالا) این واژه از زبان پیوندی ئلامی/هلمتی احتمالا امده و اشاره صفت زندگی و زنده مانی چند هزار ساله دوران بومیان پیش از ظهور هندوواروپاییان و چه بسا سیه چردگان دراویدی ها فلات ایران و غرب و جنوب آسیا و چگونگی تعاملات و جنگ و صلح و انقراض ها و کشتارها عمدتا مردان و به بند و چنگ گرتن زنان و دختران و ترکیب ژنتکی و خونی و خانوادگی و همگرایی زبانی و به وجود امدن زبان های پیوندی ئیلامی و سومی و هندواروپایی و در ادامه در قرون وسطی تاثرش بر بوجود امدن زبان های التائیک و اینکه چگونه آهنگین و صرفی و هجایی زبانان تیره موسوم به زرد پوست زبانشان پیوندی شد.
فرقه های پان قومی و نژادپرست چکونه عمر و زندگی و فرصت و همزیستی از مردم می گیرند و مردم در انحاط های وحشتانک و گاه وحشیانه اخلاقی و اجتماعی وفرهنگی و اقتصادی و.. قرار داده اند

کتاب لبنان دارای چیزهایی از حقایق نهفته است.
– نه علی میرفطروس کاملا در همگام و هماندیشه ام و نه با دیگراین، نه جنگ کامل رد می کنم اگر به مثابه ناچرای باشد درحق دفاع مشروع و نه اینکه دوری کنم بر اصل همیشگی اصلاح و مصالحه. تا زور بر حقی نباشد زورگویان ناحق تن مصالحه وصلح نخواهند داد.
این لینک ها و مطالب همه در دو بازشناسی “جنگ ابطیل” و “صل حقیان” است. خرده مگیرید که کلمات و عبارت من دراوردی گفتم، من دراوردی اگر نبود اکنون شماها خردهخ گیران هم مانند به قول دارونیست ها مانند اجداد همچنان جیغ و اشاراتی زبان بدین داشتید. من دراوردی زبانی همیشه خواهد بود.
چگونه کشور و مردم ایران آزمایشگاه ایدئولوژیک و تیول حکومت ها داخلی و اجنبی و محافل امپرالیستی و حکومت های همسایه و منطقه امپرالیستی و بودنده اند و چرا در وظیعت آچمز (آچمز کمدی ترازیک هولناکی اگر ج.ا تحریم هم باشد مضر است و تحریم نباشد مضر است برای عموم مردم ایارن و اینکه مردمان معمولی ایران در مخصمه زنده مانی و مرحله هم نوع کشی رسیده اند یعنی زامبی ایسم که در فیلم هیا ترسناک هالییودی و مبذل… نمایش داده اند!) و انحطاط همه جانبه هستند
نوشتار علی میرفطرس با تمام انتقادهایی به سخنان دعوت به حمله ایران کرده و تمام مشکوکات درباره اش، نوشتار درباره رمزگشایی کردن برای مخاطب به همان نکته و عکسهایی منشتر کرده کمک می کند

علی رغم ظاهرا انقلاب آی تی دسترسی به منابع بایست راحت تر می کرد و فضای تنفس بهتری برای آزادی بیان و حفاظت از منتقدان، اما چیزی برعکس اتفقا افتادهف میزان بالای خودسانسور وسانسور منتقدان و خطر ترور  و قتل منتقدان توسط خائنان به دانش آی تی توسط دانشمندان و تکنیسین های هک، که روزی بالاخره خودشان قربانی یان خیانت هایشان به حقوق بشر و منتقدان خواهند شد. عذاب دار مکافاتی این جهان سراغ دانشمندان و تکنسین های آی یت هم خواهد که در جنایت و ظلمو  فساد سرکوب گران مشارکت و شریک جرم هستند و همچنان که خیانت و جنایت شریکی سازندگان ابزرا و سلاح کشتار جمعی و جاسوسی و شکنجه و….

– کُشتارِ میدان ژاله و طرح یک پُرسش

https://mirfetros.com/fa/?p=36213

کتاب لبنان (در صورتی سانسور و جعل نکرده باشند) مملو از درک ریشه برامدن فرقه تبهکار ج.ا ها است

https://dl.mihanebook.com/MihanEbook/10000/1000/00582-lobnan-shahid-chamran.pdf)

 

کتاب لبنان که مدعی اند بر ساس دست نوشته های مصطفی چمران منتشر کرده اند، سال ها پیش به گونه به من رسید، یکی از منابعی است بارها بارها موجب تجدد و بروزرسانی ریشه های این بلایا و مصائبی است که بر سر مردمان ایران و جهان شده است.

