نکته : اینجانب در هر سایتی مطلب نوشته یا بازنشر می دهم فقط یک اکانت فعال دارم و اگر احیانا در فلان سایت اکانتی قبلا داشتم اکنون غیر فعال است، دلایلی مختلفی دارد و یکی از مواردش را (یکی از دلایلش را) در سطور پایین توضیح داده ام، در پی سانسور هدفمند جریان مشکوک الحال در برخی از سایت های مشهور مدعی آزادی بیان خارج ایران، که دقیقا  معلوم- بر امثالهم- نیست از سوی کدام قماش هستند (نام هایی برایشان انتخاب کرده اند مثلا پهلوی دوستان یا نفوذی های ج.ا که ۵۷ تی ها برخی می گویند یا جریان های جدایی طلب؟!)، اینکه امثالهم طی این سال ها از دموکراسی سکولار برای جایگزینی دیکتاتوری ج.ا و امثالش در سایر نقاط و کشورهای جهان گفته ام، صرفا یک راه حل موقت است، اینجانب مطلق گرا نبوده و به هیچ وجه مدعی بی نقص بودن دموکراسی رایج موجود نبوده و معتقدم این راه دادمی تکامل و اصلاح دموکراسی بایست همیشگی باشدف فعلا جایگزین و آلترناتیوی برای امثالهم قابل تصور نیست به جز این، چرا که لااقل مردمان بهتر می توانند در فرصت عمر کوتاه خود زندگی بهتری نسبت سایر نمونه های حاکمیت داشته باشند.

طی سالها نظرها و کامنتها و مطالب افراد مستقل امثال مرا سانسور و حذف و سرکوب کرده اند.  جواب سوال تیتر ساده است، کافی است مدعیان گذار یا براندازی، قانون اساسی مورد نظرشان به بعد از سرنگونی ج.ا بگذارند و در یک رفراندوم دموکراتیک چند قانون اساسی که اصول بدیهی حقوق بشری بدان ها اشاره شده رعایت کنند و در نهایت فرم حاکمیت مردم انتخاب می کنند و دلیلی ندارد هنوز ج.ا بر سر کار است دعوا و اختلاف داشته باشند! اگر وافعا مدعی گذار یا براندازی هستند کوبیدن و هجمه یه یکدیگر و تفرقه معنی ندارد مگر ریگی به کفش داشته باشند و به قولی مشکوک الحال باشند

امثالهم صرفا منتقدی از مردم معمولی هستم. طبیعی است مانند هر انسان معمولی اشتباه کنم یا با توجه شرایط موجود در برخی عقاید و تصمیماتم اصلاح و تغییر بدهم. آنچه مسلم اصل تغییر است، تنها اصلی تغییر نمی کند اصل تغییر است، پیشنهاد همبستگی تمامی نیرورها و اشخاص و گروه ها حول بدییهات حقوق بشری است و بدیهی است با حکومت دیکتاتوری از چه نوع دینی و چه نوع حتی سکولاری در نهایت حقوق بشر از جمله بدیهیات و اولیات حقوق بشر قربانی دیکتاتوری می شود،

دیکتاتوری در اشکال (فرم ها) مختلف ممکن بروز کند، شکل (فرم) حاکمیت مهم است، اما مهمتر ماهیت و محتوا و اینکه اصل تغییر در قانون اساسی حاکمیت لحاظ بشود.

پیشنهاد شده در حکومت آینده (امیدوار باشیم بزودی محق شود) این اصل در صدر تمام قوانین گنجانده شود، تمام قوانین از جمله قانون اساسی قابل تغییر است، حداقل هر ۱۰ سال و حداکثر ۱۵ سال بایست قانون اساسی حکومت دموکراسی سکولار امکان تغییر قانون اساسی یا رفراندوم برای ارائه دو یا چند قانون اساسی جایگزین برگزار شود، چیزی در قانون اساسی مشروطیت و ج.ا نبوده وگرنه اگر  چنین بود نیازی به انقلاب و جنبش های اعتراضی سخت و قهری مثل دیروز و نیاز امروز نبود! 

