در دنیای سیاست در هنگامه ای که نیروی نظامی یک کشور تحت حملات سیاسی و تبلیغاتی دشمنان آن نظام قرار دارد ، هر گونه تغییر در رده های بالای آن نیروی نظامی توسط ” فرمانده کل قوا” بیانگر نارضایتی فرماندهی و سایر اعضای ارشد آن نیرو از فرمانده بر کنار شده است
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)