می توان علاوه بر علی جنتی ، ابطحی و مهاجرانی ، اکنون ” نجفی ” را هم قربانی طرح ” پرستو ” دانست با توجه به گفته های ” نجفی ” در آگاهی که مکالمات ضبط شده وی از سوی نهادهای امنیتی برای ” میترا استاد ” ارسال میشده ، اکنون ظن ” پرستو بودن ” وی قوی تر شده است .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)