چرا ج ا رژیم اسرائیل را نابود نمی‌کند؟ چرا اسرائیل و متحدانش رژیم ج ا را نابود نمی‌کند؟! کاسبی ۴۵ ساله پلشت سیاسی‌کاران، مشاغل دیکتاتوری و اپوزیسیون‌نمایی در ایران!

هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یک فرصت واقعی فراهم کرد که بعد حدود ۴۵ سال رجزخوانی دو طرف در دشمنی- به‌ویژه از طرف رژیم دیکتاتوری ضد بشری ج ا- علیه همدیگر جنگ تمام عار کنند، هر چند عملا از سال‌ها پیش جنگ جود داشته و هم اکنون ج ا و اسرائیل و متحدانش در حال جنگ علیه یکدیگرند، اما مضحکه ای شده اس، در حالی ده‌ها نفر از یکدیگر بعد از حادثه تروریستی هفتم اکتبر به مردم عادی (غیر نظامیان) از حمله حماس گذشته، اما نه تنها حماس جنگ ادامه نداد و بلکه در لاک دفاعی فرو رفت!

حماس در غافل‌گیری هفتم اکتبر، در حالی که در پیش روی بود، ظاهر امر، نقشه اش همین بود برود ضربات مهلکی به شهروندان غیرنظامی و امنیت و اقتصاد و بازدارندگی اسرائیل بزند و برگردد، یکی از احتمالاتی که برنامه نابودی رژیم اسرائیل همیشه از سوی ج ا و اعراب ضد اسرائیلی مطرح می‌شده طی سال‌های گذشته، تز ناامنی سازی و ایجاد از بین بردن بازدارنگی اسرائیل و در نتیجه مهاجرت معکوس شهروندان اسرائیلی است، این یکی از رایج‌ترین سناریوها از این چند دهه از سوی رئوس و عوامل ج ا برای نابود اسرائیل بوده است، در هفتم اکتبر عملا تا حد زیادی موفق شده اند و برخی می‌گویند اسرائیل تا ده سال دیگر طول می‌کشد این ضربه مهلک بازدارنگی اش التیام بخشد.

اما از نگاه مردم عادی، چیز عجیبی است که مثلا رژیم جمهوری اسلامی ولایت فقیهی سپاهی، که حدود ۴۵ سال شعار نابودی اسرائیل داده و منابع و منافع عمومی کشور و مردمان ایران صرف این شعار کرده، چرا در این فرصت پیش امده چنین بزدلی حقیرانه از خود نشان داد و از رهبر تا سار رئوس و عوامل تئوری پرداز و سپاهی و بسیجی و امینتی و عوام سمپاتش، این قدر بزدلانه از جنگیدن و زدن ضربات نهایی کاری و تمام کننده به اسرائیل انجام ندادن، موقعیت بی‌نظیری بود، با حجم آتش بالای موشکی و پهپاد و عملیات سریع تکمیلی از سوی حزب الله و سایر نیروهای نیابتی در سوریه، احتمال نابود شدن اسرائیل بسیار بالا بود و یا دست کم می‌توانستند بخش بزرگی از اراضی اسرائیل به تصرف دربیاورند، اما عجیب بزدلی کردند!

سال‌ها مطالعات نشان می‌دهد در روزه هفتم اکتبر و روزهای در اولیه در پی اش، موقعیت نابودی اسرائیل برا ج ا بود، اما رژیم ظلم و جنایت و فساد سیستماتیک ج ا در ایران، آن قدر در این انحطاط‌ها منجلاب فرورفته، با وجودی که مدعی توانایی بالای تهاجمی بود و زیرساخت سلاح اتمی فراهم کرده، حاضر نشد یکی از اصلی‌ترین شعارهای هویتی اش یعنی زد قدر و فلسطین جامعه عمل بپوشاند. اینجا برای چندمین بار نشان داد این رژیم اهریمنی ضد بشری چگونه ۴۵ سال منابع و منافع عمومی مردمان ایران صرف پروژه نابود اسرائیل کرد و حتی روزی که در ظاهر توان نابودی اسرائیل داشت اقدام نکرد! و در حالی با تصرف تمام بخش بزرگی از اسرائیل می‌توانست اشتباهات ژئوپلتیک در چند سال اخیرش جبران کند و امتیازات بالایی بگیرد برای منافع رژیمش. پرسشی اکنون مطرح است، حدود ۴۵ سال این دیکتاتوری وحشیانه و ضد بشری علیه مردمان ایران و نابود فرصت‌ها آبادانی رفاه و توسعه و از طرفی نسل‌سوزی‌های در پی سیست ضد اسرائیلی چه بود. قطعا هیچ راهی جز نابوی رژیم ج ا نیست برای رسیدن به آرامش و آسایش مردمان ایران و جهان. اما مردمان ایران کار دشواری دارند در براندازی این رژیم، نیازمند کمک سایر مردمان و حکومت‌های مدعی حقوق بشری بخصص غربی هستند و تا اکنون این حکومت‌های شرقی و غربی اقدام عملی نکرده به جز سوءاستاده از کارت رژیم و تحریم هایی که مستقیما مردم عادی هدف قرار داده و در حالی نوچگان و بستگان رژیم ج.ا و طبقه مرفه درهمان کشورهای غربی وشرقی در کیف و عیش هستند و آزار و تحقیر و همراهی در نسل‌سوزی ج ا بر مردمان عادی فقیر!

