ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، تحلیلی از میزان سطح خیانت اپوزیسیون نماهای داخلی و حارجی!، چرا این جنگ طلبان یک دفعه همگی خفه خون گرفتند در قضیه اخیرا اپوزیسیون نماها؟! // امثالهم بنا بر دلایل و مشکلات شخصی، معمولا یادداشت و کامنت ناشناس منتشر می کنم، اما اساس علاقه ای به شهرت یا کاسبی از راه نشر مطالب تحلیلی و انتقاید نیستم، همین استافده اکانت ناشناس و نام مستعار، بهانه شده برای انواع اکانت ها و حتی اکانت های به ظاهر شناس امثال مرا مورد انواع توهین و تهمت و فحاشی رکیک ناموسی قرار بدهند، اما بالاخره همان طور بارها امثالهم گففتیم ملاک سخن و محتوا مطلب است و اصصلا مهم نیست امثالهم کی هستیم، به ره حال یک شخص معمولی از مزدم معمولی هستیم، چه اهمیتی دارد و اسا جگونه یک شخص معمولی بخواهد مورد اطمینان و اعتماد باشد؟ جواب، هیچ جوره نمی شود کسب اطمینان و اعتماد کرد، پس تنها اهمیت نقد و تحلیل و محتوا ملاک است و لاغیر.

به هر حال طی چند سال اخیر بارها اپوزیسوین نماها داخلی و خارجی دئر صدد تحریک مردم و به خیال خویش، تحریک مقامات دیکتاتوری ج.ا برای جنگ با همسایگان بودند،؟ غائله به راه انداختن جنگ به طالبان و یا حتی جمهوری آذربایجان و غیره، تقریبا همگی آنها ادعای مخالفت با جنگ و خشونت می کرده و می کنند، اما در ظاهر مخالف حمله نظامی غرب وی ا اسرائیل به ایران هستند!، از قماش موسوم به ۵۷ ها تا مرتجعین سرخ و سیاه و سفید به ویزه بعد اعتراضات ۴۰۱ سعی کردند ج.ا درگیر جنگ با طالبان یا باکو کنند، که امثالهم به وضوح اعلام مخالفت کردم، چرا می دانستم در اساس این جنگ ها بی فایده برای منافع ملی و جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی بود، حتی مخالفت کردم اقدامات جدایی طلبان در رغب و شرق کشور، این را هم نوعی سرعت گیری و مزاحمت برای جنبش و تظاهرات ها و… در داخل شهرهای بزرگ می دانستم وموجب ترس مردم از حضور مدنی می شود، اما جالب اینجاست همین اپوزیسون نماها دائما خواسته اند جنبش مردم به سمت خشونت یا درگیری ج.ا با همسایگان کنند، اما در ماجرای ۷ اکتبر اسرائیل که فاجعه به مراتب وحشتانک تر از ۱۱ سپتامبر است، جرا در این قضیه رژیم ج.ا چند دولت اسلام گرای منطقه علنا از اقدامات تروریستی پشت نقاب حمایت فلسطینی کرده اند در حالی قضیه ۱۱ سپتامبر این گونه نبود و همگی اینها سعی بی گناهی در قضیه ۱۱ سپتامبر کرده اند!، این معلوم شد میزان وقاحتشان، اما از اینکه هر دو طرف غربی -اسرائیلی و دولت های اسلام گرا حامی حماس، نمی خواهند مستقیم درگیر شوند اظهر من الشمس است!، اما برای چند روز اول معرکه زدن سر مار و افعی و اختاپوس را طرح کردند و اما ناگهان خفه خون گرفتند! راز این خفه خون گرفتن چیست؟

تحلیل ها سخت است و اما جدا بخث وابستگی احتمالی این اپوزیسوین نماها به یک و چند دولت درگیر ماجرا و کاسب کرای انها، بحث حواس پرت کردن و یا ترساندن ج.ا از درگیر شدن بیشتر در قضیه بود تا در غزه بتوانند مترکز شوند. این یکی احتمالا مجارای معرکه گیری و ناگهان خفه خون گرفتشان است!، همین اپوزیسوین نمایی که له له می زدند باری درگیر کردن ج.ا به جنگ جمهوری اذربایجان یا طلبان!، این معرکه به شدت مشکوک است.

امثالهم دنبال جنگ افروزی نبوده و همیشه خواهان گذار مسالمت آمیز به دمکراسی سکولار بوده ایم (که با شبه حکومت نظامی و خیانت ها پشت صحنه، سالروز فاجعه مهسا، یک شبه شکست جدی برای فراخوان ها بود!) اما امثالهم متهم به سایبری و مزدوری ج.ا کرده اند و متهم به چیزهای خودشان لایقشان هستند، اما رکبی در ماجرا زدن سر افعی خوردن معلوم شد چه قدر اپوزیسیون نما و خائن (با توجه به ادعای آنها درباره مبارزه و مخالفت، یا براندازی ج.ا) هستند.

دیگر معلوم شده احتمال گذار مسالمت آمیز برای مرد ایران کم است! میزان بالای خشونت و سرکوب توسط دیکتاتوری ج.ا و سطح بالای خیانت اپوزیسوین نماها، احتمال گذار مسالمت آمیز به دمکراسی سکولار بعید است، کاسب کرای و مقدمه چینی برای شوآف  رای بزای انتصابات (انتخبات) ۱۴۰۲ و تقسیم سهم بین مافیای های جناحین ج.ا است و بعد اغاز دوباره سطح دیگری دیکتاتوری و ظلم و جنایت و فساد!

آیا نبایست شک کرد که ساسا – همان طور طی این سال هخا شاهد بوده ایم- این اپوزیسیون نماها، نمی خواهند دیکتاتوری ج.ا نابود شود. چرا هر کدام به دلایل مزدور یا دکان دارند رد این ماجرا تراژدی ۴۵ ساله دیکتاتوری ج.ا و رنج هایی مردمان ایران همزمان از تحریم اجانب و ظلم و جنایت وفساد دیکتاتوری ج.ا می کشند!

حتی در سطح استاندادر ۱۱ سپتامبر، توقع این بود امریکا و غرب و اسرائیل اقدام به عملیات دافع مشورع می کردند، چرا خمایت این دولت های اسلام گرا از قضیه ۷ اکتبر مصداق بارز حمایت از تروریزم و حمله به کشورهای عضو سازمان ملل است! و اما ددیمی طرفین در کمال تعجب و با وجود شواهد آشکار، خودشان به نفهمی زده اند!

 بدرود

 

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، اگر این بار هم ج.ا قسر در برود، بایست به طور جدی به مشابهت داستان داعش و القائده و ج.ا و حتا طالبان و.. پی برد، نظریات توطئه قوت خواهند گرفت

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)