بایگانی

” مامورگشت ارشاد ” چماقدار امر به معروف ” خامنه ای ” انگشتش شکسته است ، ای کاش که دستش شکسته بود .

شاهزاده رضا پهلوی : مردم ایران نمک ناشناس و ناسپاس هستند ، تلویزیون آریایی : سگ کی باشی که به شاهزاده انتقاد کنی ، اینها هستند مدعیان دمکراسی برای ایران

نه “ولی فقیه ” نه ” ولی عهد ” ، جمهوری ایرانی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر !

” صادق زیبا کلام ” مرد دوست داشتنی ملت ، مردی برای همه فصول .

بازداشت ” مشایی هشدار به همه کسانی است که متحد ” خامنه ای ” هستند

وقتی که خواهران سیاهپوش حزب الله دختر انقلاب را به «سنگسار» و «اسید پاشی تهدید» می‌کنند .

بخش دوم سریال ” خانه ای در گذرگاه تاریخ “

نظری به فروپاشی “اتحاد جماهیر شوروی ” از درون . سریال در 26 قسمت

در » روسیه فقط » مردها » مست به خانه بر نمیگردند !

نامه ای به “شاهزاده” رضا پهلوی : مام وطن آبستن “انقلابی دیگر” است ، از “ایران ” حذر کن !+ ویدیو ، صدا

ترجمه نامه دختر تاجیک “مژگان ازگلنار”به مردان جامعه خود

با صدای بلند از انقلاب دفاع کنیم ! مجسمه “شاه ” زیر پاهای ما ، آیا بزودی” امامه “را هم زیر پاهایمان له خواهیم کرد ؟

خون را با خون می شویند و ” جمهوری اسلامی ” فقط با انقلابی دیگر خرد خواهد شد.

عشق من دنیا را به پای تو می ریزم ترانه ای زیبا تقدیم به همه زنان به مناسبت 8 مارس

انفجار انتحاری خلبان “روس ” سرگرد فلیپ رمان نیکلایویچ در میان اعضای حزب ” النصره “

“احمدی نژاد ” ضد قهرمانی که همه خواهان زدودن او از صحنه سیاسی کشور هستند .

“رفراندوم “15” اسب تروای دخالت ” خارجی ” در امور ایران است .

“معذرت خواهی ” خامنه ای ، به تسلیم او در مقابل ملت منجر خواهد شد ، مستبد در آغاز مسیر پذیرش ” حاکمیت دوگانه ” است .

تلاش برای فریب افکار عمومی از سوی ” علی خامنه ای ” در معذرت خواهی تلویحی وی

کشته شدن 3عضو نیروی انتظامی و 2بسیجی در درگیری ، هشدارآغاز جنگ داخلی است ، “سپاه و خامنه ای ” مقصران اصلی هستند .

“فرزندان خمینی ” در مقابل ” فرزندان انقلاب بهمن ” ! چرا در انقلاب شرکت کردیم