ماهیت نژادپرستانه ضد بشری پان عربیست های که با یهودی ستسزی شروع شده و در حالا به  ایرانی ستیزی و  جنگ افروزی پشت دافع از مردم مظلوم فلسطین مخفی شده اند. نکته عجیب همراهی نژادپرست و نژادستیزان نئونازی که از نام هایی مردم پسند چون  ایران و فارسی سوءاستفاده می کنند و معروفند به پان ایرانیست و پان آریایی و ایران گرا و… یکی از نقاط مشترک دشمنی دو فرقه تبهکار ج.ا ها و نئونازی های فارسی گو یا فارسی دان اجنبی، دشمنی با مردم یهودی است و  همراهی در  یهودی ستیزی.

مردم یهودی طی دو هزار سال توسط مهاجمان رومی و غیره در سراسر جهان پراکنده شدند، طبق طبیعت اقلیت بودن (این جیزی رایج در تمام اقلیت ها عقیدیت و قومی و تیره نزادی و… است) آنها سعی کردن با فعالیت های اقتصادی و دانش فراگیری و خدمات خیریه و از این طریق تبلیغ و یا تلاش های همزیستانه دیگر اینکه آنها می خواهند با میزبانان و در کنار آنها همزیستی کنند، تلاش کردند جمعیت خودشان حفظ و تقویت و تعالی دهند، یهودیان در این دو هزار سال اخیر بویژه قرون وسطال و اخص تر قرون موسوم به رنانس و مدرنیته،ریال از پیشگامان علمی و فنی و انتقادی و روشنگری و فسفی و دموکراسی خواهی بودند و چرا که اینها موجب کاهش میزان توحس بدوی جوامع شده و شرایط برای روداری و هم زیستی یمان جوامع فراهم یم کند. این نتقش بزرگ مردمان یهودی مسلک و حتی آنها یهودیت بعنوان یک نیشن و یا قومیت گرفتند چون سکوار یا  آته ئیست شده بودند، باز هم مشاهده می شود تلاش برای تعالی مادی و معنوی خود و دیگران.

جنایات هولناک نازیسم و سایر ضد یهودیان علیه یهویدان که جنایت خلال جنگ جهانی دوم امپرالیست ها و جنایت مشهور به هلوکاست که علاوه بر یهودیان سایر قربانیان اقلیت های قومی و زبانی و  عقیدتی و تیره نژادی مانند کولی ها و غیره را هم در بر گرفت.

کذبی بافی ج.ا ها تمامی ندارد در این لجاجت شیطانی و اهریمنی شان، با وجودی یهودیان و از جمله متهمان به صهیوینسزم بارها پروتکل های یهود را کذب و رد کردند و ؟ان را دسیسه  یهودی ستیزان گفته اند، گروهک جبهه پایداری که اکنون صداویسمای ج.ا ها تسخیر کرده، با چند نفر داغون فکری، می یابند برای تویجه تراشی دشمنی ج.ا ها و تحمیلش بر تمام مردمان ایران و این همه خسرات چند تلیار یورویی  و خسارت غیر قابل محسابه و غیر قابل جبران عمر یو معنوی و انحططا های همه جانبه بر مردمان ایران، می گیوند صهیوینست ها در نقشه های کتاب پروتکل های یهود قصد اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات دارند و خوزستان هم شامل است! اخیرا دستگاه دروغ پراکنی فرقه تبهکار حاکم بر ایران ظاهرا بازنویسی پروتکل های یهود جدی آغاز کرده و به اسم یهویدان می گیوند صهوینست ها پروزه نیل تا خزر در حال انجامند!

در حالی اگر این فرقه تبهکار ج.ا ها و فرقه همراه نئونازی های پان آریایی طی این ۴۴ سال دشمنی با اسرائیلی ها کلا یهودی ها دشمن موجودیت ایرانی نمی کردند، اکنون لااقل اسرائیل ها و یهودی ها این همه دشمنی خطرناک با موجود مدرمان و کشور  ایران نمی کردند و فراد تندرو در اسرائیل این همه ایران رهاسی در جهان راه نمی انداختند! این دشمن خودساخته اسرائیل توسط ج.ا ها نئونازی های پان آریایی اکنون می رود کارهای خطرناک و ضد بشری انجام دهد علیه مردم معمولی ایران.