پنج سال دیگر خیلی دیر است برای گذار از دیکتاتوری ج.ا به فرمان روایی مردمی یعنی دموکراسی سکولار!،  شهوت های دنیاطلبی زن بارگی تا دست یابی به منایع محدود سه کانه “قدرت، ثروت، موقعیت” اقلیتی در توان اعمال حاکمیت ظلم و جنایت و فساد می کشاند و در پی اش اکثریت کشوری به دنبال خودش به انحطاط های همه جانبه و نسل سوزی ها، نسل های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ سوختند و بزودی ۷۰ و ۸۰ می سوزند کافی است ۵ سال دیگر این حکومت ضد بشری ج.ا تداوم داشته یا جایگزینش یک دیکتاتوری دیگر شود!

اینکه برخی مایلند با هویت ناشناس مطالبشان منتشر کنند بگمان یکی از بدیهی ترین حقوق بشری است (یک حق شخصی است) و به  دیگران مربوط نمی شود، اما استثنائا چرا دو اکانت aniran و  aniran1 دلیلش خیلی ساده است، پسوردم را فراموش کرده و امکان بازیابی نداشتم و در نتیجه اکانت دیگری ساختم، به همین سادگی! بسیاری اکانت هایی طی این سال ها داشتم دلیلش همین بوده، هر چند گاهی هم علاقه و دلایل دیگر اکانت ها و نام های مسعار دیگری انتخاب کرده ام.

اگر اصل تغییر در قانون اساسی مشابه توضیحات فوق در قانون اساسی کشورها گنجانده شود و مشکلات و دعواها و اختلافات هر ۱۰ الی  ۱۵ سال در معرض رفراندوم و همه پرسی همه شهروندان (جدا از اینکه به تیره نژادی و یا چه عقیده وابسته هستند  یا تعلق خاطر دارند)، این فجایع دوران قاجار و پهلوی و ج.ا بوجود نمی آمد، کسی از جمله امثالهم.

منکر کارهای خوبی در برخی حکومت گذشته تا اکنون برای عموم مردم شده نیست، اینکه کارهای خوب از روی نیت خیرخواهی و بشردوستانه بوده یا نه معلوم نیست کاملا، آنچه مسلم است بخشی از کارهای به ظاهر مردمی و بشردوستانه حکومت ها، چه نیت خوبی بشردوستانه داشته باشند و چه ضد حقوق بشری باشند از جمله دیکتاتوری های دینی و یا سکولار، از روی اجبار و هم پوشانی منافع حکومتی و شخصی و باندی حاکمان و عومالش و مردم معمولی است!

مثلا ساختن راه و بندر و فرودگاه و بسیاری زیرساخت ها لزوما به معنی خیرخواهی بشردوستانه برای عموم مردمان نیست! در دوران استثمار (استعمار) امپرالیست های سابق غربی و یا حتی قبل تر از دوران غرب مدرن (قرون جدید سده های ۱۵ میلادی به بعد) یعنی در دوران قرون وسطای و باستان، امپرالیست های شرقی مانند امپراتوری های ایران (پرشیا) روم، ایران، هندیان و چینیان و یونانیان و… نیز در ممالک تصرف شده (مستعمراتشان) کارهای به ظاهر عمرانی و تمدنی کرده اند!، اما اینها برای مقاصد آسان تر و بهتر کردن استثمار بوده است.

در ایران نیز حکومت های دیکتاتوری همین کار کرده اند، نیروی ارزان شبه برده اکثریت مزدبگیر (که شیوه جدید برده داری بجای مدل قدیمی است) نیاز به بیمارستان و مساکن محقر (هم خود خرده مالک یا اجاره ای) و بازار مصرف مایحتاج زنده مانی هستند، اما حخقیقت اینها لزوما برای نیات بشردوستانه نیست.

اکثریت فقیر اقتصادی (اما چه بسا بسیار غنی از نظر شعورمندی) و فرودست و حتی بخش بزرگی از اقشار موسوم به طبقه متوسط در عمل توان استفاده در طول سال و مرتب و مکرر از امکانات نیستند بواسطه فقر و عدم قدرت خرید کافی، حتی به دلیل دو شیفته و چند شیفته و ساعات طولانی کار و مزد کم، قادر نیستند از پارک ها شهرشان استفاده کنند چه برسد به مسافرت بهسایر شهرها و خارج کشورشان البته جاهایی دوست دارند و نه با رانت سیاسی (دزدی از بیت المال) مانند برای شوآف حکومت دیکتاتوری مذهبی راهپیمایی اربعین!

