آیا باید از عقب نشینی ” دونالد ترامپ ” در مورد عدم تمایل برای سرنگون کردن ج.ا. خوشحال بود ؟
دقیقا باید خرسند بود و این خوشحالی را با صدای بلند اعلام کرد وعلت آن اینستکه اجرای طرح سرنگونی رژیم از سوی ” آمریکا ” جز با حمله نظامی و اجرای طرح ” شلیک پانصد موشک دریک چشم بهمزدن ” ممکن نیست واین طرح یعنی نابودی زیر ساختهای کشور و بدتر از آن هم کشته شدن میلیونها نفر از هموطنان یعنی نابودی ایران و ایرانی که آنان را از جانمان بیشتر دوست داریم

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)