علی رغم اینکه تمایلی به نوشتن مطلب دوباره نداشتم، چرا حرف آخر زدم که ایران فرصت ندارد حتی تا ۵ سال دیگر و هر چه زودتر و چه بهتر همین امسال، کار دیکتاتوری ج.ا آخوندیستی و پان اسلامی پایان دهند مردم ایران با تکیه بر نیروی داخلی و بدون چشم داشت کمک اجانب (اجانب دنبال منافع خودشان هستند و بارها تنها گذاشته اند مردمان کشورهای تحت ستم دیکتاتوری ها را).

مطلب قبلی، در حقیقت یکی بسیار دعواهای بیفایده و ادامه دار فحاشی است، اینکه عده ای شبانه روز به اسم آزادی بیان دارند علیه ادیان و سایر ایدئولوژی های غیر دینی از کمونیسم تا کاپیتالیسم مطلب منتشر می کنند، شخصا اظهار مخالفت یا موافقت خاصی نکردم، در کل این بحث ها چیزهای رایج و همیشگی به اصطلاح روشنفکری هست و بنظرم اکثر مردم اینها راvh حتی مطالعه بعید است بکنند، منتهی برخی مطالب و نقد و نظرها دارای ویژگی سرریزی به بخش اصلی بدنه مردم دارد و اکثریت تحت تاثیر قرار می دهد، لمپنیسم تا نژادپرستی به شدت در مردمان کشورهای عقب مانده- از نظر فرهنگی و اندیشگی- موثر است و دیکتاتوری ها به خوبی آگاهند، برخی از روی غفلت و برخی اید عوام فریبانه مزدوری دیکتاتوری می کنند و دامن می زنند به این اختلاف افکنی های لمپنیسم تا نژادپرستی.

اگر طی این سال امثالهم زیاد پاپیچ نژادپرست های پان آریایی و پان ایرانیستی نشدم، بخاطر ملاحظات همبستکی مردمانی (عمومی/ملی) ایرانیان بوده که آماج بی رجمانه پان های قومی بوده و انواع دروغ ها را به فارسی زبان های ایران نسبت داده اند و دروغ ستم ملی قوم موهوم فارس می گویند، اما در سال های اخیر دیکتاتوری ج.ا عامدا با نقض قانون اساسی ج.ا در عدم تفتیش عقیده، در فرم های ثبت نام تفتیش عقیده اش، عملا به قومیت فارس رسمیت بخشید و زحمات چندین دهه پان ایرانیست ها را برای انکار وجود قومیت فارس بر باد داده! و امروزه مییلون ها نفر از مردم ایران خواسته یا به اجبار فارسی زبان بودن خود را بعنوان قومیت حتی ملیت فارس می گویند!

این دیگر واقعیت روز است ایران قومیت گرایی شده، در دوراهی جدایی گرو های قومی است و یا ایجاد یک حکومت دمکراسی سکولار، بنظرم بعیدست از راه سومی باشد! دیکتاتوری های دینی و غیر دینی نمی توانند ایران را برای سال های بیشتر به زور نگه دارند! ترساندن از لیبی شدن و سوریه ای شدن به سبک پروپاگاندایی افراد موسوم به ۵۷ تی ها و غیره، دیگر بیفایده است، مردمان ایران عملا به مرز بی خیالی این ریسک ها رسیده اند، بزودی یا انقلاب و براندازی کامل دیکتاتوری انجام بایست بشود و یا گروه های قومی سعی شان می کنند جدا بشوند! این پاسوز هم دیگر شدت تا ابد نمی تواند ادامه داشته باشد.

به ویژه که دیگر عامل چسبندگی دین و فرقه ای و اسطوره سازی های فرهنگی بی رمق و بیفایده شده به لطف تلاش دیکتاتوری ج.ا و پان های قومی و پان ایرانیست های نژادپرست آریایی گرا و…!- و بنظر- فقط تنها چسبندگی باقی مانده، دمکراسی سکولار عادلانه و مبتنی بر حقوق بشر است و لاغیر.

