قبل از ورود به اصل موضوع اشاره به این نکته را ضروری میدانم که من خود هیچ نسبتی با دفاع از نظام سابق و یا بازگشت ” رضا پهلوی” بقدرت ندارم و یک ” جمهوری خواه “هستم و بر خلاف کسانیکه فکر می کنند اگر ” رضا پهلوی ” در ایران به قدرت برسد ممکنست اعلام جمهوری کند ، من معتقدم با توجه به متحدان بین المللی و هواداران وی در ایران ، او در بهترین حالت مدافع یک نظام مشروطه سلطنتی با قدرت فائقه شخص اول مملکت خواهد بود که طبیعتا نظام سیاسی مطلوب نیست
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)