احتمالا به آنها گفته اند که این فرد مهدور الدم و با اسلام و دین و خدا مخالف و هر کس او را بکشد در نزد حاکمان اسلامی و خدا و پیغمبر از اجر عظیم بر خوردار است و مقامات نیزبرای عدم اجرای حکم اعدام به آنان کمک خواهند کرد . مقامات زندان و احتمالا یک روحانی با این دو جانی صحبت کرده و آنان را از تنفر نسبت به بی خدایان و مخالفان نظام اسلامی آکنده کرده بوده اند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)