حربه اختلاف افکنی و قطبی سازی ها بسیار است.

برخلاف تمایلم در این چند ماه، سعی زیادی در حرمت نگه داری جریان مدعی ایران گرایی داشتم، اما فحاشی غیر قبال توجیه علیه بدیهات حقوق بشر و حتی شعار “زن، زن، آزادی” یعنی تهمت حرام زادگی و زنازادگی به مردمان ایران که قطعا عملا شامل همان اکثریت معترضان و از جمله دهه هشتادی ها می شود که به هر حال اسما و یا باورمندانه شیعه یا مسلمان هستند! اینکه کسی اعتقاد دارد شیعه یا اسلام عامل بدبختی یا دیکتاتوری است و نقدش بکند با دلیل عیه اسلام و شیعه بگوید! این یک چیز است و اینکه بگوید فلانی ها چون خود یا والدینشان مسلمان یا مسلمان زاده هستند، حرام زاده و زنازاده اند چیز دیگری است.

این لمپنیسم با سکوت بخشی از مدعیان روشنفکری است، شاید می خواهند با بایکوت فلانی ها، آن ها بولد نشوند، این کار درستی است، بایست لمپن های نژادپرست و روان پریش مطرود شوند! اینها واقعا مشکل شخصیتی و روانی دارند. اما وقتی مشاهده می شود هزاران نفر عضو کانال های مجازی این لمپن های نژدادپرست و افراطی دینی گرا هستند، این حداقل روشنگری لازم است.

اینکه ادعاها می کنند خاک و کشور ایران مقدس است و اما دین یا قرآن مقدس نیست! این دوگانگی نمی شود، از نظر من هیچ چیز مقدس نیست، هر چیزی نتواند احترامش حفظ کند با عمل، مورد نقد و حتی هجمه قرار می گیرد، معتقدان به ایدئولوژی ها یا یا ادیان فرقه هایشان اگر بی احترامی به سایرین کنند، به طور مورد نقد و هجمه دیگری قرار می گیرند. به قولی، حرمت امامزاده متولی بایست نگه دارد، اما تهمت و حمله کار همیشگی مدعیان ایدئولوژی های دینی و غیر دینی و متعصاب دینی بخصوص بوده است، اما اتهام حرام زادگی و زنازادگی، از آن اتهام هایی است که پشت رجزخوانی و اینکه بالاخره چهارتا جوان فحشی می دهند، نه! کاملا تابلو است اصرار به القای این است که دیگری و متفاوت ها اگر به فلان فرقه و نحله سیاسی نباشند حق حیات ندارند از نظرشان، فرموله ساز یو ایدئولوژی سازی نقض حق حیات و قتل عمد و تروریسم است!

این مطالب به شدت محافظه کارانه امثالهم (بیشتر بخاطر سانسور رسانه فارسی زبان خارجه است و تروریست های فضای مجازی!)، یک هشدار است، هی! امثالهم متهم می کنند به بیسوادی! ای بیچارگان، اگر من بیسواد با این اندک مطلب شما را به  چنین چالش حقیرانه کشانده مجبورید تهدید و سانسور کنید، وای به حال باسوادی بیاید به همین چند اشاره امثالهم بپردازد!

این نوع نگارش- تا حدی تعمدی- برای همدلی با عموم مردم، و البته تاکید بر منتقد معمولی بودن – که واقعا- از میان مردمان معمولی هستم، هشداری است که این قدر مردمان معمولی دست کم نگیرید فلانی هایی که خراج اغلب هستید و که یا مزدور دیکتاتوری ها هستید و یا غافلان ابله! همان ابلهانی سال هاست موجب عمردهی به دیکتاتوری ها یم شوید با حماقت نقدهای مشاوره دهی و یا ترساندن و یا محافظه کاری.