هر چند سنت ها و فرهنگ های عقب مانده از عوامل انحطاط مردمان است، حکومت ضد حقوق بشری یعنی دیکتاتوری ها، موجب تشدید انحطاط تمام عیار جوامع،  و گروه های انسانی در کشورها می شوند.

امروزه همه تمدن های قدیم منقرض شده و یک تمدن است که نامش می گذارم تمدن جهانی بشری، تمدن ها چه در گذشته و چه حال مملو از مزایا و معایب بوده و خواهند بود و صرف متمدن (شهری گری) چیزی خوب بودی نیست و آن فرهنگ و عقاید متعالی معنوی و اخلاقی و بشردوستانه و حتی طبیعت دوستانه است یک انسان متمدن را دارای فضیلت می کند و نه ظواهر مادی تمدن.

از آنجا که حجاب اجبرای، تبدیل به یکی از نمادهای دیکتاتوری ج.ا شده است و متاسفانه یکی  نازل ترین دیکتاتوری های تاریخ لاقل معاصر است چنین در خفت نمادگرایی چنین سخیف ضد بشری است که به انواع پوشش های رایج جهان را دست اندازی کرده است! و اینگونه این نمادگرایی متظاهرانه اش تبدیل به ابزار متاسب برای مبارزان ضد دیکتاتوری علیه این حکامیت دیکتاتوری ضد حقوق بشری شده است!

اینکه لباس فرم پان قومی بپوشند یا لباس آپارتاید آخوندی یا کت و شلواز جهانی و بد لباسی زنانه به اسم آزادی پوشش (اینکه به راحتی می توانستند ناباوران به دین یا حداقل مذهبی ها و دین داران ناباور به حجاب اجباری روسری و چادر برکشند و با لباس مناسب و پوشیده متشخصانه ظهور اماکن عمومی نرمال عمل کنند و این شائبه حکومتی که فلانی ها قصد ترویج هرزگی یا برهنگی در اماکن عمومی و همه جا را رفع کنند، منظور اماکن عمومی مانند شهرها و خیابان ها و پارک ها و… است، طبیعی است موقع شناکردن در سواحل لباس مناسب آنجا می پوشند و مغلطه بازی در نیاورند برخی!)، همگی می تواند فریب باشد! این بحث تظاهر و قضاوت از روی ظاهر یکی مشکلات همیشگی بشریت بوده است .

دعواها و تهمت های همیشگی ارتجاع سرخ و سیاه و چپول به منتقدان معمولی امثالهم برچسب نچسبی است. امثالهم معتقد به اقتصاد بازار آزاد رقباتی و حق مالکیت شخصی و ارث هستم و لااقل چپ های کلاسیک کمونیستی  چنین نبوده اند، اما معقتدم یک نظارت حومت (دولت) دموکراتیک نیاز است تا سرمایه داری فردی و خصوصی به سمت نظام سرمایه سالاری ضد بشری نرود مانند چیزی در ایران هم اکنون در نهایت بی رحمی در جریان است که ترکیبی وحشیانه ترین انواع سرمایه سالاری است.

سم مهلک سرمایه سالاری وحشیانه ضد بشری ج.ا حاصل ترکیب  مسموم سرمایه سالاری حکومتی کمونیستی و کاپیتالیستی است به اسم مردم فریب اسلامی! دروغ دموکراسی دینی (مردم سالاری دینی) نیز با سوءاستفاده علایق دینی و مذهبی مردم توانستند دوبار به رفراندوم قانون اساسی ج.ا بگذارند و دیدیم چگونه اندک اصول مترقی حداقلی حقوق بشری در این قانون اساسی را از حیض انتفاع خارج و یا به انحراف یا تعطیلی کشاندند.

