بسیار بعید بنظر میرسد که عملیاتی در این حجم ، بتواند از رصد ماهواره های جاسوسی آمریکا پنهان مانده باشد و اگر واقعا عملیاتی به این بزرگی از چشمان سیستمهای ماهواره ای ” آمریکا ” پنهان می ماند ، ضرورت حضور پر مخاطره این کشور در منطقه ماچیست ؟
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)