کلا نمی خواهید-برخی از شما مدعیان ایران گرایی-  خودتان حلال زاده بدانید چون از سوی دین یا دین مقابل و ایدئولوژی یا بسیاری مردم کم فرهنگ مورد اتهام حرام زادگی  هستید به خودتان مربوط است، اما این اتهام به همه مردمان  ایران و جهان نسبت ندهید!

این حرف منطقی نمی خواهید قبول کنید، همه مادران وقتی تصمیم می گیرند فرزندی به دنیا بیاورند، آن فرزند به حکم طبیعت (به قولی اراده خداوندی) حلال زاده است و حق حیات دارد، اینکه بعد بزرگ شود انسانی مفید برای بقیه باشد یا ستم کار یا جانی یا فاسد به وقتش موجب رسیدگی است!

مشکل بی عدالتی جنسی، ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد و معمولا و شاید در تمام ادیان و فرقه ها، بنابر مصلحت آخوندیسم (کاهنان هر دین و فرقه) در طول تاریخ، بخشی از این بی عدالتی مجوز و با سکوت موجب امتداد شده است.

نمونه اش چند همسری و سنت های زشت تبدیل مهریه به وسیله خرید وف روش دختران و مادی شدن سخت و دشوار شدن دسترسی به زن.

یعنی ساده ترین و ارزان ترین لذت طبیعت (خدادادی)- عملا مفت طبیعی- به یکی از ناعادالانه ترین و ظالمانه ترین محرومیت های ضد حقوق بشری شده است! میلیون ها نفر در ایران کشورهای مشابه – به ویژه مردان مجرد تنها- بخاطر این بی عدالتی جنسی و تنهایی اجباری رنج می کشند، تا اقلیتی از ثروتمندان و قلدرها از جمله لات ها، هرزگی کنند!

به راحتی دو زن و مرد مجرد تنها، می توانند پارتنر شوند و از لذت با هم بودن بهره ببرند، اما سنت های اجتماعی و رسومات محلی یا دستورات فرقه های دینی، گاه موجب شده سال ها این مردان و زنان مجرد تنها بمانند!

 

ایران بانو از چه زمانی فاحشه جهانی شد؟!

نوشتار برای همه کسانی است که می خواهند خواب غفلت نژادپرستی و نژادستیزی بیدار شوند و اوهام ایدئولوژی های زرد و سرخ و سیاه و سفید و چپب و راستی و.. به درآیند ، برای کسانی مغزشان حرامی زاده و زنازاده است و در اوهام زنازادگی خودپندار هستند و به مادر طبیعت (به قولی خدادای خیانت می کنند، هم خود و دیگران زنازاده و حرام زاده می پیندارند بواسطه توهم وابستگی به قومیت یا نژاد و ملیت و کشور!)!،برای آن جماعت اقلیت ایرانی گرا پندار مدعی و به شدت مشکوک الحال (همچنان اتهام مزدوری برای گروه ها و رژیم های تروریستی محفوط است)، کسی که خودش حرام زاده و زنازاده می داند بواسطه اینکه به خواسته یا ناخواسته وادینش مسلمان یا یکی از ادیان دیگر مانند زتشتی بوده! چنین کسانی تنها راه علاجشان رهسپار کردن همیشگی به تیمارستان مجانین است.

خلاصه آن زن با هر کسی خوابید به غیر از تو!، زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری…

بی عدالتی جنسی و توهم رویای آزادی، فصل مشترک تئوکراسی و ماتریالیستی

 

حاکمیت نظام اهریمنی ج.ا. اکثر مردم ایران را روان‌پریش و بیمار روحی کرده است، احتملا عموم دچار درجاتی از سادیسم و اقلیتی علاوه بر سادیسم، دچار مازوخیسم شده اند

 

براساس همین فرضی حرام زادگی و زنازادگی این ایران گربان (با نام آریایی گرا/ پان آریایی/ پارسی گرا (هیچ ربزی هم به فراسی زبانی امروز فلات ایران ندارد از جمله افغان ها و تاجیک و…)/ پان فارسی ربطی به فارسی زبان معمولی ایران و افغانستان تاجیکستان ندارد، این فرقه پان فارسی اساسا ممکن از حربه سایر پان ها باشد برای تدوام دیکتاتوری در ایران سایر کشورهای منطقه/ کوروش پرست و هخامنشی پرست و…)، عملا کلیت ایرانیت حرام زاده یا زنان زاده هستند! این من نوعی نمی گویم و بلکه بر اساس ادعای این اقلیت جماعت ایران گرا می گویم!