مانند اصل مربوط به آزادی داشتن و ابراز عقیده و یا ممنوعیت تفتیش عقیده، عملا موجب شده شاید اکثریت مردم که دگراندیش هستند از ناپیروهای عقیدتی غیر مذهبی به ظاهر مسلمان تا ناباوران کامل یعنی مانند مرتدها و ندانم گراها و آته ئیست ها از بدیهی ترین حقوق انسانی وبشری یعنی حق حیات، حق معاش و از جمله حق داشتن پارتنر جنسی و یا ازدواج (تک همسری البته ایده ال امثالهم است)! چرا که تمام مراحل مهم زندگی مانند استخدام های مراکز حکومتی م مدارس و دانشگاه ها تا دفاتر ازواج با فرم های ثبت نامی و ثبت احوالی، تبدیل به گلوگاه های تفتیش عقیده و آپارتاید عقیدتی شده است، در این سیستم وحشیانه و ضد حقوق بشریف مردم چاره ندارند برای تدوام زنده مانی یا تن به ریاکاری اجباری اعتراف به دین اسلام (برای اشخاص موسوم به مسلمان زاده) و یا سه دین رسمی کنند، و یا مجبور شوند مهاجرت کنند، و یا اینکه در فقر اقتصادی و محرومیت لذایذ بر حق و تنهایی در ایران بمیرند!

به قولی این سیستم اهریمنی و شیطانی و به قول درست تر ضد بشری، دیگر به بن بست رسیده و چاره جز سرنگونی و گذار به حکومتی سکولار دموکراسی مبتنی رعایت بدیهات حقوق بشری نیست و همان طور در جملات بالا متذکر شدم برای تضمین همیشگی که دیگر  چنین سیستم حکومتی ضد حقوق بشری دوباره در ایران و  یا هر کشوری دیگری بوجود نیاید بایست  در قانون اساسی (ملاک و معیار همبستگی عمومی یا به قولی ملی است) لحاظ شود. این نکته اساسی است.

کلمات کلیدی:

 • مردم سالاری دینی دروغ و فریب بزرگ دیکتاتوری ج.ا است، دروغی که به اسم دموکراسی به خورد مردم می دهند به نام مردم سالاری دینی
 •  آته ئیست، آریایی، آنگاه، اباطیل، ازدواج، اهریمنی، بهترین، تبعیض، جنگ، جنگ اباطیل، حقوقی عقیدتی، خَرامیده، داناترین، دشمن، دنیا دار مکافات، دوستانش، راه حل، راه، شاه لُخت، صلح حقیان، عذاب، فقه پویای شیعه کذایی، ناآگاه، نابودی، آپارتاید عقیدتی، اباطیل، اجبار به خودسانسوری، اشتباه، بحثی در باره اسلام و دین اجباری، فقیه پویای دروغین، شیعه شدن اجباری، مسلمان شدن اجباری، دین باور شدن اجباری، بی دین شدن اجباری، اجباریات عقیدتی از دینی و فرقه ای تا ملی و سکولاری، نماز اجباری، سربازی اجباری، حجاب اجباری، جنگ اباطیل، خودسانسوری، سانسور، قومی، پان قومی، قوم گرایی مضر برای حقوق بشری، مرتد، ژینا، مهسا امینی، ناباوران، ندانم گرا، ناپیروهای عقیدتی، خدادوست ناپیرو، بلاتکیلف عقیدتی و شکاکان، نقض آزادی بیان، نژادپرستی و نژادستیزی دو همبسته،
 • زندمانی یک ظلم است به اجبار به فرودستان تا حتی ثروتمندان دگراندیش در دیکتاتوری ایدئولوژیک دینی و غیر دینی (سکولار غیر دموکراتیک) تحمیل می شود، ریاکاری اجباری یعنی اعتراف به عقیده ای بدان باور ندارد کسی، اجباریات ضد حقوق بشری کاری رایج در دیکتاتوری های ایدئولوژیک دینی و فرقه ای تا ملی و قومی و سکولار، مانند ریاکاری اعتراف به باور به دین و مذهب و التزام به حکومت برای احقاق بدیهی بشری چون حق حیات و زندگی و کار و معاش و تحصیل و شناسنامه و گذرنامه در پرسش نامه های آماری و ثبت نامی تا استخدامی و غیره //  اتحاد // ایده برای اتحاد یا همبستگی اشخاص و گروه های متفاوت العقیده دموکراسی خواه ضد دیکتاتوری // حق دفاع مشروع چیست // همبستگی // برای پیروزی بر دیکتاتوری // جنگ اباطیل // صلح حقیان // سرمایه داری // سرمایه سالاری // فرق بین سرمایه داری با سرمایه سالاری // قانون اساسی دموکراتیک و مردمی محور همبستگی همه مردمان کشوری // قانون اساسی دیکتاتوری عامل تفرقه ملی و عمومی مردمان کشور ها و بسترساز ستم و جنایت و فساد // پیشنهاد برای حل همیشگی جلوگیری بوجود آمدن دیکتاتوری //
 •  انحطاط های همه جانبه اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و سیاسی و غیره
 •  ریشه بومی انحطاط های همه جانبه در خود کشورهای مانند ایران
 •  تمدن های منقرض شده باستانی تا قرون وسطایی
 •  از گفتگوی تمدن ها تا جنگ تمدن ها کذبیات و موهومات است و تمدن جهانی امروزی بشری تنها تمدن حاضر است
 •  منابع محدود سه گانه ثروت و قدرت و موقعیت عامل جنگ و جنایت و ظلم و فساد
 •  فرم (اسم و شکل ظاهری) حکومت مهم است و اما محتوا و ماهیت حکومت مهمتر
 •  نسل های سوخته ۵۰ و ۶۰
 • حق مالکیت شخصی و ارث از حقوق بدیهی بشری
 •  بزودی نسل ۷۰ و ۸۰ هم می سوزند اگر عمر دیکتاتوری ج.ا به ۵ سال دیگر برسد
 •  حق آزادی بیان
 •  حق اصل آزادی بیان و عدم تفتیش عقیده نقض شده در قانون اساسی ج.ا
 •  سانسور در رسانه های فارسی زبان خارجی نشینان
 •  همکاری و همدستی خواسته و یا ناخواسته یا نداسته با دیکتاتوری ج.ا و عمردهی بدان با مشاوره های احمقان و مشکوک الحالان
 •  غارت امول عمومی و ملی توسط ج.ا
 •  اشتباهات و تکرارشان چرا؟
 •  حق اکانت ناشناس داشتن
 •  محدودیت های فضای مجازی
 •  دموکراسی مجازی شکست خورده اپوزیسیون ج.ا
کامنتی که هنوز تریبون زمانه تایید نکرده و اما اینجانب تایید میکنم
معرف

