تاوان اشتباه منتقد چیست؟

امثالهم بعنوان یک منتقد از مردم معمولی- از قبل تاریخ تا اکون و آینده همیشه- وجود داشته و خواهیم داشت، تا زمانی بشرسیت هست، منتقد هست. منتقد عنصر لازم و مفید و قطعی موجودیت حیات … ادامه خواندن تاوان اشتباه منتقد چیست؟