پ.ن /ویرایش مطلب مهم: هشدار/ اختلاف و تفرقه عامل شکست جنبش مردمی/اوّلیات بدیهی حقوق بشری تنها خطوط قرمز همیشگی جنبش مردمی (گذار، انقلاب و…) و نکات آخرین

تاوان اشتباه منتقد چیست؟

 

اما می توان این توهمات حرام زادگی زنازادگی خودپندار ایران گراها، ریشه حقیقی و واقیعت تاریخی داشته باشند! این عقده ناسزاگویی و فحاشی پان ایرانیست ها و ایران گراها و آریایی گرا ریشه از کجا دارد؟!

بنا بر اعتراف نامه فردوسی طوسی (شاهنامه) و انبوه مقالات محققان از جمله مقالات بر از استناد رضا مرادی غیاث آبادی، سنت زشت ضد بشری تعرض به محارم و پدوفیلی ریشه در فرهنگ اقلیت آریایی پندار هخامنشی گرا دارد که بر اکثریت بومیان ایران در سده های هزاره اول پیش از میلاد توانستند با ستم و جنایات و فساد حاکمیت های محلی بومی و اغلب از روشن پوستان تا سبزه پوستان تیره های قفقازی (مناطق شمال و غرب ایران ) و سیه پوستان نیزه نژادی دراویدی (مانند عیلامی/ایلامی، سومری و…) با انواع کشتار و جنایت چیره گشتند، شاخه شرقی هخامنشیان یعنی داریوش و فرزندانش که بنا بر اعترافات خودشان در سنگ نبشته آکنده شرح جنایت هوالنک و کشتار و کشورگشایی و ویران کردن و… اعتراف واضحی دارد بر از شرق فلات ایران و ناحیه ئیریجه ویج و هری یعنی محدوده افغانستان امروزی!، قسمت کمدی تراژیک قضیه، اوج ماکیاولیستی جماعت خودپندار زنازاده و حرام زاده است.

پ.ن: جنبش های همزمانی هرزگی نژادپرستان پان آریایی تا لاتیسمی و…

 

از کلیت خوانش آثار منتقدان و نویسندگان از فرودسی تا غیاث آبادی این طور می تواند برداشت کرد، اساسا فرضیه مهدی و مسیح و منجی آخر بشری (شوشیانتی) ریشه اقلیت بهدینی و مدعی زرتشتی گری است. اینکه واقعا زرتشتی بوده و این دین زرتشتی هخمناشی یا ساسانی همان است و چه ربطی به زرتشتیان امروز دارد اینجانب اصراری بر یکی بودن آن ندارم! اساسا من هم حساب شخصیت زرتشت و هم حساب زرتشتیان امروزی از از این خودپندار حرام زاده و زنازاده ایران گرا جدا می دانم.

اما معلوم است این هرزگی ها و پدوفیلی ها و خیانت به خانواده و تاهل و چند همسری نیز مانند سایر ادعاهی ریشه در ایرانیت اقلیت ایران گرا آریاپی ندار دارد، خود این آریایی ایران گراها بارها اعتراف کرده با مدرک که اساس تشیع و اسلام دست پخت ایرانیان از جمله بهدینی ساسانی بوده، در معلوم نیست برای رقابت با تضعیف ادیان مسحی و یهودی بوده و ی چیزهای دیگر، اما اعتراف مکرر ایران گراها به اینکه اسلام و فرقه های مختلف عمدتا و کلا دست ساخت ایرانیان است!

