منافع ملی ما ایرانیان چه می گوید
از نقطه نظر منافع ملی ما ایرانیان ، هر گونه سیاستی در اسراییل که در مورد پس دادن سرزمین های جدید به فلسطینی ها سر سازش داشته باشد چون می تواند به رشد موقعیت گروههای بنیاد گرای اسلامی و افراط گرایی و تقویت اسلام رادیکال و حتی ج.ا . منجر شود و موقعیت ج.ا.را تقویت کند باید به چنان سیاستهایی با دیده منفی نگریست

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)