اما درباره اسرائیل و متحدانش به‌وِیژه امریکا، شبیه همین پرسش است، اسرائیل و غرب و امریکا عجیب است در مقابل این رژیم سفاک ضد بشری ج ا مماشت می‌کنند و از حمله نظامی تمام عیار خودداری می‌کنند، در حالی رژیم ج ا در ایران، به شدت پایگاه مردمی و حمایت عمومی از دست داده و حتی به نظر می‌رسد اکثریت مردمان ایران موافقند با حمله آزادی‌بخش امریکا و غرب نداشته و یا دست کم واکنش مخالفت نخواهند کرد، در واقع احتمالا اکثر مردمان ایران- پس از سرکوب جنبش‌های آزادی‌ و دموکراسی‌خواهانه و حقوق بشری- انتظار حمایت مدعیان غربی داشتند و عجیب است امریکا و غرب و اسرائیل هم‌چنان با دشمنشان ( ج.ا) راه مماشات و تکرار سناریو کم‌فایده و آزار مردمان عادی ایران یعنی تحرمی در پیش گرفته اند، در حالی در تاریخ معاصر هیچ رژیمی با تحریم نه از بین رفته و نه حتی به اصلاح رفتارش انجامیده به‌ویژه از نوع ایدئولوژیک، مشخصا رژیم ج ا به دلیل ماهیت ایدئولوژی آخرالزمانی و متافیزکی و تسلط بر کشور مستعد و غنی و رانت‌های عظیمی چون نفت بعید است تا ده‌ها سال دیگر تغییری د نوع حکومت و سیاست خارجی اش تغییری انجام دهد، این رژیم هم‌چون انگل و یک اشغال‌گر در ایران عمل می‌کند و در سرکوب‌های اعتراضات و جنبش‌های مردمی نشان داده تا چقدر وحشی و ضد ایرانی است و رحمی نمی‌کند، با توجه سیاست‌های عقیم‌سازی سیستماتیک دگراندیشان و تغییر بافت جمعیتی به نفع اقلیت شیعه ولایی، می‌توان پنداشت مواجه با سایر رقبا یا دشمنانش مانند غربیان یا یهودیان و اسرائیل به مراتب توحشی بیشتری داشته باش و به راحتی در فرصت پیدا کند از نابودی‌شان ابئیی نداشته باشد، جریان تروریستی پان اسلامیستی، نشان داده در کشتار و نابود کردم جان و مال دشمنانش – حتی غیر نظامیان و کودکان- هیچ رحمی ندارند.

اما قسمت مضحک‌تر قضیه، کاسب‌کاری و مدعیان مخالفت با دیکتاتوری ج ا توسط مدعیان اپوزیسیون از چپ تا راست – از کمونیستی و ناسیونالیستی تا لیبرال و سلطنت طلب بود، نشان داد این جماعت طی این چند دهه عادت کرده کاسبی با ژست و پز اپوزیسیون‌نمایی و منتقد دیکتاتوری ج ا، درامدهای حاصل تبلیغات و پورسانت و فاندگیری از رژیم‌های مخالف ج ا موجب شده، اپوزیسیون‌نمایی تبدیل به شغل راحت و پردرامدی برای اینان باشد و عملا طی این دو ماه اخیر نشان دادند، اینان علاقه ای به نابودی رژیم ج ا ندارند و با بهانه‌های مختلف مانند مخالفت حمله نظامی خارجی یا خطر جدایی طلبی، هم‌چنان با دادن مشاوره و در پوشش نقد و تحلیل‌ها، روش‌های قسر در رفتن برای ج ا را ارائه دادن و موجب عمردهی به دیکتاتوری ج ا و ادامه ظلم و جنایت و فساد در ایران توسط حاکمیت آخوندی و سپاهی و بقیه شرکای مافیایی در ایرن هستند.

امثالهم بارها دیدیم در جریان تشدید تحریم از زمان ترامپ، هر گاه نقدی از کمبود یا گرانی فلان کالا می‌شد در همین سایت‌ها رسانه‌ها توسط مردم عادی، نه تنها قضیه حل نمی‌شد بلکه کمبود و گرانی تشدید می‌شد، بر امثالهم تقریبا قطعی است هم‌زمان دستان پلشت ضد بشری تحریم کنندگان اجنبی، همکاری وسیعی در خود حاکمیت ج ا با تحریم کنندگان است! این همین از عجایب روزگار است!

آن‌چه به‌نظر می‌رسد، غرب و امریکا و اسرائیل در موقعیتی هستند که ضعف رخ‌نمایی شده از سوی رژیم ج ا، فرصت نابوی این حکومت ضد بشری در ایران از دست ندهند، این فرصت بنظر تا انتخابات ۱۴۰۲ خواهد بود، اگر غرب و امریکا و اسرائیل حتی با چندین حمله به نهادهای حاکمیتی و رئوس رژیم کنند و و نیازی به حمله زیمنی و اشغال ایران تسطمتفقین نیست، چرا خود مردمان ایرن در حکم نیروی پیاده و عامل اصلی براندای رژیم خواهند بود، بلافاصه به اختلالی که در سیستم دیکتاتوری پیش خواهد آمد، مردمان معترض شورش کرده و کار رژیم یک‌سره می‌کنند و این بلای خانماسوز از سر کشور ایران و جهان کم می‌کنند، از نظر بسیای این شرایط مهیا است و هر چند هیچ چیزی صد در صد حتمی نیست.

اما دنیا دار مکافات است، بالاخره خائنان به مدعیان دموکراسی و حقوق بشر همان طور تا هم اکنون ضربات مهلکی خورده اند از سیاست‌های خائنانه ضد بشری‌شان، باز خواهد خورد، آه مظلومان دامن این خائنان از حکومت های غربی تا اپوزیسیون‌نماهای کاسب و و خود رئویس و عوامل ج ا خواهد گرفت.

 

بدرود

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)