 

به مطلب دولت و کشور و ملت اسرائیل و دولت و ملت و کشور فلسطین گفته شد که این دو کشور اسرائیل و فلسطین طبق نهادهای بین االملی و سازمان ملل هم اکنون موجود و به رسمیت شناخته شده و همه کشورها بر اساس تعهدات بین االملی شان یا آنها  به رسمیت شناخته و بلکه اکثریت با این دو کشور رابطه اقتصادی و حتی نظامی دارند، اینکه کشوری (حکومتی) نخواهد با دو یا کی از آنها رابطه رسمی داشته بادش منعی ندارد و اما عدم شناسایی و عدم رابطه یک یچزی است و اینکه رسما علنا و عملا در صدد نابودی یکی و هر دو این کشورها شوند چیزی دیگر.

به دروغ امثالهم اتهام به دفاع از ظلم صهیونست ها و دشمنی با فلسطین ها یم کنند، این اتهام دروغ غیر مستقیم یا مستقیم به همه منتقدان مانند امثالهم می زنند! اینها تهمت دروغ است. امثالهم در تمام عمر طرفدار حقوق بشر و عدالت و  صلح و همزیستی و مخالف جنگ بین مردمان جهان بوده و هستم.

 

شما بنگرید به پروزه شهر نئوم عربستان (کاری درستی یا غلطی کلی یا جزئیاتی این پروزه ندارم)، چرا در زندیکی مرزهای اسرائیل است؟!

 

قبلا دعوت به خوانش کتاب های منتقدان دگراندیش و مستقل و یا احتمالا مستقل کردم، خوانش کتاب تولد اسرائیل نوشته صادق زیباکلام.

 

به نکات مطالب زئوپلتیک و ژئواکونومی و قضیه لزوم بی طرفی فعال ایران بنگرید

اگر می تواند لینک و کتاب در سرورهای امن تری قرار دهند.

 

 

 

هم اکنون و بلافاصله تمام فایل های جنسی پاک و حذف کنید، محکومیت هرگونه تهیه و نگه و انتشار فایل های جنسی به هر دلیل و بهانه ای، بویژه هر کسی که به خدا و دین و معنویت و یا شرافت، انسانیت و آزادی و دموکراسی و یا حداقل بدیهیات اولیه حقوق بشری اعتقاد دارد

پایان، جمع‌بندی اولیه، پیام‌هایی به آیندگان، فرمان‌رَوایی مَردُمی، برخی نکات و قضایا و راهِ حل‌های موقتی، پوزش پیشاپیش و…(در حال ویرایش و تکمیل)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، داغ دل مردم ایران، شمیشری که دسته خودش یعنی مردم را می برُد…!

در کشور تحت سطله ضد بشری ج.ا ها، ایران هم اکنون هم تجزیه شده است، هم فدرالیستی است، هم مستعمره اجنبی است، هم هر آنچه از رذایل و ناپسندی های که متصور کنید است!…

مشکلات اساسی اقتصاد حکومت های نظیر ج.ا چیست؟

توهم مستکبرین، سوءتفاهمی حاکمان ج.ا دچار شده اند گویا درباره پیشنهادهانامه ها؟!، قذافی و صدام تا آخرین روزهایشان فکر می کردند بالاخره پیروز می شوند، شرقی و غربیان با ایران چکار می خواهند بکنند؟، در حال تکمیل

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، داغ دل مردم ایران، شمیشری که دسته خودش یعنی مردم را می برُد…!

یادآوری انحطاط های همه جانبه اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم ایران و بقیه جهان…

پیشنهادنامه به نیروهای مسلح ملی ایران (بخش۲) برای گذار سریع به حکمرانی مردمی (در حال ویرایش و تکمیل)

نقش متحد کننده پرچم (درفش کاویانی و سه رنگ شیرو خورشید نشان) در انقلاب مردمی برای گذار (و یا براندازی) از نظام دیکتاتوری ج.ا

پیشنهادنامه به نیروهای مسلح ملی ایران (بخش۲) برای گذار سریع به حکمرانی مردمی (در حال ویرایش و تکمیل)

 

 

 

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/avangard

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)