این اکانت به دلایلی در لینک زیر توضیخ داده شده از دسترس نویسنده اش خارح شده وادامه مطالبش در اکانت aniran1 است / تریبون زمانه مساعدت کند برای اطلاع رسانی

https://www.tribunezamaneh.com/archives/360014

 

 • بدرود

اکانت زیر در سایت زیر به دلیل مشکل حذف مکرر لینک و مطالبش توسط گردانندگان سایت مذکور غیر فعال شد و جایگزینش اکانت دیگری شد!

https://www.balatarin.com/users/hagheazadi

پانوشت برای ایران بانو دوستان- با توجه با وضعیت منطقه و جهان- اکثریت اهالی ایران بزودی باید حکومت دموکراسی سکولاری و غیر دیکتاتوری برقرار کنند و یا تاوان جدایی و فروپاشی بدهند، پس دنباله روی نکنید از افراطیون مانند نژادپرستان پان و دینی و فرقه ای…

 

مردمان ایران در آچمز اباطیلی ها و انحطاط ها و تحریم اجنبی و داخلی، و راه خروج از این آچمز چیست؟!، به بهانه کامنت های یک لینک ( حجاب اجباری در ایران باستان) ویرایش۲

 


حجاب اجباری در ایران باستان

https://www.balatarin.com/permlink/2023/9/25/6048667


درباره مشکوک الحالان ضد حقوق بشری

همان طور اشخاصی گفتند:
همواره این نیروهای جنگ اباطیلی داخلی و خارجی موثر بوده اند.


جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱

https://www.tribunezamaneh.com/archives/326146

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/avangard

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/avangarde

 

جنبشی که می رود شکست بخورد/صبر شادمانه با عدالت جنسی ممکن می شود /چرا حکومت با روشنفکران برخورد نمی کند؟

روشنفکران و حکومت
(چرا حکومت با روشنفکران برخورد نیم کند؟)
محسن رنان

 

https://www.renani.net/index.php/texts/notes/968-2023-08-26-11-45-09

https://www.balatarin.com/permlink/2023/9/15/6044200

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟ (بخش ۲)

 

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/aniran1

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)