آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟

این نظر نگارنده فقط نیست. اشخاصی مانند محسن رنانی نیز معتقدند جنبش مهسا پیروز شده است.

بنظر نگارنده جواب سوال تیتر مطلب به نوعی آری است/

چرا که جنبش وقتی به پیروزی می رسد در همان سطح اولیه اش و نه آن خواسته های حداکثری سوار سده به بهانه این جنبشش با شروع جنبش مهسا (زن و زندگی و آزادی) -بسیاری به درست یا غلط – همراستایی فعالت هایشان کردند به نام این جنبش. در حالی این جنبش بسیار واضح از جنس سکولاری و لیبرالی و دموکراسی و حقوق بشر خواهی بوده است و مشخصا در کامنت های لینک های زیر نیز توضیح داده شده.
این می ماند- پیروزی جنبش مهسا- ادامه به همین نام با همین سطح است؟

آیا نام دیگر برای تداوم نیاز است و با شعارها دیگر در کنار همین شعارهای فعلی؟

تجدید نظر در برخی اقدامات فعالبان و اینکه به جمله منتسب به اینشتن که محسن رنانی در یکی از کلیپ های منتشر دیده و شنیده شده اشاره کرده که (نقل به مضمون): با همان شرایطی که مشکلات بوجود نمی شود مشکلات بر طرف کرد.

این جمله حکیمانه منتسب ایشنتین- آیا- نمی تواند رهنمون باشد برای کسانی طی چند دهه یک مسیر همیشگی و تکراری ایدیولوژیک و عقیدتی رفته را موجب تجدید نظر کلی کند؟

در پس پایان جنگ سرد- کشورهای تحت کمونیستی مانند چین و ویتنام نیز عملا به سمت نوعی از سرمایه داری و اقتصاد بازار آزاد و مالکیت خصوصی رفته اند- چرا- برخی همچنان به همان نگاه چپ کلاسیک اصرار دارند؟!

نامی مناسب برای ادامه جنبش دموکراسی و حقوق بشر خواهی

با احترام به همه فعالان راستین راه آزادی و دموکراسی و حقوق بشری خواهی و به ویژه  آسیب دیدگان و جان باختگان این راه.

بدرود تا درودی دیگر

https://www.balatarin.com/permlink/2023/9/15/6044200

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)