یهودی ستیزی وجه مشترک نازیست ها نئوناری ها و پان عرب ها پان ایرانیست ها پان آریایی (ایران گرهای نژادپرست) می باشد، میزان بالای حسادت و دشمنی به یهودیان وجه مشترک این قماش جماعت ضد بشری است، تاکید می کنم من نه اسلام گرا و  نه مسیحی و نه بهایی هستم و نه یهودی و…، حالا این اقلیت مسلمان ها شیعیان حرام زاده زنازاده خطاب می کنند! – در عمل- می گویند تا ریشه اسلام شیعه در ایران خشکانده نشود، خطر دیکتاتوری اسلام گرایی باقی می ماند! حال اساسا بر اساس ادعاهی خود ایرانی گراها، اگر اسلام و تشیع دست ساخته و دست پروده همین ایرانیان و بهدینی به غلط زرتشتی می گویند است، پس چرا خود این ایران و  ایران گرایی که مخترع اسلام و تشیع بوده خشکانده نشود؟!

پانوشت افزوده از نوشتار لاتیسم و آخوندیسم و قضیه انتخابات ۱۴۰۲ و خطر اشتباه مردم در مشارکت دوباره…

 

ایران بانو (کشور/سریزمن موهوم نژادآریایی) فاحشه بوده در طی چند هزار در حال وادادن به مهاجمان مختلف است و عروس هزار داماد و مادر هزاران شوهر و پُر رگه نژادی متوهم است که ادعای حلال زادگی دارا و بقیه حرام زاده می داند!

هشدار! ۵ سال دیگر دیرست…!، دعوت می شود حتما این مطلب را بخوانید

حاکمیت نظام اهریمنی ج.ا. اکثر مردم ایران را روان‌پریش و بیمار روحی کرده است، احتملا عموم دچار درجاتی از سادیسم و اقلیتی علاوه بر سادیسم، دچار مازوخیسم شده اند

 

کلمات کلیدی:

 • مردم سالاری دینی دروغ و فریب بزرگ دیکتاتوری ج.ا است، دروغی که به اسم دموکراسی به خورد مردم می دهند به نام مردم سالاری دینی
 •  آته ئیست، آریایی، آنگاه، اباطیل، ازدواج، اهریمنی، بهترین، تبعیض، جنگ، جنگ اباطیل، حقوقی عقیدتی، خَرامیده، داناترین، دشمن، دنیا دار مکافات، دوستانش، راه حل، راه، شاه لُخت، صلح حقیان، عذاب، فقه پویای شیعه کذایی، ناآگاه، نابودی، آپارتاید عقیدتی، اباطیل، اجبار به خودسانسوری، اشتباه، بحثی در باره اسلام و دین اجباری، فقیه پویای دروغین، شیعه شدن اجباری، مسلمان شدن اجباری، دین باور شدن اجباری، بی دین شدن اجباری، اجباریات عقیدتی از دینی و فرقه ای تا ملی و سکولاری، نماز اجباری، سربازی اجباری، حجاب اجباری، جنگ اباطیل، خودسانسوری، سانسور، قومی، پان قومی، قوم گرایی مضر برای حقوق بشری، مرتد، ژینا، مهسا امینی، ناباوران، ندانم گرا، ناپیروهای عقیدتی، خدادوست ناپیرو، بلاتکیلف عقیدتی و شکاکان، نقض آزادی بیان، نژادپرستی و نژادستیزی دو همبسته،
 • زندمانی یک ظلم است به اجبار به فرودستان تا حتی ثروتمندان دگراندیش در دیکتاتوری ایدئولوژیک دینی و غیر دینی (سکولار غیر دموکراتیک) تحمیل می شود، ریاکاری اجباری یعنی اعتراف به عقیده ای بدان باور ندارد کسی، اجباریات ضد حقوق بشری کاری رایج در دیکتاتوری های ایدئولوژیک دینی و فرقه ای تا ملی و قومی و سکولار، مانند ریاکاری اعتراف به باور به دین و مذهب و التزام به حکومت برای احقاق بدیهی بشری چون حق حیات و زندگی و کار و معاش و تحصیل و شناسنامه و گذرنامه در پرسش نامه های آماری و ثبت نامی تا استخدامی و غیره //  اتحاد // ایده برای اتحاد یا همبستگی اشخاص و گروه های متفاوت العقیده دموکراسی خواه ضد دیکتاتوری // حق دفاع مشروع چیست // همبستگی // برای پیروزی بر دیکتاتوری // جنگ اباطیل // صلح حقیان // سرمایه داری // سرمایه سالاری // فرق بین سرمایه داری با سرمایه سالاری // قانون اساسی دموکراتیک و مردمی محور همبستگی همه مردمان کشوری // قانون اساسی دیکتاتوری عامل تفرقه ملی و عمومی مردمان کشور ها و بسترساز ستم و جنایت و فساد // پیشنهاد برای حل همیشگی جلوگیری بوجود آمدن دیکتاتوری //
 •  انحطاط های همه جانبه اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و سیاسی و غیره
 •  ریشه بومی انحطاط های همه جانبه در خود کشورهای مانند ایران
 •  تمدن های منقرض شده باستانی تا قرون وسطایی
 •  از گفتگوی تمدن ها تا جنگ تمدن ها کذبیات و موهومات است و تمدن جهانی امروزی بشری تنها تمدن حاضر است
 •  منابع محدود سه گانه ثروت و قدرت و موقعیت عامل جنگ و جنایت و ظلم و فساد
 •  فرم (اسم و شکل ظاهری) حکومت مهم است و اما محتوا و ماهیت حکومت مهمتر
 •  نسل های سوخته ۵۰ و ۶۰
 • حق مالکیت شخصی و ارث از حقوق بدیهی بشری
 •  بزودی نسل ۷۰ و ۸۰ هم می سوزند اگر عمر دیکتاتوری ج.ا به ۵ سال دیگر برسد
 •  حق آزادی بیان
 •  حق اصل آزادی بیان و عدم تفتیش عقیده نقض شده در قانون اساسی ج.ا
 •  سانسور در رسانه های فارسی زبان خارجی نشینان
 •  همکاری و همدستی خواسته و یا ناخواسته یا نداسته با دیکتاتوری ج.ا و عمردهی بدان با مشاوره های احمقان و مشکوک الحالان
 •  غارت امول عمومی و ملی توسط ج.ا
 •  اشتباهات و تکرارشان چرا؟
 •  حق اکانت ناشناس داشتن
 •  محدودیت های فضای مجازی
 •  دموکراسی مجازی شکست خورده اپوزیسیون ج.ا
کامنتی که هنوز تریبون زمانه تایید نکرده و اما اینجانب تایید میکنم
معرف

این اکانت به دلایلی در لینک زیر توضیخ داده شده از دسترس نویسنده اش خارح شده وادامه مطالبش در اکانت aniran1 است / تریبون زمانه مساعدت کند برای اطلاع رسانی

https://www.tribunezamaneh.com/archives/360014

 

 • بدرود

اکانت زیر در سایت زیر به دلیل مشکل حذف مکرر لینک و مطالبش توسط گردانندگان سایت مذکور غیر فعال شد و جایگزینش اکانت دیگری شد!

https://www.balatarin.com/users/hagheazadi

 

 


حجاب اجباری در ایران باستان

https://www.balatarin.com/permlink/2023/9/25/6048667


 

همان طور اشخاصی گفتند:
همواره این نیروهای جنگ اباطیلی داخلی و خارجی موثر بوده اند.


جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱

https://www.tribunezamaneh.com/archives/326146

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/avangard

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/avangarde

 

 

روشنفکران و حکومت
(چرا حکومت با روشنفکران برخورد نیم کند؟)
محسن رنان

 

https://www.renani.net/index.php/texts/notes/968-2023-08-26-11-45-09

https://www.balatarin.com/permlink/2023/9/15/6044200

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟ (بخش ۲)

 

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/aniran1

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)